Gå til innhold

Som boligselger har du opplysningsplikt!

Tekst: Jørn Ramberg, mai 2015
Som selger av en bolig må du fortelle alt du vet om den til potensielle kjøpere, forteller fagkonsulent Jørn Ramberg.

.

I dag selges (minst) 99 % av alle boliger «as-is» - dvs. «som den er», eller «i besiktiget stand». Ser man i Avhendingsloven er dette angitt som et «avvik fra normalordningen i loven», men teori og praksis stemmer ikke alltid helt overens.

Kjøper har undersøkelsesplikt og i praksis risikoen for boligens tilstand.

Boligselger har imidlertid også et ansvar, nemlig å fortelle alt han eller hun vet om boligens tilstand.

Selger skal også dokumentere det de kan og si fra om hva det de ikke vet noe om. Det er derfor viktig du som selger forteller alt du vet, og leser nøye korrektur på tekstene før prospekter trykkes og deles ut av megler. 

 

Jørn Ramberg forteller om hva opplysningsplikten innebærer for en boligselger

Det er viktig at selger informerer dersom han/hun er kjent med mangler eller feil på boligen, sier Jørn Ramberg.  Det kan bli dyrt dersom noe holdes tilbake og blir oppdaget i etterkant. Boligselger har alt å vinne på å legge alt på bordet.

 

Boliger selges som hovedregel "as-is" i Norge

Praksisen med og selge en bolig "som den er" eller "as is" er en videreføring av det som var det normale før Avhendingsloven kom i 1992. Kort fortalt betyr det at kjøper har risikoen for eiendommens tilstand, men selger må likevel opplyse om det han kjenner til og som kjøper ikke kan oppdage ved en grundig besiktigelse.

Selger er pliktig å opplyse om alt han kjenner til ved boligen.

 

Kjøperen overtar risikoen for boligens tilstand ved kjøp

Mange boliger lider av en mangel som ikke nødvendigvis er merkbar i det daglige. Det kan f.eks. være at det elektriske anlegget ikke tilfredsstiller dagens krav, eller at det er feil ved pipe eller ildsteder. Det er imidlertid viktig at selger informerer dersom han/hun er kjent med slike mangler – ellers kan boligselger komme i ansvar.

Det er urimelig at selger for evig og alltid skal ha ansvar for en bolig som er solgt

I praksis vil en bolig som ikke er splitter ny alltid ha mer eller mindre behov for vedlikehold, reparasjon eller utbedring. Det vil da være et spørsmål om hva som er mest praktisk i en eiendomshandel – om det er kjøperen som overtar risikoen samtidig som man overtar boligen, eller om det er selger som «for evig og alltid» vil ha risikoen for hva kjøper måtte finne ut om den kjøpte boligen.

Siden de fleste kjøper en ny bolig samtidig som de selger sin gamle vil nok de færreste mene at en slik praksis er unødig byrdefull. Man vil ha hovedansvaret for den boligen man har kjøpt og bor i, og være fri for det meste av ansvaret for det man har solgt.

 

Les også: Hva er eiendomsmeglers ansvar? 

 

Vurderer du å selge boligen din?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om alt fra salgstidspunkt til hva du bør forberede før salget.  

DNB Eiendom legger ut for alt inntil eiendommen legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her! 

Kilde: Jørn Ramberg, Eiendomsmegler MNEF og fagkonsulent i DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis