Gå til innhold

Prestegårdshagen

, HOF

Prestegårdshagen

, HOF

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 31/5/2023 13:01

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Stilrene eneboliger med smarthus-løsninger i barnevennlige og sentrale omgivelser i Hof. Strømkampanje tom. 01.07.2023

Område

Adresse: Prestegårdshagen

Poststed: HOF

Kommune: Holmestrand

Kommunenummer: 3802

Prosjektnavn: Prestegårdshagen

Beliggenhet og adkomst

Adkomst: Fra E-18 tar du avkjøringen mot Hof/Holmestrand. Kjør mot sør på Fv32 og første rundkjøring tar du på Fv32/Fv35. Innen kort tid ved Sundbyfoss svinger du til høyre og inn på Hofveien/Fv35. Følg deretter veien igjennom Hof Sentrum og Prestegårdshagen ligger på høyre side. Det er skiltet inn til Prestegårdshagen. Beliggenheten er meget god. I løpet av ca. én time når man flere større byer, blant annet Oslo, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. En kjøretur ned til E-18 tar deg med andre ord raskt både nord- og sørover. Til Tønsberg/Drammen er det ca. 30 minutter med bil og det er kun snaue 20 minutter til jernbanestasjonen i Sande med hyppige avganger mot Oslo og Tønsberg. Hof byr på et hyggelig sentrumsområde med de fasiliteter du måtte trenge i hverdagen. Matbutikk, frisør, bensinstasjon og bibliotek finnes like i nærheten av Prestegårdshagen. Med under en kilometer i gangavstand til det hyggelige sentrumsområdet tar det ikke lange tiden å rusle bort. Barna som flytter til Prestegårdshagen vil ha nærhet til skole, Hofhallen og fotballbanen. En viktig aktør i nabolaget er nettopp Hof Idrettslag. Ikke bare har de tilbud som fotball, håndball, langrenn og turn. De kan også lokke med egne grupper for skihopp, klatring og toppturer både på sykkel og til fots. For de voksne finnes det også flere utfordrende aktiviteter i nærområdet. I tillegg til de flotte turstiene er det for den golfinteresserte en populær golfbane i Hof sentrum - i tillegg er det et godt utvalg av golfbaner innenfor rimelig rekkevidde. I sommermånedene er 9-hulls banen full av ivrige golfere som trener eller bare ønsker å være aktive utendørs. De friluftsinteresserte har utallige muligheter og mange fine fiskevann med marka i umiddelbar nærhet til Prestegårdshagen. Det er flott natur i regionen med blant Hatjern og Skibergfjellområdet, Eikeren og vassdrag gjennom kommunen. I området er det milevis med skiløyper og godt merkede turstier.

Prosjektet

Om prosjektet

Idylliske Prestegårdshagen ferdigstiller 4 eneboliger ved Q1 2023. I to av husene installeres det smarthus løsninger i tillegg til andre fremtidsrettede løsninger som smart elbillader og smart varmtvannstank fra OSO. Kontakt megler for mer informasjon. Eneboligene blir innholdsrike med kvalitet i alle ledd, perfekt for familier med flere barn eller de som er på utkikk etter godt med plass i et naturskjønt og rolig område. Boligene er på 150 kvm med en arealeffektiv og god planløsning, så her blir det godt med rom for alle. Alle gulv leveres med 3-stavs hvitpigmentert mattlakkert eikeparkett med unntak av gang og bad som leveres med keramiske fliser/malte vegger. Boligen oppleves lys med store vindusflater og god takhøyde. I første etasje er det en romslig entré og gang med plass til garderobeskap. Direkte inngang til flislagt bad og vaskerom som er utstyrt med toalett, servant og dusj. Kjøkken/spisestue i åpen løsning. Kjøkkenet fra HTH er godt utstyrt med skap – og benkeplass samt integrerte hvitevarer. Her er det utgang til egen solrik uteplass samt egen hage. Romslig stue med plass til hele familien. Andre etasje består av 4 luftige soverom med svært god takhøyde, loftstue samt bad. Badet er flislagt og er utstyrt med toalett, servant og dusj. Det henvises til plantegninger i prospekt som viser innhold for eneboligene. For innhold om standard henvises det også til leveransebeskrivelse. Det arkitekttegnede nabolaget er dratt med to kvaliteter i tankene: Design og funksjonelt familieliv. Rene linjer, moderne rom inndeling og varierende etasjenivåer som møter smarte løsninger for både store og små. Gjennomtenkt og helhetlig tilnærming. Boligene er påkostet både når det gjelder design og kvalitet. Her er det fin parkett, gode og solide løsninger på både kjøkken og bad. Alt dette i kombinasjon med de flotte omgivelsene danner et perfekt grunnlag for å etablere og vokse sammen som familie. I landlige og idylliske omgivelser i Hof blir Prestegårdshagen etablert som et nytt og intimt boligområde ideelt for barnefamilier. Prosjektet omfatter rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i flere forskjellige størrelser. Alle boligene vil kjennetegnes av luftige rom, god takhøyde og skandinavisk design - alt for å legge til rette for en moderne livsstil for hele familien. L(eie) – nytt konsept fra Clemens Eiendom AS. L(eie) gir boligkjøpere med lav egenkapital og god kontantstrøm muligheten til å inngå en kjøpekontrakt med fremtidig oppgjør samt en bruksrettavtale. Konseptet bidrar blant annet til å få flere førstegangskjøpere inn i boligmarkedet. For mer informasjon om leie til eie, ta kontakt med selger på tlf. + 47 900 45 557, Kine Morud Aarum i Clemens eiendom AS. Det gjøres særskilt oppmerksom på at megler, DNB Eiendom ikke bistår partene med dette konseptet, herunder utarbeidelse av kjøpekontrakt, bruksrettsavtalen og overlevering. Velkommen til Prestegårdshagen!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene forventes ferdigstilt ved Q1 2023. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Forbehold fra utbygger

Selger tar ingen forbehold for gjennomføring av avtalen: Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000,- inkl mva. som innbetales til megler. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Utomhusplan/illustrasjonsplan som fremkommer som vedlegg til kontrakt er av en slik karakter at de er å anse som illustrerende og ikke endelig bindende for selger da disse kan bli endret i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Yttervegger er bygget opp av bindingsverk isolert med mineralull/steinull. Boligene leveres med tett, dobbeltfalset, uhøvlet kledning av gran.

Fasade

overflatebehandlet og fargesatt etter arkitektens fargeplan.

Yttertak

Tak er utført med båndtekkingsplater med takrenner og nedløp i avstemt farge. Det leveres snøfangere på tak der dette er krav iht. teknisk forskrift.

Overflater og kledning

Sparklet gips og fliser

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

En naturlig del av utomhusarealet rundt boligene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av det enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Kjøper aksepterer at øvrige deler av fellesarealet tilhørende sameiet ferdigstilles på et senere tidspunkt. Del av uteareal utenfor hver bolig er organisert som Tilleggsdel Grunn (TG) iht tinglyst seksjonsbegjæring. Arealer som ikke er organisert som tilleggsdeler utgjør sameiets fellesareal. Øvrig utomhusareal på utbyggingseiendommen som ikke inngår i det enkelte sameie mv., herunder felles private adkomstveier, lekeplasser, ballplasser, stier, VA-grøfter og annet uteområde er planlagt å inngå i et eller flere Samvirkeforetak evt velforeninger/huseierforeninger som er etablert på området. På utbyggingseiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og ev. andre ledninger. Disse felles ledningene vil kunne gå over eiendommene i dette byggetrinnet og andre eiendommer i senere byggetrinn, herunder eiendommen til Samvirkeforetakene. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at den enkelte eiendom vil kunne få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter seg til å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted.

Tomtestørrelse

4390

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

HTH kjøkken med integrerte hvitevarer.

Bad

Keramiske fliser/malte vegger, varmekabler. 1. etasje: 80x80 dusjhjørne, servant, speil med lyslist og toalett. Vaskerom 1. stk opplegg for vaskemaskin og 1 stk. opplegg for tørketrommel. 2. etasje: Dusj, servantskap med topplate og nedsenket servant, speil med lyslist

Garderobe - fasiliteter

Garderobeskap i hvit utførelse leveres på alle soverom, 1 meter skap pr. sengeplass. Garderobeskap i gang kan bestilles som tilvalg.

Trapper

Innvendige trapper leveres hvite i moderne design med heltre hvitlaserte trinn som passer til parketten.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Separat aggregat i hver bolig. Avtrekk fra bad, WC og kjøkken. Tilluft til øvrige rom iht. teknisk forskrifter. Ventilasjonsaggregat monteres i bod/vaskerom eller annet egnet sted

Brannsikring

Det leveres varslingsanlegg og brannslukningsutstyr iht. forskriftskrav til hver enhet.

Dører og vinduer

Det leveres faste vinduer eller åpningsvinduer med malt karm og ramme i tolags- ev. trelags glass iht. gjeldende energikrav.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Den del av Prestegårdshagen som dette prospektet omhandler gjelder 4 eneboliger på eiendommen gnr 241 bnr 207 snr. 1,2 ,3 og 4 omtalt som Sameiet Lillemilen. De 23 boligene i Lillemilen består av 4 eneboliger, 8 boenheter i 4 ½- part vertikaldelte tomannsboliger og 1 bolig med 3 boenheter i rekke. Det samlede tomteareal for gnr 241 bnr 207 (Lillemilen) er iht matrikkelbrev oppgitt til 9.588 m². De private uteareal til boligene kommer til fradrag slik at gjenværende fellesareal for Lillemilen utgjør 4.390,3 kvm. Størrelsen på de private utearealene til den enkelte seksjon fremkommer i prislisten. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til endelig tinglyst seksjonsbegjæring.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming Peis i stue

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse. På ferdigstilte boliger vil energiattest fremlegges sammen med kontrakt. Ved spørsmål om energimerking, kontakt megler.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og to parkeringsplasser til hver bolig.. En parkeringsplass leveres som car-port og en som opparbeidet biloppstillingsplass. Både carporter, biloppstillingsplasser og sportsboder er organisert som tilleggsdel til den enkelte seksjon.

Garasjeport

Det leveres en biloppstillingsplass, en carport og en sportsbod per bolig.

Boder

Sportsbod i tilknytning til carport

Bodløsninger

Sportsboden plasseres i carporten.

Sameiet

Organisasjonsform

Eiendommen gnr 241 bnr 207 er organisert som et eierseksjonssameie og består i dag av 23 boligseksjoner. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager. Hver seksjon i sameiet vil bestå av en hoveddel og en tilleggsdel. Tilleggsdelen består av uteoppholdsarealer og parkering/car-port. Arealer som ikke inngår i seksjonens hoveddel eller tilleggsdel utgjør sameiets fellesareal.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i de to Samvirkeforetakene som pt er etablert på utbyggingsområdet.Alle seksjonseiere plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten betales gjennom fellesutgiftene til det enkelte sameie. Pliktig medlemskap i velforeningen er tinglyst som en heftelse på hver eiendom/seksjon. Samvirkeforetakene Prestegårdshagen Lekeplass 1 SA samt Prestegårdshagen Balløkka SA forestår drift og vedlikehold av lekeplasser og balløkker på området i reguleringsplanen og som er til felles bruk for beboere. Områdene som Samvirkeforetakene vil bli hjemmelshaver til utgjør eiendommene gnr 241 bnr 209 og 210 samt fremtidig areal som utgjør f_BLK4 i reguleringsplanen. Kontingent til Samvirkeforetakene/Huseierforeningene er inkludert i oppgitte felleskostnader og er for 2020 budsjettert til ca kr 2.260. per år.

Forretningsfører

Nedre Buskerud Boligbyggelag

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Det legges fiber til TV/ bredbånd og telefon. Leverandør for dette er Viken Fiber / Altibox

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Fastpris, som er lik for nr. 27-30. Kr 5.590.000,- + omkostninger.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedelige felleskostnader er fastsatt il kr 2.586,- pr. mnd., hvor man har lagt til grunn at forsikring på bygget, fremtidig vedlikehold, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold, forretningsførsel, styrehonorar, grunnpakke TV er inkludert. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Hver seksjon vil få installert egen vannmåler og kostnaden for vann og avløp vil derfor avhenge av reelt forbruk. Vann og avløp koster til sammen kr 30,08 pr. m³. I tillegg kommer fastledd med kr 5.126,25. Estimert årlig kostnad utgjør basert på et årlig forbruk tilsvarende 1.3 m3 pr kvm BRA ca kr 11.000,- for for 150 kvm. Kommunale avgifter faktureres 4 ganger i året. Årsgebyr for renovasjon vil avhenge av størrelse/omfang og løsning. Standard renovasjonsløsning utgjør kr 3.641,- for hver seksjon. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 581,- per skorstein/røykløp. Kostnaden påløper for hver feiing/tilsyn etter nærmere avtale/krav fra det stedlige brann- og feievesen. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2022. Det er planlagt økning i kom.avgifter for 2023 med 14 %. Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Det er ifølge kommunen eiendomsskatt på boliger i Holmestrand kommune pr. 2022, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Det er vedtatt at eiendomsskatten i 2021 settes til 2 promille, med et bunnfradrag på kr 960.000,-. Eiendomsskattegrunnlag er 70 % av boligverdien, uavhengig av hvilken modell som benyttes for verdifastsettelse.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Frem til overtagelse av vil selger holde bygningsmassen forsikret. Fra overtagelse overtar sameiet forsikringsansvaret gjennom sin fellesforsikring. Selger plikter å melde forsikringsovergang til sameiet. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 5.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Prestegårdshagen AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Drammen

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1 Leveransebeskrivelse datert 2) Plantegning datert 3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 4) Situasjonsplan datert 5) Utomhusplan datert 6) Sameievedtekter datert 7) budsjett 8) Sameievedtekter Fellessameie datert (gjelder v/trinnvis utbygging) 9) Utkast budsjett Fellessameie datert (gjelder v/trinnvis utbygging) 10) Salgsprospekt datert 11) Reguleringsplan m/bestemmelser 12) Matrikkelbrev 13) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser 14) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre Dokumentnummer 6 -9 og 11-14 fås ved henvendelse til megler. Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen i sin helhet med tillegg av omkostninger og evt tilvalg/endringer betales ved overtagelse. Selger forbeholder seg retten til å endre priser på usolgte leiligheter.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000,- inkl mva. som innbetales til megler. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 42.500,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 5.000,- i oppgjørstjenester og kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr. 5.000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

615205015

Salgsoppgavedato: 5/31/2023

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for Prestegårdshagen, Hof planid 2018052, vedtatt 22.04.2008, seneste endret 14.11.2018. Området er regulert til bl.a. boligformål og omhandler bl.a. å legge til rette for frittliggende og konsentrert utnyttelse av området samt tilhørende infrastruktur, felles parkering, lekearealer, grøntområder, barnehage. Reguleringsplanen inneholder flere rekkefølgebestemmelser som selger må forholde seg til og som det vil bil stilt krav til i rammesøknad. Det er inngått utbyggingsavtale med Holmestrand kommune (tidligere Hof kommune) som vil følge som vedlegg til kontrakt og som kan innhentes hos megler på forespørsel. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 25.02.2019 og endring av rammetillatelse er mottatt 06.11.2020 for BKS2 og 20.02.2019 for BKS3. Det ble sendt inn endring av rammetillatelsen for BKS 2 i forbindelse med endring av boligsammensetning. Tilstøtende eiendommer er regulert til bolig, friområde, kjøreveg og offentlig bygning(fengsel) m.m.

Vei, vann og avløp

Vann og avløp er tilknyttet offentlig ledningsnettet via egne stikkledninger. Eiendommene har direkte adkomst til offentlig vei. Enkelte boliger i Lillemilen har dog adkomst via privat stikkvei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 19.06.2019 - Dokumentnr: 695648 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Skagerak Nett AS Org.nr: 979 422 679 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2019 - Dokumentnr: 696038 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Skagerak Nett AS Org.nr: 979 422 679 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av frittstående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087707 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:67 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087725 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:70 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:92 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087743 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:68 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087758 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:52 08.07.2020 - Dokumentnr: 2716210 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:31 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:67 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:68 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:70 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:92 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:202 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:203 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:204 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:205 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:206 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:1 til Snr. 23 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:1 til Snr. 15 Til lekeplasser Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2716210 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 1

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 2

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 3

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 4

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. eller etter bustadoppføringslova hvor §§ 12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.