Avdeling Næring og Landbruk

Avdeling Næring og Landbruk

Vi er en avdeling i DNB Eiendom AS som bistår deg ved salg av Næringseiendommer, herunder salg av Aksjeselskaper (AS) i hovedsak i størrelsen kr 0-50 mill - samt Landbrukseiendommer. Vi tar på oss oppdrag i Stor Oslo området. 

Petter Normann Hansen, tlf. 922 44 022 – petter.hansen@dnbeiendom.no
Har lang erfaring som leder. Jobbet med utvikling av eiendom, som boligsalg, rådgiving/seksjonering og utleie-/salg av næringstraksjoner Over 30 års erfaring i eiendomsbransjen.

Eirik Werner Frøytlog , tlf. 91317155 – eirik.werner.froytlog@dnbeiendom.no
De siste årene har Eirik ledet flere DNB Eiendom sine kontorer på Romerike og DNB Eiendom sin Nyboligavdeling i «Stor-Oslo», og har over 20 års erfaring fra  eiendomsbransjen på Romerike og Oslo. Har også tidligere erfaring fra næringsmegling med både salgs-og utleietransaksjoner.

Pål Melbye, tlf. 930 37 734 – paal.melbye@dnbeiendom.no

Har lang erfaring som megler og som leder i DNB Eiendom (bl.a områdeleder, regionsjef). Jobbet også med utvikling av eiendom, lanbrukseiendommer, boligsalg, rådgiving.

Vi tilrettelegger for en trygg og smittefri bolighandel. Les mer om våre tiltak her.