Gå til innhold

Hestnesstranda 39/947

, HAFRSFJORD

Hestnesstranda 39/947

, HAFRSFJORD

1 / 0

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 11/8/2022 10:24

Klargjort tomt på 519 kvm i et populært område på Hestnes. En spennende mulighet!

Tomten leveres med klargjort stikk for vann, kloakk og strøm til tomtegrense av selger. Det er opparbeidet kantstein ved tomtegrense der hvor det er vei. Infrastruktur for området rundt tomtene opparbeides av selger. Kort oppsummert reguleringsbestemmelser. For alle bestemmelser, se fullstendig salgsoppgave. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankart. Takform skal være saltak eller valmtak. Tillatt utnyttelse skal ikke overstige BYA= 30 % per tomt. Tillatte kotehøyder for gesims og møne er påført den enkelte tomt på plankartet.

Komplett salgsoppgave