Gå til innhold

Sandavegen 23

, BUVIKA

Sandavegen 23

, BUVIKA

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 18/8/2022 12:04

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SENTRUMSGÅRDEN I BUVIKA - Innflyttingsklare leiligheter - Ta kontakt med megler for å avtale visning

Område

Adresse: Sandavegen 23

Poststed: BUVIKA

Kommune: Skaun

Kommunenummer: 5029

Prosjektnavn: Sentrumsgården

Beliggenhet og adkomst

Her bor du landlig til med nærhet til sjøen, gangavstand til butikker og det du trenger i hverdagen. Velg en enklere og lettstelt hverdag og flytt inn i en ny og arealeffektiv leilighet i sentrum av Buvika. Fra ditt nye hjem er det kort gangavstand til bussholdeplassen for deg som vil ha en behagelig reise og benytte kollektivtilbud på vei til og fra jobb og ærend i Trondheim. Her kommer du deg enkelt ut på hovedveien som tar deg til handlesentrene på Tiller på 15 minutter. Det er flere flotte turområder i nærheten som byr på preparerte skiløyper vinters tid, gå merkede turstier i skog og mark eller rusle langs sjøen på sommer. Hva med å legge turen til en av de gode fiskeplassene i området, prøve fiskelykken og dra opp fersk fisk til middag? Drømmer du om egen båt med båtplass kan du kjøre til småbåthavna 5 minutter unna. Adkomst: Følg E39 mot Orkanger fra rundkjøringen på Klett. Ta av første avkjørsel etter tunell og ta til høyre. Ta til høyre i rundkjøringen Extra butikken. Du er da i Sandavegen og prosjketet ligger på høyre side.

Prosjektet

Om prosjektet

Midt i Buvika sentrum er det bygget 29 nye leiligheter fra 43 - 114 kvm med romslig veranda og flott utsikt. Med gjennomtenkte planløsninger og god standard får leilighetene gode oppholdsareal. Prosjektet blir levert som moduler med moderne standard. Det leveres hvitlasert 3-stavs eikeparkett på gulv og flis på bad og entrè. Hvitmalte vegger og tak. Innredning fra kvalitetsleverandøren HTH på kjøkken og bad. Det medfølger integrerte hvitevarer fra Whirlpool eller tilsvarende. Terrasse/balkong leveres med glassrekkverk. Sentrumsgården er fordelt på tre sammenhengende hus, A, B og C. Hus B og deler av hus C vil ha næringsareal i første etasje og to boligetasjer. Resterende av hus C samt hus A har tre boligetasjer. Under den nordlige delen av bebyggelsen (under hus A) er det garasjekjeller med 16 parkeringsplasser og 17 sportsboder. Resten av sportsbodene – 12 stk – er beliggende i tilknytning til næringsarealet i første etasje på hus B/C. Sentrumsgården er organisert som borettslag. Det henvises forøvrig til leveransebeskrivelse datert 17.02.2021.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Prosjektet planlegges ferdigstilt august 2022.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

168405.9

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det er 16 innvendige p-plasser i garasjekjeller, samt utvendige oppmerkede p-plasser. Det medfølger 1 p-plass pr. leilighet. Se prisliste for hvilke leiligheter som får parkering inne/ute. Det vil bli tilrettelagt for tilkobling av ladestasjon for el-bil på alle innvendige og utvendige p-plasser. Ladestasjon kan bestilles som tilvalg.

Boder

Til hver av boligene tilhører det en sportsbod i garasjekjeller eller i første etasje.

Borettslaget

Organisasjonsform

Et borettslag er et boligselskap som eies av andelseierne og som organiseres og driftes av andelseierne i fellesskap. Til hver andel er det knyttet en bruksrett med tilhørende borett til en leilighet og borettslagets fellesarealer. Hovedregelen er at kun fysiske personer kan eie en andel i et borettslag, og det er restriksjoner på utleie.Borettslag plikter å avholde årlig generalforsamling. Generalforsamlingen velger styre og behandler årsregnskapet, og tar beslutninger om større vedlikeholdsarbeider og påkostninger. Hver andel har en stemme i generalforsamlingen. Borettslaget Sentrumsgården Buvika (under stiftelse) er planlagt å bestå av totalt 29 andeler (antallet andeler kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert iht. lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven. Borettslaget vil bli tilknyttet boligbyggelaget TOBB og alle kjøpere plikter å bli medlem her. Boligbyggelaget/Selger fastsetter vedtekter for borettslaget i forbindelse med stiftelsen av borettslaget. Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter og eventuelle husordensregler for borettslaget. Som medlem av boligbyggelaget og borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser. Kapitalkostnader/Fellesgjeld: Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 30% fellesgjeld og 70 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 35 års løpetid hvorav de første 5 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell rente er pt. 1,65 % pa. iht. indikativt tilbud fra Handelsbanken og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen og påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid. Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordning): Borettslaget vil etablere en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld, såkalt IN-ordning. Dette innebærer at andelseiere kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld. Se mer informasjon i salgsoppgaven. Forkjøpsrett ved salgsstart: Medlemmer i TOBB har forkjøpsrett til boligene ved salgsstart. Forkjøpsretten vil bli avklart av boligbyggelaget gjennom utlysning og vil skje i forkant av den ordinære salgsstarten. Boligene tildeles etter ansiennitet i Boligbyggelaget og interessenter oppfordres til å melde seg inn dersom man ikke allerede er medlem. Dersom boligen skal eies av flere, må alle være medlem. Etter utløpet av forkjøpsrettsperioden har ikke medlemmer forkjøpsrett på boliger solgt av utbygger. Ved senere salg/videresalg av boligene må ny utlysning finne sted etter boligbyggelagets regler, se vedtekter.

Forretningsfører

SANNA ØSTRE AS

Økonomi

Selger

Saltnessand Utbygging AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Trøndelag

Sandavegen 23

Beddingen 16

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse.Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst hjemmelsdokument eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Oppdragsnummer

814195015

Salgsoppgavedato: 8/18/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 01.09.1821 - Dokumentnr: 900004 - Erklæring/avtale Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 02.10.1832 - Dokumentnr: 900006 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 16.07.1835 - Dokumentnr: 900005 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 08.01.1889 - Dokumentnr: 900037 - Utskifting av gårdene Saltnes. Gjelder denne registerenheten med flere 05.04.1892 - Dokumentnr: 900027 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:2 BESTEMMELSE OM REGULERING AV INNSJØ/VANN/ELV 16.12.1905 - Dokumentnr: 900077 - Utskifting Gjelder denne registerenheten med flere 02.11.1926 - Dokumentnr: 900187 - Bestemmelse om vannledn. Vegvesenets betingelser vedtatt 26.02.1935 - Dokumentnr: 900267 - Bestemmelse om bebyggelse Vegvesenets betingelser vedtatt 17.06.1936 - Dokumentnr: 1499 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:7 Med flere bestemmelser 03.11.1936 - Dokumentnr: 2813 - Erklæring/avtale Elektriske kraftlinjer Gjelder denne registerenheten med flere 03.05.1954 - Dokumentnr: 909787 - Elektriske kraftlinjer 02.12.1959 - Dokumentnr: 5379 - Jordskifte Gjelder denne registerenheten med flere 24.01.1962 - Dokumentnr: 329 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 24.10.1973 - Dokumentnr: 4246 - Jordskifte Grensegangssak Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1974 - Dokumentnr: 2311 - Erklæring/avtale Elektriske kraftlinjer 25.01.1983 - Dokumentnr: 359 - Jordskifte over innmark Gjelder denne registerenheten med flere 06.04.1992 - Dokumentnr: 1583 - Elektriske kraftlinjer SØR-TRØNDELAG KRAFTSELSKAP GIS RETT TIL BYGGING OG DRIFT AV HØGSPENTANLEGG. ANLEGGET BENEVNES "SALTNESSAND/RESSEM". ANG. D.E. 1 TRANSFORMATOR- STASJON MOT ENGANGSERSTATNING KR 700,-. 23.11.1992 - Dokumentnr: 5159 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: NVE VASSDRAGSDIREKTORATET REGION MIDT-NORGE vedr. tillatelse til anlegg av forbygging langs elva Vigda i samarbeide med Skaun kommune. 22.04.1993 - Dokumentnr: 1646 - Jordskifte vedr. grensegang, sak nr. 22/1989, beg. 06.06.89 sl. 10.06.92 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.2004 - Dokumentnr: 4968 - Jordskifte Sak nr. 18/2003-16.00 Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2005 - Dokumentnr: 3291 - Erklæring/avtale Rettighetshaver Skaun kommune vedr. bakkeplanering 26.08.2005 - Dokumentnr: 4217 - Erklæring/avtale Rettighetshaver Trønderenergi Nett AS Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Med flere bestemmelser 26.08.2005 - Dokumentnr: 4218 - Erklæring/avtale Rettighetshaver Trønderenergi Nett AS Bestemmelse om trafostasjon/kiosk Med flere bestemmelser 15.12.2014 - Dokumentnr: 1100337 - Bestemmelse om vannledn. Rettighetshaver: Skaun Kommune Org.nr: 939 865 942 Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser Dokumentnr: 900237 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM 05.04.1892 - Dokumentnr: 900002 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:2 22.05.1934 - Dokumentnr: 900048 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:4 22.05.1934 - Dokumentnr: 900049 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:5 05.11.1935 - Dokumentnr: 900120 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:6 17.06.1936 - Dokumentnr: 1498 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:7 19.10.1955 - Dokumentnr: 6868 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:8 21.11.1956 - Dokumentnr: 7761 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:9 10.09.1963 - Dokumentnr: 3760 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:10 29.01.1982 - Dokumentnr: 389 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:13 26.01.1983 - Dokumentnr: 413 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:15 10.05.1991 - Dokumentnr: 2241 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:18 15.11.1993 - Dokumentnr: 5949 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:20 Eiendommen benevnt "SOLBAKKEN" 06.12.1993 - Dokumentnr: 6491 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:19 Eiendommen er benevnt "SALTNESMYRA" 06.10.2006 - Dokumentnr: 5471 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:21 18.09.2007 - Dokumentnr: 740958 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5029 Gnr:8 Bnr:23 15.05.2014 - Dokumentnr: 389175 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:26 01.01.2018 - Dokumentnr: 4931 - Omnummerering ved kommuneendring 01/01-2018 tidligere: Knr:1657 Gnr:8 Bnr:1

Matrikkel

Kommunenummer: 5029

Borettslagets Gårdsnummer: 8

Borettslagets Bruksnummer: 27

Seksjonsnummer: 1

Org nummer: 9 2 9 3 1 0 6 4 0

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Diverse

Det er mange fordelermed å kjøpe nytt hjem • Helt nytt, flytt rett inn! • Lave kjøpsomkostninger. • Vaktmestertjeneste som ivaretar hage og uteområder. • 1-års befaring med oppretting av ev. feil og mangler. • 5 års reklamasjonsrett. • God tid til å planlegge eventuelt salg av egen bolig