Gå til innhold

Reinsletta Allè

, BODØ

Reinsletta Allè

, BODØ

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 05:45

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Bo sentrumsnært, men likevel landlig til i Reinsletta Allè!

Område

Adresse: Reinsletta Allè

Poststed: BODØ

Kommune: Bodø

Kommunenummer: 1804

Prosjektnavn: Reinsletta Allè

Beliggenhet og adkomst

Reinsletta Allé har en sentral beliggenhet mellom frodige bjørketrær på populære Reinsletta i Bodø. Her vil du oppleve en skjermet beliggenhet og samtidig nærhet til det meste Bodø har å by på. Uansett om du har behov for å besøke handelssentrene på Stormyra eller butikkene i sentrum, så vil begge deler være en kort spasertur unna. Er du en av de mange som bruker Bodøs mange flotte turområder, så er det ikke lange veien til Maskinisten, en plass mange bruker som utgangspunkt både sommer og vinter. Adkomst til leilighetene via underjordisk garasjeanlegg eller byggenes heis- og trapperom. Heis fra garasjen og opp til hver etasje.

Prosjektet

Om prosjektet

Byggetrinn 1 i Reinsletta Allè er nå overlevert til veldig fornøyde kunder - vi har imidlertid 2 flotte leiligheter igjen! 2B-101 er en 3-roms midtseksjon på totalt 93 kvm BRA inklusiv innglasset balkong. Bud mottatt på den siste ledige leiligheten, frist 29. juni kl 12. Begge er sørvendte, men 2B-103 er i tillegg vestvendt siden den ligger på hjørnet mot Breidablikk. Suveren beliggenhet med korte avstander til enten sentrum, City Nord eller Bodø-marka. Området rundt fremstår som frodig og landlig, og selve prosjektet har fått meget godt skussmål fra øvrige kjøpere! Reinsletta Allè byggetrinn 1 består av 55 leiligheter fordelt over 2 frittliggende bygninger hvor det blir flotte opparbeidede uteområder med benker og bord og lekeplass for de små. Prosjektet får også fellesstue for beboerne og et gjesterom som beboerne kan disponere til sine besøkende. Parkeringsplasser vil være i et felles underjordisk garasjeanlegg, i tillegg til noen få utvendige plasser til de minste leilighetene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene er ferdigstilt og klare til overlevering!

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Fellesareal i bygg

Det er et gjesterom i bygg 2, i tillegg til at det er en fellesstue med kjøkken. Disse fellesrommene er i 1. etasje med utsyn over det flotte uteområde mellom bygg 1 og bygg 2.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhusanlegg opparbeides iht godkjent utomhusplan, med fast dekke, plen, beplantning og lekeapparater.

Tomtestørrelse

3500

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Hovedbæresystemer i stål og betong. Dekker mellom leilighetene utføres i betong. Bærevegger mellom leiligheter vil bli utført i betong. Det henvises forøvrig til fremlagt leveransebeskrivelse datert 14.02.2020.

Oppvarming

Tilknytning fjernvarmeanlegg til oppvarming og forbruksvann.

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Leilighetene har egen parkeringsplass i kjelleretasjen. Mulighet for el-bil lading gjennom egne tilvalg.

Boder

Hver leilighet har egen sportsbod i underetasjen.

Borettslaget

Organisasjonsform

Andelsleiligheter i borettslag

Forretningsfører

Boligbyggelaget Nobl

Økonomi

Info kommunale avgifter

Er inntatt i stipulerte fellesutgifter.

Info Eiendomsskatt

Antatt eiendomsskatt er inntatt i stipulerte fellesutgifter.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Lånebetingelser fellesgjeld

Flytende rente 2,14% pr mai 2022, løpetid 50 år og man betaler avdrag fra dag èn.

Sikringsordning fellesgjeld

Selskapet er tilknyttet en sikringsordning som gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader. Det betyr at du kun er ansvarlig for egne felleskostnader. Tilbyder av sikringsordningen er: BBL Finans AS Varighet av sikringsordningen: Løpende Oppsigelsestid av sikringsordningen: innen 1. desember hvert år

Utleie

Adgang til utleie

Utleie kan normalt skje etter 1 års botid, samt innvilget søknad fra styret. Jf. Lov om borettslag.

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bodø

Reinsletta Allè

Moloveien 16

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Oppdragsnummer

827205002

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknytning

Ferdigattest/Brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse utstedt 04.03.2022

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Kjøper er kjent med at det i reguleringsområdet opparbeides offentlig lekeplass/ball-løkke.

Matrikkel

Kommunenummer: 1804

Borettslagets Gårdsnummer: 31

Borettslagets Bruksnummer: 312

Org nummer: 9 2 7 6 2 4 8 8 5

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.