Gå til innhold

Storgata 33

, KONGSVINGER

Storgata 33

, KONGSVINGER

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 19/8/2022 11:46

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

5 lekre eierleiligheter m/sentral beliggenhet ved Byparken. Alle leiligheter har balkong og adkomst m/heis fra garasjen

Område

Adresse: Storgata 33

Poststed: KONGSVINGER

Kommune: Kongsvinger

Kommunenummer: 3401

Prosjektnavn: Storgata 33

Beliggenhet og adkomst

Mer sentral beliggenhet enn dette finner du ikke. Her bor du midt i sentrum med gangavstand til alle nødvendige servicetilbud og fasiliteter. Kort vei også til Byparken og strandpromenaden. Du har det aller meste du vil trenge få skritt unna egen ytterdør. Rett over gaten ligger et kjøpesenter med matbutikk, sportsbutikk, frisør, legesenter, apotek og bowling for å nevne noe. I nærheten har du også spisesteder, kino, teater, svømmehall og det er gangavstand til hyggelige Øvrebyen.

Prosjektet

Om prosjektet

7 SOLGT - 5 LEDIG Dette er et nytt og spennende prosjekt i Kongsvinger sentrum. Her har du Byparken som nærmeste nabo og ellers gangavstand til alt du måtte trenge. Bygget har 10 leiligheter fordelt på 4 etasjer. Det blir kontorlokaler i 1. etasje ut mot Storgata og P-kjeller i underetasjen. Leilighetene er fra 48 til 70 kvm og har arealeffektive planløsninger og høy standard. Her kan du få et komfortabelt liv uten å bekymre deg for snømåking, plenklipping og utvendig vedlikehold. Du parkerer bilen trygt i garasjen og kommer deg tørrskodd opp til leiligheten med heis. Leilighetene har arealeffektiv planløsning og samtlige har balkong eller terrasse. Det blir kjøkkeninnredning fra Norema i mellogrå farge, type Hisøy og det leveres integrerte hvitevarer fra Electrolux. Flislagte bad med stilren innredning, se bilde på hver enkelt leilighet. Alle leiligheter har selvfølgelig balansert ventilasjon som gir et godt inneklima og det blir vannbåren varme i alle gulv. Gulv i boligrom får hvitlassert parkett på gulvet og malte vegger. Det er ingen fellesgjeld og lave omkostninger.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2022. Endelig dato angis ved signering av kontrakt Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser og boder. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Bebyggelsen

Boligtype

Leilighet

Konstruksjon

Bygget blir reist på vegger og søyler som strekker seg opp fra betongdekke i kjeller , som er direkte fundamentert til fast grunn/fjell. Yttervegger vil bli oppført etter gjeldene forskrifter. Alle etasjeskiller vil bestå av hulldekkeelement i betong med brann og lydkrav etter gjeldende forskrifter. Vegger mellom enhetene utføres med brann og lydkrav i henhold til gjeldene forskrifter. Innvendige vegger i leiligheter utføres som lette stenderverksvegger

Fasade

Utvendige fasader utføres med jernvitrol behandlet malmfuru og Cembritplater

Yttertak

Tak utføres som kompakt tak med nedløp.

Balkonger/Terrasser/uteplasser

Balkonggulv utføres som betongelementer og rekkverk i glass og stål.

Fellesareal i bygg

Felles parkering og sykkelparkering i underetasjen Fellesarealer, herunder felles trappeganger, heis, rømningsveier, boder samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Huset dekker det meste av tomten. Asfaltert innkjøring og nedkjøring med varmekabler til garasjen. Det vil bli plen som vist på situasjonskart og det blir beplantning foran terrassene i 1.etasje som en avgrensning mot fellesareale. Utomhusarealene ferdigstilles så snart årstiden tillater det.

Tomtestørrelse

736

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Det leveres innredning fra Norema av type Hisøy i farge mellomgrå. Det medfølger følgende integrerte hvitevarer fra Electrolux: Platetopp, ovn, ventilator, oppvaskmaskin og kombiskap med kjøl/frys.

Bad

Det leveres flislagt baderom fra Boxen. Vannbåren varme i gulv. Innredning i ihht til brosjyre fra Boxen med tilhørende servant og blandebatteri. Dusj med glassdører. Det leveres opplegg for vaskemaskin/ tørketrommel på bad.

Andre oppholdsrom

Gulv i tørre rom leveres med 3-stavs parkett i hvitlassert eik. Ikke bærende vegger i tørre rom leveres med gips som er strimlet, sparklet og malt. Vegger leveres standard med lys farge og samme farge i alle rom. Himlinger leveres med gips som er strimlet, sparklet og malt. Alle tørre rom leveres det gulvlister i eik som gulv. Det blir ikke montert taklister. Der det er nødvendig av hensyn til føringer av rør, ventilasjon etc. blir det levert nedforet himling. Nedforet himling, innkassinger og himlingsskjørt utføres som glatt gipshimling som strimles, sparkles og males. Generell takhøyde i oppholdsrom vil være 2,4 meter. I sekundære rom som bod og entre kan det påregnes lavere takhøyde (minimum ca 2,2 meter). Det må påregnes svinnsprekker som skyldes naturlig uttørking av bygget.

Garderobe - fasiliteter

Det leveres ikke garderobeskap.

