Gå til innhold

Ville du turt å gamble med dette?

Tekst: Øivind Skorve, 14.10.2019, Foto: Samsolgt/DNB Eiendom

Ville du kjøpt leilighet av en privatperson eller ville du foretrukket at en eiendomsmegler var juridisk ansvarlig for boligsalget? At de fleste boligkjøpere foretrekker det siste er kanskje ikke så overraskende.

 - Det handler kort og godt om trygghet. Du ønsker ikke å gamble med en av de største investeringene du gjør i løpet av livet. Å kjøpe eller selge bolig privat er ikke risikofritt, sier spesialrådgiver Stian Sønsterudbråten i DNB Eiendom. 

Derfor har DNB Eiendom lansert "Samsolgt".

- Her er det megleren som tar seg av budrunden og er ansvarlig for alt det juridiske rundt boligsalget. Så kan du gjøre noen oppgaver som megler ellers ville tatt seg betalt for som bestille takstmann og fotograf og å holde visning, sier Sønsterudbråten.

 

 

Trygghet i budrunden

I motsetning til privatpersoner som selger bolig, er eiendomsmeglere underlagt lov om eiendomsmegling. Bransjen er strengt regulert og underlagt tilsyn fra både Finanstilsynet og Forbrukertilsynet.

Hva betyr det i praksis?

- Når du kjøper en bolig som selges gjennom Samsolgt er det for eksempel en eiendomsmegler som håndterer budrunde og oppgjør - og sjekker budgivernes finansiering. Det er også et krav at budene alltid skal være skriftlig sier Sønsterudbråten.

Du ønsker ikke å gamble med en av de største investeringene du gjør i løpet av livet

Eiendomsmegler er også pålagt å journalføre alle bud og dokumentere at budrunden er reell og har gått riktig for seg.

- Når du kjøper gjennom eiendomsmegler kan du være trygg på at opplysninger om konkurrerende bud er riktige. Den tryggheten har du ikke når du kjøper gjennom en privatperson eller tjenester som ikke er underlagt lov om eiendomsmegling.

 

 

Manglende tillit er prisdempende

Eiendomsmeglere har også en selvstendig plikt til å undersøke forhold rundt eiendommen før salg.

- Alle opplysninger av betydning og som kjøper har grunn til å regne med å få, skal videreformidles i salgsoppgaven slik at interessenter kan ta hensyn til disse i sin budgivning, sier Sønsterudbråten. 

 

Les også: Masse folk på visning da Jonas solgte leiligheten med Samsolgt!

 

Dame på kjøkken

I Samsolgt-portalen kan du enkelt chatte med megler når du har spørsmål.

 

- De som selger privat har også opplysningsplikt ovenfor kjøper. Det problematiske er derimot at opplysningene selger gir ved et privat salg ikke er vurdert av en nøytral mellommann.

Ifølge Sønsterudbråten er nettopp tillit fra kjøperne kanskje den største utfordringen for de som selger privat.

Den største forskjellen på Samsolgt og tradisjonell eiendomsmegling er at du selv gjør en del oppgaver som megler ellers ville tatt betalt for

- Tenk deg for eksempel i en budrunde: Hvis selger opplyser om et bud som er høyere enn ditt, vil du føle deg trygg på at dette er riktig? Poenget er ikke at de som selger privat lyver, men interessenten kan aldri følge seg trygg. Det i seg selv er prisdempende, mener jeg.

 

 

 

Du gjør litt av jobben, megleren ordner resten

Samsolgt er en ny digital eiendomsmeglertjeneste utviklet av DNB Eiendom hvor du kan spare opp til 40 000 kroner på boligsalget sammenliknet med en tradisjonell full-service tjeneste.

- Den største forskjellen på Samsolgt og tradisjonell eiendomsmegling er at du selv gjør en del oppgaver som megler ellers ville tatt betalt for, som blant annet å bestille takstmann og fotograf. Du holder også visning selv, Christoffer Hvem, Kjedesjef i Samsolgt.

 

Full oversikt i Samsolgt-portalen

Alt dette er superenkelt å gjøre i Samsolgt-portalen. Her finner du også masse gode tips og råd i tillegg til instruksjonsfilmer som viser hvordan du gjør boligen klar til fotografering og hvordan du holder visning.

- I portalen har du til en hver tid full oversikt over oppgaver du skal gjøre og interessenter legges fortløpende inn av megler. Her kan du også chatte med megler når du har spørsmål underveis i prosessen, sier Hveem.

 

Kilde: DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis