Gå til innhold

Sentrum 14

, STORSLETT

Sentrum 14

, STORSLETT

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 06:45

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Sentrum 14 |3 leiligheter med luftig planløsning, terrasse og parkering, midt i Storslett Sentrum, like ved Reisaelva

Område

Adresse: Sentrum 14

Poststed: STORSLETT

Kommune: Nordreisa

Kommunenummer: 5428

Prosjektnavn: Hagangården

Beliggenhet og adkomst

Sentral beliggenhet midt i Storslett Sentrum. Bo like ved reisaelva og samtidig i nærheten av alle fasiliteter sentrum kan tilby. Like i nærheten finner du bl.a. frisør, restaurant, bakeri, café, apotek, dagligvarebutikk, klesbutikk, treningssenter, mm.

Prosjektet

Om prosjektet

Hagangården - et prosjekt hvor ingenting er lagt til tilfeldighetene med luftig planløsning, store vinduer og vannbåren varme. Vær med å skape din egen drømmebolig, midt i Storslett Sentrum, og like ved Reisaelva. Hagangården består av totalt fem leiligheter og næringsareal. To av leilighetene er allerede solgt. Nå selges de tre siste leilighetene. Leilighet A er 74 kvm med tilhørende balkong på 20 kvm Leilighet B er 82 kvm med tilhørende balkong på 25 kvm Leilighet C er 101 kvm. To tilhørende balkonger på hhv. 19 og 32 kvm Fra store terrasser nyter du sommerdagene til ende, og selv om du bor like ved reisaelva, har du blant annet café, restaurant, dagligvare, klesbutikk, frisør, treningssenter i gangavstand fra boligen. Skole og barnehage ligger også like i nærheten. Eiendommen ligger flott til i sentrum, og bygget vil bestå av tre etasjer med heis. I andre og tredje etasje vil det bli leiligheter, og i første etasje skal blant annet Flexi Klær holde til. Parkering medfølger. Leilighetene er under oppføring og er planlagt ferdigstilt første kvartal 2023.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt senest 30. april 2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen. Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Selger kan ikke garantere at det ikke kan finnes skjeggkre i boligen ved overlevering. Det samme gjelder andre insekter som perlekre, sølvkre etc.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Innvendige vegger: Alle innvendige vegger utføres av tre- eller stålstendere, bortsett fra betongvegger mot nord/sør, som sparkles og males. Veggene ellers isoleres og kles med gips som sparkles/males. Alle innervegger, gjennomføringer og overgangsdetaljer skal oppfylle lyd- og brannkrav. Øvrige innervegger dimensjoneres i forhold til styrke og stivhet og bygges som isolerte lettvegger med påmontert kledning. Innervegger utføres som teleskopløsning mot tak i forbindelse med brann/lydvegger. Vegger bad: Vegger i bad utføres av baderoms plater type Melton Grey. Dusj og bøttekott defineres som våtrom og skal oppfylle tilhørende krav i forhold til våtroms normen. Det samme gjelder bad og bod i forbindelse med leilighetene. Gulv: I stue, kjøkken, og soverom legges høytrykkslaminat Berry Aloc Elegant Natural Eik. I entre legges fliser, farge Pro Shadow Antrasite, str. 200x200. På bad Pro Shadow Black, str. 200x200 med fliser i dusj sone. Det skal være vinylbelegg på gulv i alle boder samt bøttekott og tekn. rom. Gulvbelegg avsluttes med oppbrett av samme type og føres 80 mm opp på vegger. I korridor legges vinyl farge Scandinavia Digital Wave Gray ice Blue. Tak: Alle tak fores ned med lekter og kles med ferdigmalte Huntonit takplater, farge hvit, bortsett fra bod hvor det er støvbining (Hulldekke).

Fasade

Fasade mot E6 og Elva vil bestå av Formica VIVIX flater farge: Industrial Grey F9656. Betongvegg mot Lykkesentret (nord) behandlet med Larvikitt og mot sør umalt betong. Vinduer svart RAL 9011 og dører RAL 7035

Yttertak

Takvinkel 15 grader, saltak Taktro av vannfast kryssfiner, tekkes med takfolie i mørk utførelse. Takrenne med overligger samt nedløp i aluminium.

Balkonger/Terrasser/uteplasser

Utvendig terrassegulv i forbindelse med takterrasser. Rekkverk med sikkerhetsglass i forbindelse med alle balkonger og takterrasser som vist på fasadetegninger/i ifc-modell. Rekkverk høyde 1m.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen Sentrum 14 A, 9151 Storslett, gnr 52, bnr 6 i Nordreisa kommune. Eiendommen er endelig fradelt og eiendommen vil bli seksjonert med 2 næringsseksjoner i 1. etg og 5 boligseksjoner i 2. og 3. etg. Sameiets tomteareal er oppgitt av selger å bli ca.1.350 m². Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Fellesarealer, herunder felles trappeganger, svalganger, heis, rømningsveier, felles bod anlegg i bygget samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted. Det vil bli etablert korridor på nordsiden i 1. etg og over til nabobygget nr. 18.

Tomtestørrelse

1350

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Kjøkken: Aubo kjøkken fra Monter Benkeplate: Laminat 3 cm (valgfri farge): https://aubo.no/materialer/benkeplater-til-kjoekken/benkeplater-i-laminat/ Grep: Edge(valgfri farge): https://aubo.no/materialer/ Hvitevarer: Integrerte Front: UNIK. Leveres standard med glatte, fronter (finnes i 3 farger, kostnadsfritt valg mellom de): https://aubo.no/kjoekken/unik/(breeam sertifisert) Frist for tilvalg er satt til uke 40. Etter denne fristens utløp kan ikke tilvalg tillates. Detaljert innholdsbeskrivelse til kjøkken kan oversendes ved forespørsel til megler. Kjøper vil bli invitert av Entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører.

Bad

Bad/vaskerom: Bad leveres med Vegghengt toalett Laufen Pro Rimeless WC pakke, Gerbit Sigma Betjeningsplate, Hvit. Dusj vegger A-Collection 90X90rett, farge sort. Dusj A-Collection Acur takdusj Ø300 m/termostatbatteri og hånd dusj. Standard Hvit/grå/ baderoms innredning 120 cm med heldekkende servant og et greps blandebatteri. Speil og lys over servant. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel i bod.

Sanitær

Innvendige vannledninger for kaldt vann isoleres med cellegummi. Innvendige vannledninger for varmt vann isoleres med mineralullsskåler med utvendig aluminiumsfolie. Isolasjonstykkelser iht. standard. Hovedledninger for varmt og kaldt vann samt varme merkes slik at type ledninger og strømningsretning fremgår. Drikkevann Det er krav om vannmåler på hovedinntaket på bygget. Grovfilter monteres på vanninntak. Fra hovedstoppekran legges rør for varmt og kaldt vann ut i bygget, hovedfordelinger skal isoleres. Hovedfordelinger kan legges over himling i korridorer. Hver leilighet skal ha fordelingsskap. Fordelinger ut til leiligheter som system for rør i rør skjult i vegger og over himling.

Garderobe - fasiliteter

Det leveres 1 løpemeter garderobeskap standard hvite til hver sengeplass.

El-anlegg

Spotter i tak i stue/spis, bad og entre. Tak lys i kjøkken og øvrige rom. Lys under overskap på kjøkkeninnredning og over speil på bad. Se egen lys og el plan med tilvalgs muligheter. Selger har laget en detaljert beskrivelse av elektroleveranse og tilvalgsmuligheter for el. Elektroinstallasjon utføres av Mikalsen Installasjon AS. Se vedlagt beskrivelse i salgsoppgaven. Det må påregnes et påslag på 20% i tillegg til oppgitte priser.

Trapper

Trapp/og trappe rom utføres i betong, sparklet om malt. Flis på trappetrinn og gulv. Se gulvbehandlingsplan.

Heiser

Person/vare heis.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner, bestående av avtrekkskanaler og ventiler fra bad/vaskerom, samt tilførselskanaler og ventiler til oppholdsrom/soverom. Det er eget avtrekk fra kjøkken ventilator. Ventilasjonsaggregatet plasseres i teknisk rom/bod. Type Flexit bolig ventilasjon.

Brannsikring

Sprinkel, bolig og næringsdel, heldekkende brannalarmanlegg kategori 2.

Dører og vinduer

Vinduer leveres i tre med aluminiums kledning utvendig (mantling) i fagre svart. Vinduer og dører skal ha u-verdi 0,8. Åpningsvinduer er innadslående. Glass i vinduer og dører skal være selvrensende og alt glass lavere enn 0,8 m over ferdig gulv inne skal være av typen sikkerhetsglass. Vinduer skal overholde eventuelle nødvendige brann- og lyd krav og skal dessuten barnesikres i henhold til TEK17. Rundt alle vinduer og dører monteres fabriksmalt belisting som gjæres og festes med symmetrisk plassert parvis spiker innvendig. Innvendige dører: Innerdører i forbindelse med leiligheter leveres som massive innerdører med treoverflate. Farge NCS 7500 N Mørk grå. Karmer, foringer i malt utførelse. Belistning gjæres og festes med symmetrisk plasserte spiker. Alle dører leveres med lås og beslag, vridere og håndtak i rustfritt stål. Listverk og foringer: Taklister og listverk rundt vinduer/dører leveres i standard slett utførelse i samme standard hvit farge som tak.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av entreprenør til eget tilvalgsmøte. Selger/entreprenør utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Varmepumpe luft til vann, felles for bygget. Vannbåren gulvarme med fordeler skap og energimåler i hver enkelt leilighet. Fordeling av varme i gulvvarmerør til de enkelte rom. Temperatur styres med romtermostater trådløse type Roth eller tilsvarende med elektrisk styrte ventiler på hver kurs.

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig parkeringsplass til hver bolig/næringsseksjon. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av parkeringsplassene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Det er totalt 12 parkeringsplasser i bakgården, hvor av 7 plasser er fordelt til sameiet. 2 plasser er satt av til næringsseksjon og de 5 gjenværende parkeringsplassene kan benyttes av beboere i sameiet. Beboere som kjøper carport vil få eksklusiv bruksrett til en ekstra utendørs parkeringsplass blant disse 5. Gjenværende plasser kan benyttes av sameiet til eget bruk og gjesteparkering. Det er gitt tillatelse for oppføring av 5 carporter, dette er ikke med i leveransen, men kan bestilles som tilvalg for en pris kr 100.000,- forutsatt at det er minimum 3 som bestiller carport. Ved kjøp av carport, vil denne bli lagt til som tilleggsdel til kjøpers boligseksjon. Frist for bestilling av carport er ikke fastsatt og carportene kan derfor bli ferdigstilt senere enn leiligheten. Ved kjøp av ekstra p-plass/carport vil dette medføre noe økning i andelen for snømåking/strøing. Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser.

Boder

Det medfølger en innvendig bod iht. plantegning.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett boligselskap. Sameiet er planlagt å bestå av totalt 5 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager. Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne: Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Velforening

Sameiet vil bli stiftet og vedtekter godkjent på stiftelses møte etter salg av leiligheter.

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt. Spørsmål om dyrehold rettes til megler.

Postkasser

Egen postkasse til hver av leilighetene med lås.

Porttelefon og adgangskontroll

Porttelefon til hver av leilighetene uten kamra, slik at man kan låse opp døra fra leiligheten.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Fiberkabel vil bli lagt klar til hver av leilighetene med mulighet å koble seg på om man ønsker.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris, men dersom flere ønsker å kjøpe samme boligen, utløser dette en budrunde. Se vedlagte prisliste. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no og prosjektets hjemmeside.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. forsikring av bygningsmassen, strøm i fellesarealer, drift og service for heis, vaktmestertjenester som snømåking og renhold er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det er ikke avsatt midler til forretningsfører, da utbygger kan stå for dette første driftsår. Om sameiet ønsker annen løsning, kan dette vedtas på ordinært sameiemøte. Felles varmesentral for vannbåren varme gulv, hvor hver leilighet får installert måler og kostnad avregnes iforhold til forbruk. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp og renovasjon. Bygget vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og av avløp vil avhenge av reelt forbruk. Årsgebyr for vann og avløp har en fastpris og en variabel pris. Fastpris utgjør kr 8.474,- år. Variabel pris for vann og avløp koster til sammen kr 41,80 per m³. Ifølge SSB er estimert gjennomsnittlig husholdningsforbruk per person 65 m³. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året. Stipulerte årlige kostnadene for vann og avløp utgjør kr. 8 474,- + (41,8 x 65) = kr. 11 191,-. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang. Standard renovasjonsløsning utgjør kr 4.646,- for hver seksjon. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2022. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 50.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.900,- i oppgjørstjenester og kr 10.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. Kr 2.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Sentrum 14 Utleiebygg AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Nord-Norge

Sentrum 14

Fredrik Langesgate 22

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: Prisliste Leveransebeskrivelse Plantegning Fasade-, snitt- og etasjetegninger Situasjonsplan Utkast sameievedtekter Utkast budsjett Salgsprospekt Kjøpekontrakt Reguleringsplan m/bestemmelser Matrikkelbrev Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no Dokumentnummer 9-12 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen forfaller ved overtagelse. 20 % av kjøpesum ved kontrakt, dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 50.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3.900,- i oppgjørstjenester og kr 10.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. Kr 2.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

803225015

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan for Storslett Sentrum, planid, 19421997_001 vedtatt 20.03.2014. Området er regulert til sentrumsformål for forretnings/kontorbygg, service/bevertning og bolig. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser og krav til innhold i rammesøknad. Rammetillatelse og igangsettingstillatelse for prosjektet er mottatt 06.09.2021. Kopi av rammetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler. Søknaden er utformet iht. gjeldende reguleringsplan med det er gitt dispensasjon for å kunne bygge 3 etasjer.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via felles stikkledninger som vedlikeholdes for sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5428/52/6: 06.08.1964 - Dokumentnr: 2074 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5428 Gnr:52 Bnr:7 Snr:1 til 20. Gjelder en avtale mellom eier av bnr. 6 og bnr. 7 om at ved utvidelse av gårdene, så kan det bygges frem til tomtegrense. 04.08.1986 - Dokumentnr: 5121 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5428 Gnr:13 Bnr:18 Rettighetshaver: Knr:5428 Gnr:52 Bnr:6 Overført fra: Knr:1942 Gnr:52 Bnr:11 Gjelder avtale mellom gårdeier om å kunne bygge frem til tomtegrense. Som ovenfor, men på motsatt side.

Matrikkel

Kommunenummer: 5428

Sameiets Gårdsnummer: 52

Sameiets Bruksnummer: 6

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Diverse

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme.