Gå til innhold

Arnljot Gellines vei 35

, OSLO

Arnljot Gellines vei 35

, OSLO

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 5/9/2022 14:59

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

KVÆRNERHØYDEN - 71 NYE LEILIGHETER

Område

Adresse: Arnljot Gellines vei 35

Poststed: OSLO

Kommune: Oslo

Kommunenummer: 0301

Prosjektnavn: Kværnerhøyden

Beliggenhet og adkomst

Noen av oss vil ha gangavstand til sentrum, men likevel løpe rett ut i skogen. Noen av oss vil gjerne gå på konserter, men likevel våkne til lyden av ei elv. Noen av oss er bymennesker, men ønsker likevel litt utsikt. For noen av oss bare er sånn: vi vil bo midt i hovedstaden, men likevel ganske grønt. Velkommen til Kværnerhøyden.

Prosjektet

Om prosjektet

"TETT PÅ SKOGEN. LANGS ELVA. PÅ ET HØYDEDRAG OVER GAMLEBYEN. DER FINNER DU KVÆRNERHØYDEN - EN NY ETASJE I MILJØHOVEDSTADEN OSLO" Kværnerhøyden består av 71 leiligheter fordelt på to større bygninger og et townhouse. Kværnerhøyden får en variasjon av leilighets størrelser fra 35 m² til 80 m² og leilighets typer fra 2-rome til 5-roms. Det vil gi et mangfold av mennesker og et godt sammensatt bomiljø. Om du er én eller en hel familie, om du liker deg i høyden eller ønsker gress mellom tærne, finnes det en leilighet for deg på Kværnerhøyden. Gode bokvaliteter står i fokus for utviklingen av prosjektet. Like viktig er samspillet med det historiske bygningsmiljøet. Alle leilighetene har sitt eget private uteområde i form av balkong eller markterrasse. Her finner du store vindusflater og gode materialer som enstavs parkett. Sorte detaljer i både eksteriøret og interiøret er med på å skape en rød tråd i prosjektet – med linjer helt tilbake til den historiske og industriromantiske karakteren i området. Velkommen til Kværnerhøyden!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Rammetillatelse for prosjektet er forventet gitt 1. kvartal 2020. Selger tar sikte på fysisk oppstart av grunnarbeider i 4. kvartal 2020. Forventet ferdigstillelse er 2. kvartal 2022, men dette tidspunktet er foreløpig og ikke bindende, og utløser ikke dagmulkt. En senere oppstart og/eller en lengre byggetid enn forventet, kan medføre en senere ferdigstillelse. Etter at selgers forbehold er bortfalt skal selger skriftlig meddele til kjøper dagmulktsbelagt ferdigstillelsesdato. Selger kan kreve overtakelse inntil fem måneder før den opprinnelige ferdigstillelsesdato. Selger skal i så fall skriftlig varsle om dette minimum to måneder før den nye overtakelsesdatoen. Ved forsinkelse beregnes det dagmulkt fra den nye overtakelsestidsdatoen. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers varsel.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Oslo kommune gnr 135 bnr 63. Eiendommen skal organiseres som ett borettslag. Borettslagets tomt er ca 3526 kvm. Det opparbeides et uteområde som består av 86 sykkelplasser og 2 HC parkeringsplasser. I tillegg er det område for lek og aktivitet samt grøntområde for opphold. Det er planlagt med avfallsstasjon med nedgravde avfallsbeholdere.Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tomtestørrelse

3526

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er totalt 25 parkeringsplasser i parkeringsanlegg Det følger ikke med parkeringsplasser til leilighetene. Parkeringsplasser kan kjøpes til fast pris, og hvor de største leiligheter har fortrinnsrett, se prisliste. Det vil være mulig å bestille El-bil ladestasjon som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Parkeringsplasser som kjøpes sammen med leilighet i Borettslaget etableres som vedtektsfestet bruksrett. Det er selger som fordeler parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er etter offentlig krav tilrettelagt for handikapplasser med ekstra bredde. Disse er plassert på bakkeplan ute. Eventuelle kjøpere som får tildelt handikapplass uten dokumentert behov må i henhold til vedtektene akseptere at styret pålegger å bytte plass dersom det kommer beboere som kan dokumentere behov for handikapplass. Selger vil beholde eiendomsretten til og fritt disponere over eventuelle usolgte parkeringsplasser i form av tinglyst bruksrett, herunder ved utleie eller salg til andre enn andelseiere.

Borettslaget

Organisasjonsform

Kværnerhøyden Borettslag er under stiftelse. Borettslaget vil bestå av totalt 71leiligheter/andeler. Hver leilighet som inngår i borettslaget vil utgjøre en andel med tilknyttet enerett til bruk av én bruksenhet med tilhørende balkonger, terrasser og boder, samt rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Antallet andeler/leiligheter i borettslaget kan bli justert i forbindelse med utbyggingen. Borettslaget vil bli organisert iht. lov om burettslag av 06. juni 2003 nr 39 («borettslagsloven»). Selger tar forbehold om å endre antall andeler/leiligheter i borettslaget , herunder som følge av sammenslåing av leiligheter. Selger tar også forbehold om å seksjonere eiendommen i henhold til eierseksjonsloven av 16. juni 2017, slik at for eksempel ett av byggene vil bestå av eierseksjoner mens øvrige bygg er andeler i borettslaget. Borettslaget vil i så fall eie seksjoner i eierseksjonssameiet tilsvarende antall andeler i borettslaget, og må forholde seg til vedtektene for eierseksjonssameiet, herunder dekke en andel av drifts- og vedlikeholdskostnadene for eierseksjonssameiet.

