Gå til innhold

Haugvaldstadveien 22

, MOSTERØY

Haugvaldstadveien 22

, MOSTERØY

1 /

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 8/9/2022 08:09

Stor tomt i etablert og familievennlig boligfelt på Mosterøy | Nærhet til sjøen | (1181 kvm)

Tomten leveres med klargjort stikk for vann, kloakk og strøm til tomtegrense av selger. Kort oppsummert reguleringsbestemmelser. For alle bestemmelser, se fullstendig salgsoppgave. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankart. Tillatt utnyttelse skal ikke overstige BYA= 25 % per tomt. Boligene skal ha saltak med takvinkel mellom 20º og 40º. Største tillatte byggehøyde (mønehøyde) er 8 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

Komplett salgsoppgave