Gå til innhold

Hove Home BB4 trinn 3

, SANDNES

Hove Home BB4 trinn 3

, SANDNES

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 7/6/2022 18:50

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Hove Home trinn 3 - flotte leiligheter i høy kvalitet - felles takterrasse - flytt inn i september! Kun 2 leiligheter igjen!

Område

Adresse: Hove Home BB4 trinn 3

Poststed: SANDNES

Kommune: Sandnes

Kommunenummer: 1108

Prosjektnavn: Hove Home BB4 trinn 3

Beliggenhet og adkomst

Sørbøhagane er et nytt og populært boligområde på Hove med meget sentral beliggenhet. Med kort avstand til Sandnes sentrum. Her har man nærhet til skoler, barnehager, idrettsområder, lekeplasser og dagligvarebutikk. Med gåavstand til togstasjon på Ganddal kan man enkelt komme seg til Sandnes og Stavanger sentrum, eller sørover mot Bryne og resten av Jæren. Bussforbindelser til Sandnes sentrum er gode. Det er også lett adkomst til E39. Flere flotte turområder i nærheten. Det kan blant annet nevnes Sandvedparken som er en flott opparbeidet park med tursti. Her kan man ta seg en løpetur eller ta med barna ned til elva og de flotte lekearealene. Stokkelandsvannet gir mulighet for turer i mer åpent terreng. Det finnes også flere større turområder i nærheten som Melsheia og Rogaland Arborét. Gåavstand til tilbud i området. - KIWI 1 minutt - Kollektivtransport 1-2 minutter - Hove plantesalg 3 minutter - Stokkalandsvannet 4 minutter - Togstasjon ca 4 minutter Adkomst: Kjør Hoveveien fra Sandnes. Ta til venstre inn på Sørbøveien. Prosjektet ligger på høyre hånd.

Prosjektet

Om prosjektet

Vi fortsetter med trinn 3 av det suksessfulle boligprosjektet Hove Home +. Som kjent er BoligPartner utbyggeren til prosjektet og byggetrinn 3 består av 15 flotte leiligheter. Parkeringsanlegget vil være under selve parkområdet i lukket anlegg. Ta heisen opp til din bolig. De to leilighetene som er igjen, har størrelse 44 og 46 kvm BRA. LEILIGHETEN 102 KOMMER MED HoveHome+ FIXED™ Du har kanskje hørt utrykket ”flytt rett inn” før? I HoveHome+ tar vi det til nye høyder! Med HoveHome+ FIXED™ kan du faktisk flytte rett inn denne høsten! Leiligheten er fullt møblert - du trenger kun ta med deg klær og tannbørste! Bygget har totalt 5 etasjer og felles takterrasse på toppen. Kom gjerne på visning, slik at vi kan ta deg med opp for å se din fremtidige utsikt. Videre har prosjektet en satsing på godt felleskap. Det vil derfor være tilbud som: Felles selskapslokalet og hybel til utleie. Dette kommer godt til rette, hvis man skal feire en bursdag, konfirmasjon, eller en god frokostsamling. Hybelen er til bruk for deg som får litt ekstra besøk og ikke har plass til dem i leiligheten din. Det vil bli satt opp system rundt dette. Det vil bli et godt parkområdet. Her er det lekeplasser, grønne områder og fine trær. Jonashagen 8, 4320 SANDNES gnr. 45, bnr. 615 i Sandnes kommune.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Estimert overtakelse er allerede i september i år.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i parkeringskjeller. El-bil parkering/ladestasjon kan bestille som tilvalg.

Økonomi

Selger

BoligPartner Prosjekt AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Stavanger

Hove Home BB4 trinn 3

Postboks 198 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

50.000,- av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 100.000,- dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Oppdragsnummer

663195003

Salgsoppgavedato: 6/7/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 24.06.1941 - Dokumentnr: 2218 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:156 Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 11.11.1942 - Dokumentnr: 3353 - Skjønn Ekspropriasjoner til Jæderbanen. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 22.06.1948 - Dokumentnr: 3037 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:193 Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:194 Grunnavståelse til gate/vei m.v. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 30.10.1948 - Dokumentnr: 4606 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:200 Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:201 Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:202 Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:204 Grunnavståelse til gate/vei m.v. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 11.07.1949 - Dokumentnr: 3538 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1102 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Best. om vann/kloakkledn. Rettighetshaver: Sandnes Kommune Org.nr: 964 965 137 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Sørbø Hove AS Org.nr: 991 160 434 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Lyse Dialog AS Org.nr: 980 335 178 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Telenor Asa Org.nr: 982 463 718 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Erklæring/avtale Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening Overført fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere 18.01.2018 - Dokumentnr: 339427 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Sandnes Kommune Org.nr: 964 965 137 Gjelder denne registerenheten med flere 30.11.2017 - Dokumentnr: 1338929 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:1102 Gnr:45 Bnr:285 Elektronisk innsendt

Matrikkel

Kommunenummer: 1108

Sameiets Gårdsnummer: 45

Sameiets Bruksnummer: 615

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablerere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.