Forretningsfører

OBOS

Økonomi

Lånebetingelser fellesgjeld

Løpetid på lånet er 40 år med avdragsfrihet de 10 første årene. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Renten på fellesgjelden er flytende. Det er i budsjettet/prislisten lagt til grunn at fellesgjelden er et annuitetslån med en flytende rente på 1,50 %. Det presiseres at renten er basert på markedsrenten i november 2019 og at denne vil endres i samsvar med den generelle renteutviklingen og långivers lånevilkår, og således påvirke størrelsen på kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.

Utleie

Adgang til utleie

Utleie reguleres av borettslagsloven §§ 5-3 til 5-10. Selger ønsker å praktisere en liberal utleiepraksis i den perioden selger er representert i styret i borettslaget. Styret vil derfor i denne perioden også kunne gi samtykke til å leie ut leiligheten i inntil 3 år fra overtakelse, selv om vilkårene for utleie i §§ 5-4 til 5-6 ikke er oppfylt, jf. § 5-3. Eventuell søknad om utleie må sendes styret i god tid før overtakelse og det er opp til styret om utleien godkjennes. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov. Leie til Eie Selger har et konsept som heter Leie til eie. Dette gir boligkjøpere mulighet for å leie sin bolig i inntil tre år med kjøpsrett, men ikke plikt i denne perioden. Det vil bli tilbudt leiligheter med Leie til eie-kontrakt i prosjektet. Dette blir begrenset til maksimalt 5 leiligheter.

Selger

Nygård Boligutvikling Holding AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Arnljot Gellines vei 35

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912195031

Salgsoppgavedato: 9/5/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 13.04.1855 - Dokumentnr: 900061 - Erklæring/avtale Bestemmelse om regulering av insjø/vann/elv Forbud mot generende bedrift Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 15.08.1862 - Dokumentnr: 917850 - Erklæring/avtale Bestemmelse om regulering av insjø/vann/elv Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 20.10.1865 - Dokumentnr: 900083 - Erklæring/avtale Bestemmelse om regulering av insjø/vann/elv Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 03.08.1866 - Dokumentnr: 900098 - Erklæring/avtale Bestemmelse om regulering av insjø/vann/elv Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 28.02.1876 - Dokumentnr: 924966 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:5 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 17.12.1895 - Dokumentnr: 992727 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 06.04.1900 - Dokumentnr: 900223 - Bestemmelse om vannledn. Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 03.02.1905 - Dokumentnr: 900145 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 17.03.1905 - Dokumentnr: 900146 - Elektriske kraftlinjer Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 18.12.1908 - Dokumentnr: 900238 - Bestemmelse om vannrett Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1934 - Dokumentnr: 909964 - Skjønn Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 22.09.1942 - Dokumentnr: 8961 - Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om benyttelse Overført fra gnr 148 bnr 175 Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 15.04.1943 - Dokumentnr: 3152 - Erklæring/avtale Bestemmelse om benyttelse ANG. LAGERSKUR Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 21.06.1944 - Dokumentnr: 5004 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 20.11.1946 - Dokumentnr: 11421 - Best. om vann/kloakkledn. Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 06.10.1954 - Dokumentnr: 12706 - Erklæring/avtale ANG. LAGERSKUR Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 04.06.1958 - Dokumentnr: 6089 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 14.12.1977 - Dokumentnr: 28637 - Erklæring/avtale Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 03.09.1990 - Dokumentnr: 52579 - Erklæring/avtale Div. bestemmelser bl. a. rett for Oslo lysverker til å sette opp nettstasjon m.v. Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo lysverker. Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 21.07.2009 - Dokumentnr: 534728 - Kjøpekontrakt Rettighetshaver: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Kjøpesum NOK 9 000,- for del av eiendommen Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder denne registerenheten med flere 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder bruksrett til 5 bilplasser i underjordisk parkeringsanlegg Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Gjelder bruksrett til 2 bilplasser utomhus Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bestemmelse om gjerde Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune Gjelder denne registerenheten med flere 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bestemmelse om vannledning Felles stikkledninger Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune Gjelder denne registerenheten med flere 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423198 - Bestemmelse om kloakkledning Felles stikkledninger Kan ikke endres eller slettes uten samtykke fra Oslo kommune Gjelder denne registerenheten med flere 13.11.2019 - Dokumentnr: 1354667 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Bank Asa Org.nr: 984 851 006 13.11.2019 - Dokumentnr: 1356458 - Bestemmelse om parkering Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Gjelder 5 parkeringsplasser Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune 19.12.2017 - Dokumentnr: 1423183 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0301 Gnr:135 Bnr:2

Matrikkel

Kommunenummer: 301

Borettslagets Gårdsnummer: 135

Borettslagets Bruksnummer: 63

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.