Gå til innhold

Gladengveien 7 C

, OSLO

Gladengveien 7 C

, OSLO

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 4/3/2022 10:12

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

"LOCUS" Ensjø - Hus C - Bygging godt i gang! - Siste mulighet! - Flott 4 roms andelsleilighet med 3,2 m takhøyde og stor markterrasse - Fint beliggende mot hage.

Område

Adresse: Gladengveien 7 C

Poststed: OSLO

Kommune: Oslo

Kommunenummer: 0301

Prosjektnavn: Locus Ensjø - hus C

Beliggenhet og adkomst

I hjertet av Ensjø kommer et nytt boligprosjekt med 206 leiligheter fordelt på 4 flotte bygg. LOCUS Ensjø har ambisjoner om å være mer enn en bolig. Dette blir "plassen du kommer hjem til". Her får du umiddelbar nærhet til T-banen med avganger mot sentrum hvert 4. minutt. Flere skoler i gangavstand og en barnehage i 1.etg. i et av byggene gjør at LOCUS Ensjø bli et fantastisk sted å bosette seg i. Ett av byggene vil også få en stor moderne matvarebutikk på gateplan. Når du kjøper bolig i LOCUS Ensjø vil du helt kostnadsfritt kunne velge mellom 4 ulike interiør-retninger på f.eks. kjøkken og bad utarbeidet av interiørdesignere. Tanken er at det skal bli lettere for deg å foreta valg der veggfarger og valg av gulv står i stil med kjøkkeninnredningen og flisene på badet. Det gis selvfølgelig anledning til å sette sitt helt personlige preg på boligen også. Leilighetene vil få en gjennomgående meget god standard med HTH-kjøkken med ulik farge/struktur på over/underskap, "matchende" plassbygde baderom og vannbåren gulvvarme for å nevne noen av kvalitetene som legges inn i prosjektet. Alle boligene vil få minst en uteplass - mange vil få to, og enkelte vil få tre. Mange større leiligheter vil få store mark-terrasser, og toppleiligheter vil få skjermede takterrasser med direkte utgang fra boligen. Vel møtt til vårt flotte visningssenter som ligger på hjørnet av Gladengveien/Ensjøveien. Adr. Gladengveien 1 (4. etg.) Samme inngang som "Fresh fitness".

Prosjektet

Om prosjektet

Hus C - det tredje huset i "Locus" Ensjø - ligger tilbaketrukket og skjermet til mot et fint grønt parkdrag. Med sine 8 etg. er det en fin miks av 2, 3 og 4 roms leiligheter. 2 roms fra 40 m2 BRA - Innskudd fra kr 2 450 000,- 3 roms fra 65 m2 BRA - Innskudd fra kr 3 325 000,- 4 roms fra 93 m2 BRA - Innskudd fra kr 4 683 000,- Meget gunstig finansiering av fellesgjeld med 40 års løpetid, hvorav 10 års avdragsfrihet. Alle leiligheter har vannbåren varme i gulv, 1-stavs parkett, kjøkkeninnredning fra HTH med integrerte hvitevarer og balkong eller terrasse. Du kan også velge kostnadsfritt blant 4 stilarter på kjøkken og bad. Hus C er planlagt ferdig våren 2023. Se Boligvelger og les mer om leilighetene på hjemmesiden - www.locusensjo.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal 2023 til 3. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.04.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Oslo kommune gnr. 129 bnr. 25 og 27. Locus Ensjø består av gnr 129 bnr 25 og 27. Eiendommene skal grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Hus B og C blir oppført på arealet som i dag i hovedsak består av bnr 27 og en liten del av bnr 25.

Tomtestørrelse

6196

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. bod i garasjeanlegg. Garasjeanlegget blir etablert som et felles anlegg under eiendommene. Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe p-plass for noen av leilighetene i prosjektet. Se nærmere informasjon om dette i prisliste. Fortrinnsretten gjelder kun ved kjøp av leiligheten. Øvrige leiligheter kan, hvis ledig, også kjøpe p-plass(er). Pris pr p-plass, se prisliste. For de som kjøper p-plass, kan el-bil parkering/ladestasjon bestilles som tilvalg. Prosjektet består av to byggetrinn, og det gjøres oppmerksom på at kjøper av parkeringsplass kan påregne at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av garasjeanlegget med p-plasser og boder blir. Garasjeanlegget planlegges utskilt som anleggseiendom, eiet i et tingsrettslig sameie mellom eierne. Det blir eventuelt utarbeidet vedtekter for Garasjesameiet. Selger tar forbehold om annen organisering dersom dette er formålstjenlig. Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene.

Borettslaget

Organisasjonsform

Eiendommen planlegges organisert som et eierseksjonssameie med èn eller flere næringsseksjoner og èn samleseksjon bolig. Leilighetene i hus B og C (byggetrinn 2) er tenkt organisert som et borettslag, hvor borettslaget eier samleseksjonen. Næringsarealet og barnehagen som planlegges i hhv hus B og C blir egne næringsseksjoner. Borettslaget vil derav eie en samleseksjon i dette eierseksjonssameiet. Borettslaget vil ha tilgang til uteareal mellom husene, iht landskapsplanen. Selger forbeholder seg retten til å endre på organiseringen dersom dette er hensiktsmessig.

Økonomi

Lånebetingelser fellesgjeld

Nominell rente er pt. 1,5 % pa. iht. indikativt tilbud fra OBOS-banken datert 29.05.20 og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov. For nærmere informasjon kan megler kontaktes. Eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål Boligen har ingen egen utleieenhet/separat hybel. Utleie reguleres av Lov om Borettslag (jfr. Kap. 5). Frem til overlevering vil Selger kunne tilrettelegge for mulighet til å leie ut boligen i inntil tre (3) år fra ferdigstillelse etter søknad. Selger vil i god tid før ferdigstillelse/overtagelse oversende søknadsskjema til kjøper med nærmere angitt søknadsfrist. I forbindelse med salg som skjer etter at borettslaget er overtatt av andelseierne, og nytt (endelig) styre er etablert vil kjøper ikke kunne påregne at dette vil være mulig.

Selger

Gladengen Bolig AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Gladengveien 7 C

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912205012

Salgsoppgavedato: 3/4/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 05.05.1941 - Dokumentnr: 4605 - Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser 12.05.1941 - Dokumentnr: 4827 - Best. om vann/kloakkledn. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. 04.08.1941 - Dokumentnr: 7875 - Bestemmelse om veg Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser 09.02.1965 - Dokumentnr: 1725 - Erklæring/avtale Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 04.07.2000 - Dokumentnr: 38472 - Erklæring/avtale Bestemmelse om skjermvegg i forbindelse med eventuell gangvei Bestemmelse om benyttelse Bruksrett for Røhne & Selmer 31.01.2008 - Dokumentnr: 92169 - Utbyggingsavtale Rettighetshaver: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Utbyggingsavtale vedr. Gladengveien 3-7 Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2018 - Dokumentnr: 905380 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Bank Asa Org.nr: 984 851 006 05.05.1941 - Dokumentnr: 4605 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:1 02.02.1953 - Dokumentnr: 919939 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR. 133, BNR. 16 31.03.1964 - Dokumentnr: 919935 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: GNR. 129, BNR. 82 13.11.1967 - Dokumentnr: 15731 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:0301 Gnr:129 Bnr:88

Matrikkel

Kommunenummer: 301

Borettslagets Gårdsnummer: 129

Borettslagets Bruksnummer: 27

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.