Gå til innhold

Soloddveien Terrasse

, GRIMSTAD

Soloddveien Terrasse

, GRIMSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/7/2022 12:08

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Soloddveien Terrasse | Kun en igjen - Mulighet for to garasjeplasser - Klar til overtakelse

Område

Adresse: Soloddveien Terrasse

Poststed: GRIMSTAD

Kommune: Grimstad

Kommunenummer: 4202

Prosjektnavn: Soloddveien Terrasse

Beliggenhet og adkomst

Soloddveien Terrasse ligger like utenfor Grimstad sentrum, med båthavn, friområder, forretninger og sentrumstilbud i umiddelbar nærhet. Universitetet, Sørlandets Teknologipark, flotte strender – alt ligger bare en kort sykkeltur unna. Fra Grimstad sentrum følger man Vesterled (rv. 420) vestover gjennom tunnelen ved Oddensenteret. I rundkjøringen etter tunnelen tar man av til venstre, og deretter til høyre inn Soloddveien. Eiendommen ligger da på høyre hånd, like før avkjørselen til småbåthavnen i Grømbukt.

Prosjektet

Om prosjektet

Like vest for Grimstad sentrum, i Soloddveien på Vesøya, har BRG bygget 11 leiligheter med moderne standard. Bygget er oppført i 4 etasjer, med en stor Coop Extra i 1. etasje. Leilighetene ligger i 2., 3. og 4. etasje. Det er parkeringsanlegg, sykkelparkering og boder i 2. etasje. Denne leiligheten har en stor vestvendt terrasse på ca 71 kvm. I tillegg er det felles takterrasse med morgensol i 3. etasje. Disse kvalitetene er med på å gjøre Soloddveien Terrasse til et unikt boligprosjekt i Grimstad. Bygget er oppført med bærende konstruksjoner i stål og betong og med yttervegger i en kombinasjon av plater og vedlikeholdsvennlig, royalimpregnert stående trekledning. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Prosjektet er ferdigstilt. Dette er den siste leiligheten som ikke er solgt. Samtlige av de andre leilighetene er i prosjektet er innflyttet.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Bygget oppføres med bærende konstruksjoner i stål og betong.

Fasade

Yttervegger leveres i en kombinasjon av plater og stående royal-impregnert trekledning (låvekledning).

Yttertak

Yttertak leveres tekket med papp.

Balkonger/Terrasser/uteplasser

De solrike yteplassene får tregulv, glassrekkverk med aluminiumsrammer og skillevegger i tre der dette er aktuelt. Uteplassene i Soloddveien Terrasse er spesielt romslige, med areal fra 26 til hele 112 kvm. Leilighetene 201, 304, 305, 306 og 404 leveres med støyskjerming i form av glassvegg på terrasse/balkong, jfr. plantegninger.

Overflater og kledning

Yttervegger leveres med stående royal-impregnert trekledning (låvekledning) i lys grå utførelse.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Grimstad kommune, gnr. 200 bnr. 228. Eiendommen skal fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Tomten er i dag ca. 6.530 kvm. En mindre del av eiendommen som ligger sydøst for Soloddveien, skal fradeles og vil ikke forbli en del av sameiets eiendom. Tomtearealet vil derfor bli redusert noe. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tomtestørrelse

6530

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Strai Kjøkken AS er leverandør av kjøkkenløsning.

Bad

Strai Kjøkken AS leverer baderomsinnredning. Det er fliser på gulv og vegger på baderom. 30x30cm på gulv, mindre flis på dusjgulv og 30x60 på vegg. Anlegget får komplette sanitærinstallasjoner. Hvitevarer på bad er ikke inkludert. Tørketrommel forutsettes med kondensator. Opplegg for vaskemaskin. Gjeste-wc/ekstra bad leveres med servant/innredning og vegghengt toalett iht. Dusj leveres med glassvegg.

Andre oppholdsrom

Stue, kjøkken og soverom leveres med enstavs eikeparkett på lyddempende underlag. Parketten leveres med matt lakk. Gang leveres med fliser iht. arkitektens salgstegninger. Fotlist i Eik. Innvendige vegger: Gipsplater leveres sparklet og ferdig malt iht. NCS fargesystem, beregnet til 4 standardfarger etter arkitektens beskrivelse. Lette skillevegger i leilighetene utføres generelt med 70 mm stålstender og gipsplater, isolert med mineralull. Himlinger: Oppholdsrom har i hovedsak takhøyde på ca. 240 cm med hvitmalt gipshimling. Deler av leiligheten vil få lavere takhøyde på grunn av tekniske installasjoner. Innboksing av kanaler i tak og på vegger kan forekomme. Moderne listefri løsning leveres i overgang tak/vegg.

Garderobe - fasiliteter

Det leveres 1 meter garderobe pr sengeplass.

