Gå til innhold

Gladengveien 3

, OSLO

Gladengveien 3

, OSLO

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 10/6/2022 11:13

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

"LOCUS Ensjø" - Kun 1 ledig 3 roms leilighet i Hus D! - Selveierleiligheter med flott, solrik og skjermet beliggenhet mot hage.

Område

Adresse: Gladengveien 3

Poststed: OSLO

Kommune: Oslo

Kommunenummer: 0301

Prosjektnavn: Locus Ensjø D

Beliggenhet og adkomst

Meget sentralt og fin beliggenhet i hjertet av Ensjø. Fra LOCUS Ensjø har du umiddelbar nærhet til T-bane og parker. Tur- og sykkelmulighetene er gode og flere hyggelig kafèer, butikker og møteplasser finnes i området. Hus D får adkomst fra gateplan/gavlvegg i nord mot hus C og på taket fra hagen. I tillegg er det heis og trappeadkomst fra garasjekjeller.

Prosjektet

Om prosjektet

BYGGING GODT I GANG!! Fortsatt en fin og stor 3 roms ledig. Se Boligvelger, salgsdokumenter og ytterligere informasjon på www.locusensjø.no Hus D består av åtte stk. 2 roms leiligheter på 50 m2, flere fine 3 roms fra 71 til 89 m2 og både kompakte og romslige 4 roms fra 79 til 100 m2. I tillegg finner du fire unike toppleiligheter med inntrukne takterrasser. Alle leilighetene har en fin, tilbaketrukket beliggenhet fra gate. I hjertet av Ensjø kommer et nytt boligprosjekt med 206 leiligheter fordelt på 4 flotte bygg med salgsstart høsten 2019. LOCUS Ensjø har ambisjoner om å være mer enn en bolig. Dette blir "plassen du kommer hjem til". Her får du umiddelbar nærhet til T-banen med avganger mot sentrum hvert 4. minutt. Flere skoler i gangavstand og en barnehage i 1.etg. i et av byggene gjør at LOCUS Ensjø bli et fantastisk sted å bosette seg i. Ett av byggene vil også få en stor moderne matvarebutikk på gateplan. Når du kjøper bolig i LOCUS Ensjø vil du helt kostnadsfritt kunne velge mellom 4 ulike interiør-retninger på f.eks. kjøkken og bad utarbeidet av interiørdesignere. Tanken er at det skal bli lettere for deg å foreta valg der veggfarger og valg av gulv står i stil med kjøkkeninnredningen og flisene på badet. Det gis selvfølgelig anledning til å sette sitt helt personlige preg på boligen også. Leilighetene vil få en gjennomgående meget god standard med HTH-kjøkken med ulik farge/struktur på over/underskap, "matchende" plassbygde baderom og vannbåren gulvvarme for å nevne noen av kvalitetene som legges inn i prosjektet. Alle boligene vil få minst en uteplass - mange vil få to, og enkelte vil få tre. Mange større leiligheter vil få store mark-terrasser, og toppleiligheter vil få skjermede takterrasser med direkte utgang fra boligen. Vel møtt til vårt flotte visningssenter som ligger på hjørnet av Gladengveien/Ensjøveien. Adr. Gladengveien 1 (4. etg.) Samme inngang som "Fresh fitness".

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i februar 2023. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Nåværende areal for eiendommen er ca 6,9 da. Eiendommen skal grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. De planlegges at bnr 25 blir ett eierseksjonssameie med hus A og D (byggetrinn 1), og den andre tomten, bnr 27 blir borettslag med hus B og C (byggetrinn 2). Sameiets tomteareal er p.t. ikke avklart. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tomtestørrelse

4733

Tomtetype

Eiet

Oppvarming

Leilighetene leveres med vannbåren gulvvarme tilknyttet fjernvarme fra Fortum Oslo Varme (tidligere Hafslund). Det leveres gulvvarme i alle oppholdsrom i leiligheten. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme. Utbygger inngår på vegne av eierseksjonssameiene avtale med Fortum Oslo varme om leveranse av varme.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe p-plass for noen av leilighetene i prosjektet. Se nærmere informasjon om dette i prisliste. Fortrinnsretten gjelder kun ved kjøp av leiligheten. Øvrige leiligheter kan, hvis ledig, også kjøpe p-plass(er). Pris pr p-plass, se prisliste. El-bil parkering/ladestasjon kan bestilles som tilvalg. Prosjektet består av to byggetrinn, og det gjøres oppmerksom på at kjøper av parkeringsplass kan påregne at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet for hus A og D er planlagt å bestå av totalt 82 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen) og næringsseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 boligseksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Selger

Gladengen Bolig AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Gladengveien 3

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912195026

Salgsoppgavedato: 6/10/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 12.05.1958 - Dokumentnr: 5213 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 99 år Årlig festeavgift: NOK 30 000 Gjelder fra dato: 01/03-1958 Konverteringsfeil Rettet etter tingl. §18 02.10.2019. Arkivref. 19/47702-1 Overført fra: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:79 F ---------- Diverse påtegning Festekontrakten er utvidet til å gjelde gnr. 129 bnr. 88 og gnr. 129 bnr. 25 31.01.2008 - Dokumentnr: 92169 - Utbyggingsavtale Gjelder feste Rettighetshaver: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Utbyggingsavtale vedr. Gladengveien 3-7 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:79 F Gjelder denne registerenheten med flere 07.01.1941 - Dokumentnr: 163 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:1 31.03.1964 - Dokumentnr: 919934 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR. 129, BNR. 83 25.09.2019 - Dokumentnr: 1127400 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:79 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:88

Matrikkel

Kommunenummer: 301

Sameiets Gårdsnummer: 129

Sameiets Bruksnummer: 25

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.