El-anlegg

Det leveres kombiskap for sterkstrøm og svakstrøm. Skap plasseres fortrinnsvis i teknisk rom.

Trapper

Det leveres prefabrikkert trapp i betong. Håndløper i stål.

Heiser

Felles personheis gir tilgang fra garasjeanlegg og til leilighetene.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon i boligene. Det blir installert aggregater i hver enkelt enhet. Ventilasjonsaggregat blir plassert på et egnet sted i leilighetene. Det installeres tilluftsventiler i alle oppholdsrom, avtrekk i bad, toalett og kjøkken. Innerdører utføres med luftspalte slik at brukt luft kan passere ut av oppholdsrommene og frem til rom med avtrekk.

Brannsikring

Det leveres fulldekkende brannalarmanlegg. Antall og plassering av røykdetektorer etc. i den enkelte enhet er tilpasset størrelse og utforming av enheten iht. krav i forskrifter og gjeldende standarder for brannalarmanlegg. Det leveres boligsprinkler i alle rom og fellesarealer. Utstyr for manuell brannslokking leveres som godkjent brannslokkingsapparat i hver enhet. Brannsikkerhet er i henhold til gjeldende forskrifter.

Dører og vinduer

Det leveres innerdører i hvit glatt utførelse med vridere i børstet utførelse. Samtlige innvendige dører leveres med nødvendig luftspalte under dørblad for ventilasjon. Inngangsdører leveres i glatt utførelse med vridere i stål.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Det er i utgangspunktet ikke mulig å gjøre tilvalg/endringer i standardleveranse. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av eventuelle pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9.

Generell orientering

Storgata 33 er et prosjekt med totalt 12 leiligheter og 2 næringslokaler som blir oppført på gnr 73, bnr 214 i Kongsvinger kommune. Eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er i matrikkelen oppgitt å være ca. 736 m².

Oppvarming

Oppvarming av leiligheten baseres på vannbårent system via gulvvarme. Bygget tilknyttes fjernvarmeanlegg.

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en innendørs parkeringsplass til hver leilighet i garasjekjeller i tillegg til felles sykkelparkering. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser vil bli. Dette er planlagt organisert som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Dette kan også organiseres som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, eller skilles ut som en egen eiendom. Ladestasjon for el-bil inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne: Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Boder

Det medfølger en bod per leilighet, som enten ligger i parkeringskjeller eller utvendig ved balkong.

Sameiet

Organisasjonsform

Sameiet vil bestå av totalt 14 seksjoner, derav 2 næringsseksjoner som ligger i 1.etasje (antallet boligselskap og seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameiedel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Forretningsfører

Zynkron AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Det leveres fiber for tv og bredbånd fra skap til hensiktsmessig plassert punkt i stue/kjøkken og sov. Tilkobling til signalleverandør belastes boligkjøperne som en del av omkostningene ved boligen.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 27,4,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking, plenklipping, forretningsførsel, kabel-tv, bredbånd og renhold er inkludert. Fjernvarme, stipulert til kr 10,1 per kvm BRA, er inkludert i felleskostnadene som et akontobeløp, men vil bli avregnet etter forbruk. Driftskostnader til garasje-/parkeringsanlegget er stipulert til kr 150,- per plass per måned for første driftsår. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen ca. kr 40,87 per m³. I tillegg kommer abonnementsgebyr ca. kr 2200 per år. Ifølge SSB er estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per person 65 m³. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Standard renovasjonsløsning utgjør kr 3160,- per seksjon per år og leveres av Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2022. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er eiendomskatt på alle boliger i Kongsvinger kommune og denne fastsettes av kommuen etter ferdigstillelse av boligen. Eiendomsskatten betales via faktura for kommunale avgifter

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 43750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1260,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Selger

Storgata 33-35 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Kongsvinger

Storgata 33

Storgata 40

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, herunder følgende: 1) Prisliste datert 07.07.22 2) Leveransebeskrivelse datert 05.07.22 3) Fasade-, snitt- og etasjeplantegninger datert 8.3.21 4) Situasjonsplan datert 18.6.20 og 8.3.21 5) Kommuneplankart datert 8.9.21 6) Utkast sameievedtekter 7) Utkast budsjett datert 30.9.21 8) Kjøpekontrakt (fås ved henvendelse til megler) 9) Reguleringsplan m/bestemmelser (fås ved henvendelse til megler) 10) Grunnboksutskrift og evt. tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler) Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr 100.000, - forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 50.000. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 43750,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6250,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 1260,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift.

Oppdragsnummer

505215029

Salgsoppgavedato: 8/19/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Storgt.-Parkvn.-Tommelstadgt., planid 8604C, vedtatt 22.2.2005. Området er regulert til byggeområde for boliger, forretninger og kontorer, fellesområder for parkering, lek og opphold, samt offentlige trafikkområder. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 13.8.21, samt igangsettingstillatelse for grunnarbeider vedtatt 20.8.21. Kopi kan fås ved henvendelse til megler. Det foreligger planer om bygging av et hotell i byparken. Aktuell beliggenhet er i det området som er merket mørkebrunt (S109) på kommuneplankartet. Forslaget går ut på at hotellet vil ligge med langsiden ut mot Storgata og kortsiden mot Rådhuset.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via felles private stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen, vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3401

Sameiets Gårdsnummer: 73

Sameiets Bruksnummer: 214

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.