El-anlegg

Hver leilighet har individuell avregning av strømforbruk. Måler blir plassert i teknisk rom. Det installeres elektrisk anlegg til bryter, lyspunkter, stikkontakter, styring mv. ihht. NEK 400. Sportsbod vil få lampe i tak.

Heiser

Det leveres heis i bygget, med forbindelse til alle plan.

Ventilasjon

Leilighetene leveres med kombinert balansert ventilasjon/avtrekksvarmepumpe.

Brannsikring

Leilighetene leveres med boligsprinkling. Felles brannvarsels-system for bygget og med varslere iht. krav.

Dører og vinduer

Inngangsdør til hver leilighet og innvendige dører i leilighetene leveres ferdig malt fra fabrikk. Det installeres låssystem, slik at leilighetseiere kun benytter 1 stk. nøkkel til hovedinngang, ytterdør leilighet, postkasse og egen bod. Det leveres 3 stk. nøkler til hver leilighet.

Oppvarming

Vannbåren varme leveres i gulvene i stue, kjøkken og deler av gangarealer med flis. Det leveres elektriske varmekabler på bad.

Info energiklasse

Energimerking av boligene skal utføres av selger. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. parkeringsplass. Det er lagt opp infrastruktur til ladestasjon for EL-bil. Kjøper av leilighet 201 får mulighet til å kjøpe ekstra garasjeplass med tilhørende bod for kr. 250.000,-.

Garasjeport

Det leveres garasjeportåpner til hver parkeringsplass.

Boder

Hver leilighet får en sportsbod på min. 5 kvm i tilknytning til parkeringsanlegget.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 11 stk. boligseksjoner og en eller flere næringsseksjoner (antallet seksjoner kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. På grunn av at eiendommen blir en kombinert nærings- og boligeiendom, vil sameiet kunne ha bestemmelser om at enkelte typer kostnader kun skal belastes enten nærings- eller boligseksjonene. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne: • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Forretningsfører

ADB-Senteret A/S

Vedtekter/Husordensregler

Fås ved henvendelse til megler.

Porttelefon og adgangskontroll

Alle leilighetene får dørtelefon.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Komplett rør/boksanlegg for antenneanlegg som føres til teknisk rom. TV-punkt leveres i stue.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Månedlige felleskostnader er foreløpig satt til kr 2 500,- pr. måned. Felleskostnadene inkluderer: Forsikring bygg, TV og bredbånd, service heis og diverse teknisk anlegg, strøm fellesanlegg, regnskap/administrasjon, brannalarm, vasking fellesareal m.m. Felleskostnadene kan forandres. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 100,- pr. måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter som abonnementsgebyr for vann og kloakk kommer i tillegg til felleskostnadene til sameiet og faktureres den enkelte seksjonseier direkte fra kommunen.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge Grimstad kommune eiendomsskatt på leilighetene. Eiendomsskatten fastsettes etter ferdigstillelse.

Utleie

Adgang til utleie

Leilighetene har ikke egne utleieenheter. Utleie reguleres av sameievedtektene.

Selger

Guldmandsveien Bolig AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Agder

Soloddveien Terrasse

Postboks 404

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste datert 20.08.2019 2) Leveransebeskrivelse 3) Etasjetegninger datert 02.05.2019 4) Fasadetegninger datert 02.05.2019 5) Snitt-tegninger datert 02.05.2019 Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum pluss omkostninger betales før overtakelse.

Oppdragsnummer

653195018

Salgsoppgavedato: 7/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er regulert til bolig/forretning/kontor. Reguleringsplan: Guldmandsveien 2, vedtatt 05.09.2016. Det gjøres oppmerksom på at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for området BKF 7.2 sydøst for Soloddveien, vis á vis denne eiendommen. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boliger. Planen omfatter eiendommene gbnr. 200/241, 200/1905, 200/227. Området sydvest for eiendommen er bl.a. regulert til bolig/forretning/kontor og småbåthavn. Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet. Når prospektet skrives, er rammetillatelse ikke mottatt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilkoblet offentlig vann og kloakk. Soloddveien er privat vei, men vedlikeholdet av veien utføres av kommunen.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4202/200/228: 22.06.1968 - Dokumentnr: 1509 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Beboerne i Vesøy. 27.11.1985 - Dokumentnr: 9188 - Bestemmelse iflg. skjøte Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om gjenværende friområde. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:0904 Gnr:200 Bnr:1692 29.10.2021 - Dokumentnr: 1358723 - Bestemmelse om jordkabel/jordkabelanlegg Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler 29.10.2021 - Dokumentnr: 1358764 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Agder Energi Nett AS Org.nr: 982 974 011 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 4202

Sameiets Gårdsnummer: 200

Sameiets Bruksnummer: 228

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt. Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22: Boligen selges etter avhendingslovens normalordning, jf. avhendingsloven § 3-2 til § 3-6. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis. Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21: Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. GARANTI Eiendommen ble ferdigstilt 24.05.2022, og selges som ledd i næringsvirksomhet. Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger. *Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Når kjøper ikke er forbruker: Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.