Gå til innhold

Kilsundveien 157

, STAUBØ

Kilsundveien 157

, STAUBØ

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 4/10/2022 07:07

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Moderne idyll på Holmen i vakre Kilsund | 8 lekre leiligheter igjen | Alle kan kjøpe båtplass "rett utenfor døren"

Område

Adresse: Kilsundveien 157

Poststed: STAUBØ

Kommune: Arendal

Kommunenummer: 4203

Prosjektnavn: Holmen Kilsund

Beliggenhet og adkomst

Holmen i Kilsund har en unik beliggenhet midt i sundet mellom Flosterøya og Tverrdalsøya lengst øst i Arendal kommune, ca. 20 kilometer fra Arendal sentrum og ca. 11 kilometer fra Tvedestrand sentrum. Kilsund er et lokalsenter øst i Arendal kommune og tidligere kommunesenter i Flosta. Stedet har ca. 700 innbyggere, og mye gammel boligbebyggelse fra seilskutetida. Kilsund er også kjent som et populært område for fritidsboliger. Holmen har en unik beliggenhet midt i Strømsund, hvor den idylliske Sørlandsleia går like forbi eiendommen, innaskjærs. Med båten kan du kjøre innaskjærs helt til Arendal, ta turen til Tvedestrand og Lyngør, eller besøke Raet nasjonalpark i den vakre skjærgården. Nasjonalparken strekker seg fra Lyngør i Tvedestrand til Valøyene utenfor Grimstad. Fra nord: Ta av fra E-18 ved Tvedestrand (Grenstøl). Følg skilting mot Tvedestrand og ta til høyre i andre rundkjøring, mot Eydehavn. Følg fv 410 frem til avkjørsel til Kilsund. Følg så Kilsundveien til du har passert Fantoddbroa og videre frem til veikryss Kilsundveien/Tverrdalsøyveien/Flosterøyveien. Ta til høyre langs Flosterøyveien og etter ca. 80 meter ta til venstre ved YX-stasjonen. Fra syd: Ta av fra E-18 like øst for Arendal (Longum), mot Eydehavn. I rundkjøring ved Krøgenes tar du til venstre og følger Kystveien (fv. 410) forbi Saltrød. Følg fv. 410 frem til avkjørsel til Arnevik, og ta av til høyre over broen til Flosterøya. Følg veien (fv 122) over hele øya til du kommer frem til Kilsund. Holmen er en liten halvøy i sundet mellom Flosterøya og Tverrdalsøya.

Prosjektet

Om prosjektet

Holmen er en halvøy som ligger midt i Kilsund, mellom Flosterøya og Tverdalsøya, mellom Tvedestrand og Arendal. På denne unike tomten hvor elektronikkbedriften Kitron i sin tid hadde sine lokaler, bygges det nå topp moderne leiligheter i sjøkanten, med flotte felles utearealer og lukket garasjeanlegg. Holmen, Kilsund byr på 24 nye, funksjonelle og vedlikeholdsvennlige leiligheter. Leilighetene er fordelt på to hovedfløyer som omkranser parkeringsanlegget i 1. etg. og et felles uteareal i 2. etasje. Samtlige leiligheter er tilrettelagt for å utnytte solforholdene og den umiddelbare nærheten til sjøen maksimalt. Ta båten innaskjærs gjennom den smellvakre Sørlandsleia fra Kilsund til Arendal. Utforske skjærgården utenfor Tvedestrand. Besøk den gamle og kjente uthavnen Lyngør. Slipp ut bunnsnøret og la roen senke seg mens du venter på at juletorsken skal bite på en dag rundt vintersolverv. Kilsund og Sørlandet har så mye å by på i alle årstider. Nå kan det være din tur - leilighetene er klare for innflytting i november! Både nord- og sydfløyen er oppført over 3 etasjer. De fleste leilighetene går over to plan, men det er også noen leiligheter på ett plan med universell utforming. Leilighetene har flotte, private uteplasser, og alle leilighetene over to plan har uteplasser på begge sider, dagterrasse og kveldsterrasse, slik at man kan flytte seg etter sola mellom uteplassene. Alle kjøpere på Holmen har anledning til å kjøpe båtplass på 3,5 meter. Prisen for dette er kr. 262.500,-. Bryggeanlegget blir anlagt i forkant at boligprosjektet og alle beboere vil kun ha få meters gange til egen båtplass. De ledige leilighetene varierer i areal fra 53 til 133 kvm BRA. Den minste leiligheten har ett soverom, den største leiligheten leveres med fire. Leilighetenes innhold varierer ut fra areal og beliggenhet i bygget. Leilighetene på Holmen holder god standard og kvalitet. Alle leilighetene har store, solvendte private uteplasser med tregulv. Alle balkonger leveres med glassrekkverk, mens terrasser leveres med plantekasser, glass- eller trerekkverk (se leveransebeskrivelse). Terrasser i 1. etasje leveres uten rekkverk. Innvendig leveres det 1-stavs eikeparkett på gulv i entré, stue, kjøkken og soverom. Veggene blir sparklet og malt i lys utførelse. På bad leveres fliser på gulv og vegger. Himlinger er sparket og malt gips. På kjøkkenet leveres innredning fra AUBO Kjøkken & Bad. Det medfølger hvitevarepakke fra Electrolux, herunder induksjonstopp, innbyggingsovn, helintegrert oppvaskmaskin og integrert kombiskap. Det er vannbåren gulvvarme i entré/gang og kjøkken/stue. Soverom og innvendige boder er uten oppvarming. Elektriske varmekabler på bad.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt innen 31.10.2022. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Fellesareal i bygg

Lukket garasjeanlegg med tilhørende boder, sykkelparkering og teknisk rom i 1. etasje. Alle leilighetene får egen p-plass, inkludert i prisen.

Tomt

Tomtestørrelse

4295

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en innendørs parkeringsplass til hver leilighet. Se planløsningen for hver enkelt leilighet. I tillegg vil det blir anlagt utendørs gjesteparkeringsplasser på eiendommen og sykkelparkeringsplasser i parkeringsanlegget. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg.

Boder

6 av leilighetene får sportsbod integrert i leiligheten, mens de øvrige vil få sin sportsbod i garasjeanlegget.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 24 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av fellesareal. Dette gjelder også de arealene som skal være tilgjengelig for allmennheten. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Forretningsfører

Arendal Boligbyggelag

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles i henhold til vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til ca. kr 25,- pr. kvm BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale eiendomsavgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, enkle vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Utgifter til TV/internettabonnement, evt. a-kontobeløp for varmtvann og oppvarming, samt vedlikehold av garasje/båtplassanlegg er ikke medregnet. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Arendal Boligbyggelag som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 100,- pr. måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Utleie

Adgang til utleie

Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Selger

Kilsund Eiendom AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Agder

Kilsundveien 157

Postboks 404

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

100.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Oppdragsnummer

653205009

Salgsoppgavedato: 10/4/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan Holmen Kilsund vedtatt 20.06.2019 og stadfestet av Fylkesmannen den 25.10.2019. Boligene som skal oppføres ligger i et område som er regulert til boligbebyggelse. Et mindre område innenfor prosjektområdet er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål, konsentrert småhusbebyggelse og bevertning. Eksisterende bensinstasjon og marina er regulert til dagens bruk.

Vei, vann og avløp

Offentlig nett.

Matrikkel

Kommunenummer: 4203

Sameiets Gårdsnummer: 74

Sameiets Bruksnummer: 490

Kommunenummer: 4203

Sameiets Gårdsnummer: 74

Sameiets Bruksnummer: 490

Seksjonsnummer: 1

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.