Boligmarkedet

Slik hjelper du barna inn på boligmarkedet

Tekst: Redaksjonen

Mange foreldre og besteforeldre ønsker å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Her er gode råd som gjør prosessen lettere.

Hele to av fem har hjulpet barn eller barnebarn inn på boligmarkedet. Det viser en undersøkelse som Ipsos MMI har gjennomført for DNB. Den vanligste måten foreldre og besteforeldre hjelper på er å gi en pengegave eller forskudd på arv. 65 prosent har valgt å gjøre det på denne måten. 34 prosent har stilt sikkerhet i egen bolig og 21 prosent har valgt å gi et privat lån.

–Som eiendomsmegler møter jeg ofte foreldre som er med barna på visning. Nesten ingen av førstegangskjøperne jeg har møtt de siste to årene kjøper helt på egen hånd, sier Veronica Melsnes, eiendomsmegler ved DNB Eiendom Lillestrøm.

­– Foreldrene stiller gjerne som kausjonister eller medlånetakere, eller hjelper til økonomisk på andre måter, sier Melsnes.

Hun opplever at ett- og toromsleiligheter med enkel tilgang til kollektivtransport er mest attraktive blant denne kjøpegruppen.

Det er flere måter å gi barn eller barnebarn økonomisk hjelp ved boligkjøp. Jurist og senior wealth planner i DNB, Harry Tunheim, gir deg noen alternativer:

Begynn tidlig
 Foreldre og besteforeldre kan opprette Barnas Boligkonto, en sparekonto i barnets navn som er forbeholdt fremtidig boligkjøp.

BSU-sparing En av de beste måtene å bidra på, er å hjelpe barnet med sparing i BSU. Sett inn penger til jul og bursdager. Slik får barna god rente på innskuddet samtidig som de kan oppnå mindre skatt. Men vær obs på at barnet nå må ha minst 60 975 kroner i skattbar inntekt for å få maks fradrag på 5000 kroner. Er skattbar inntekt mindre enn dette, bør de ikke spare mer på BSU-konto enn det de ville fått i utlignet skatt på inntekten.

Pengegaver Etter at arveavgiften ble fjernet fra 1. januar 2014 kan både foreldre og besteforeldre gi pengegaver. Du trenger heller ikke å sende inn gavemelding til Skatteetaten, men det må krysses av på barnets selvangivelse dersom gavens verdi overstiger 100 000 kroner. Det betyr imidlertid ikke at beløpet er skattepliktig, det er kun for at skatteetaten skal vite hvor midlene stammer fra. Det er dermed ikke lenger noen øvre grenser som kan overføres til barna uten at dette utløser avgift av noe slag. Barnet kan imidlertid komme i formuesskatteposisjon som følge av pengegaven. Husk også at dersom barna er i en studiesituasjon og mottar støtte fra Statens Lånekasse, vil stipendandelen bli omgjort til studielån dersom barnets ligningsformue overstiger 357 792 kroner i 2014.

Studiestøtte De gamle reglene om støtte til utdanning er heller ikke lenger aktuelt etter opphevelsen av arveavgiftsloven. Dette innebærer at det kan gis støtte til utdanning på lik linje med andre pengegaver som nevnt over.

Privat lån Foreldre og besteforeldre kan gi et privat lån med en skriftlig avtale om tilbakebetaling. På grunn av bortfall av arveavgift er det heller ikke lenger krav til bruk av såkalt normrente, men lånet kan selvsagt være rentebelagt. Lånet og rentene skal føres i begges selvangivelse.

Tilleggssikkerhet i egen bolig Foreldre kan ta tilleggssikkerhet i sin egen bolig. Det betyr at foreldrene er medansvarlige for den delen av lånet de har stilt sikkerhet for. Klarer ikke barnet å betale, tar foreldrene over ansvaret. For å sikre beløpet det kausjoneres for, bør låntager forsikre seg ved død og uførhet. Kausjon bør betales ned så raskt som mulig.

Medlånetaker Hvis barnet ikke får lånet alene, kan foreldrene stille som medlånetakere. Da er begge parter ansvarlig for gjelden. Eierandelen må tinglyses. Dette er ikke å anbefale som en varig løsning.

Medeier Det er selvsagt heller ikke noe i veien for at barnet og foreldrene kjøper en bolig i sameie. En slik sameieandel kan eventuelt overføres på et senere tidspunkt som en gave uten arveavgift ­– forutsatt dagens regler.