Gå til innhold

Prestegårdshagen

, HOF

Prestegårdshagen

, HOF

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 3/10/2022 12:22

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Prestegårdshagen - Arealeffektive og moderne eneboliger for hele familien i Skandinavisk design. Innflytningsklare ved årsskiftet 22/23

Område

Adresse: Prestegårdshagen

Poststed: HOF

Kommune: Holmestrand

Kommunenummer: 3802

Prosjektnavn: Prestegårdshagen

Beliggenhet og adkomst

Adkomst: Fra E-18 tar du avkjøringen mot Hof/Holmestrand. Kjør mot sør på Fv32 og første rundkjøring tar du på Fv32/Fv35. Innen kort tid ved Sundbyfoss svinger du til høyre og inn på Hofveien/Fv35. Følg deretter veien forbi Hof Sentrum og Prestegårdshagen ligger på høyre side. Det er skiltet inn til Prestegårdshagen. Beliggenheten er meget god. I løpet av ca. én time når man flere større byer, blant annet Oslo, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Skien. En kjøretur ned til E-18 tar deg med andre ord raskt både nord- og sørover. Til Tønsberg/Drammen er det ca. 30 minutter med bil og det er kun snaue 20 minutter til jernbanestasjonen i Sande med hyppige avganger mot Oslo og Tønsberg. Hof byr på et hyggelig sentrumsområde med de fasiliteter du måtte trenge i hverdagen. Matbutikk, frisør, bensinstasjon og bibliotek finnes like i nærheten av Prestegårdshagen. Med under en kilometer i gangavstand til det hyggelige sentrumsområdet tar det ikke lange tiden å rusle bort. Området rundt Hof sentrum ligger trygt og rolig til, midt i en flott natur som gir gode muligheter for bading, turer og aktivitet. Så fort du kommer av de mange grusveiene i marka og inn mot Hof sentrum vil du møte en sykkelvei. Her er det godt tilrettelagt slik at alle skal komme seg lett rundt, både store og små. Barna som flytter til Prestegårdshagen vil ha nærhet til skole, Hofhallen og fotballbanen. En viktig aktør i nabolaget er nettopp Hof Idrettslag. Ikke bare har de tilbud som fotball, håndball, langrenn og turn. De kan også lokke med egne grupper for skihopp, klatring og toppturer både på sykkel og til fots. For de voksne finnes det også flere utfordrende aktiviteter i nærområdet. I tillegg til de flotte turstiene er det for den golfinteresserte en populær golfbane i Hof sentrum - i tillegg er det et godt utvalg av golfbaner innenfor rimelig rekkevidde. I sommermånedene er 9-hulls banen full av ivrige golfere som trener eller bare ønsker å være aktive utendørs. De friluftsinteresserte har utallige muligheter og mange fine fiskevann med marka i umiddelbar nærhet til Prestegårdshagen. Det er flott natur i regionen med blant Hatjern og Skibergfjellområdet, Eikeren og vassdrag gjennom kommunen. I området er det milevis med skiløyper og godt merkede turstier.

Prosjektet

Om prosjektet

Idylliske Prestegårdshagen ferdigstiller eneboliger som er innflytningsklare til høsten 2022. I to av husene som ferdigstilles, installeres det smarthusløsninger i tillegg til andre spennende fremtidsrettede løsninger. Kontakt megler for mer informasjon. Eneboligene blir innholdsrike med kvalitet i alle ledd. Boligene blir perfekte for familier med flere barn eller de som er på utkikk etter godt med plass i et naturskjønt og rolig område. Boligene kommer med gode planløsning på 150 kvm med en arealeffektiv planløsning, så her blir det godt med rom for alle. Det henvises til plantegninger i prospekt som viser innhold for eneboligene. For innhold om standard henvises det til leveransebeskrivelse. Det arkitekttegnede nabolaget er dratt med to kvaliteter i tankene: Design og funksjonelt familieliv. Rene linjer, moderne rom inndeling og varierende etasjenivåer som møter smarte løsninger for både store og små. Gjennomtenkt og helhetlig tilnærming. Boligene er påkostet både når det gjelder design og kvalitet. Her er det fin parkett, gode og solide løsninger på både kjøkken og bad. Alt dette i kombinasjon med de flotte omgivelsene danner et perfekt grunnlag for å etablere og vokse sammen som familie. I landlige og idylliske omgivelser i Hof blir Prestegårdshagen etablert som et nytt og intimt boligområde ideelt for barnefamilier. Prosjektet omfatter rekkehus, tomannsboliger og eneboliger i flere forskjellige størrelser. Alle boligene vil kjennetegnes av luftige rom, god takhøyde og skandinavisk design - alt for å legge til rette for en moderne livsstil for hele familien. L(eie) – nytt konsept fra Clemens Eiendom L(eie) gir boligkjøpere med lav egenkapital og god kontantstrøm muligheten til å inngå en kjøpekontrakt med fremtidig oppgjør samt en bruksrettavtale. Konseptet bidrar blant annet til å få flere førstegangskjøpere inn i boligmarkedet. For mer informasjon om leie til eie, ta kontakt med selger på tlf. + 47 900 45 557, Kine Morud Aarum i Clemens eiendom AS. Det gjøres særskilt oppmerksom på at megler, DNB Eiendom ikke bistår partene med dette konseptet, herunder utarbeidelse av kjøpekontrakt, bruksrettsavtalen og overlevering. Velkommen til Prestegårdshagen!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Bolig 7-15, 21-22 og 27-30 forventes ferdigstilt i perioden 3. kvartal 2022 til 4. kvartal 2022.Dette gjelder ikke som en bindende first for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Den del av Prestegårdshagen som dette prospektet omhandler gjelder 9 boliger på eiendommen gnr 241 bnr 207 omtalt som Sameiet Lillemilen og 10 boliger på eiendommen gnr 241 bnr 208 omtalt som Sameiet Hamnehagen. De 9 boligene i Lillemilen består av 4 eneboliger, 4 ½- part vertikaldelte tomannsboliger og 1 bolig i rekke. De 10 boligene i Hamnehagen består av rekkehusleiligheter med 3 boliger i hver rekke. Sameiet Hamnehagen vil bli reseksjonert slik at nåværende sameiebrøk og grenser/tomteareal for privat uteområdet (tilleggsdeler) vil kunne bli endret. Eiendomsgrensene til den enkelte seksjon i dette sameiet er derfor ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Det samlede tomteareal for gnr 241 bnr 207 (Lillemilen) er iht matrikkelbrev oppgitt til 9.588 m² og for gnr 241 bnr 208 (Hamnehagen) 7.836,5 m². De private uteareal til boligene kommer til fradrag slik at gjenværende fellesareal for Lillemilen utgjør 4.390,3 kvm og Hamnehagen 3.687,8 m² (sistnevnte før reseksjonering). Størrelsen på de private utearealene til den enkelte seksjon fremkommer i prislisten. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel i henhold til endelig tinglyst seksjonsbegjæring.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en utvendig sportsbod og to parkeringsplasser til hver bolig i de to eierseksjonssameiene. En parkeringsplass leveres som car-port og en som opparbeidet biloppstillingsplass. Både carporter, biloppstillingsplasser og sportsboder er organisert som tilleggsdel til den enkelte seksjon.

Økonomi

Selger

Prestegårdshagen AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Drammen

Prestegårdshagen

Postboks 9751 Bragernes

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

615205015

Salgsoppgavedato: 10/3/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3802/241/186: 27.09.2018 - Dokumentnr: 1327826 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Nyeboliger AS Org.nr: 997 812 824 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2019/1095930-1/200 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Delvis sletting ved arealoverføring Pant frafalles i 1017 m2 som arealoverføres fra gnr. 241 bnr. 86 til gnr. 203 bnr. 25 ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2020/3048129-1/200 19.06.2019 - Dokumentnr: 695648 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Skagerak Nett AS Org.nr: 979 422 679 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspennings kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 19.06.2019 - Dokumentnr: 696038 - Bestemmelse om nettstasjon Rettighetshaver: Skagerak Nett AS Org.nr: 979 422 679 Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av frittstående nettstasjon med tilhørende kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087707 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:67 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087725 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:70 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:92 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087743 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:68 10.02.2020 - Dokumentnr: 2087758 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:52 08.07.2020 - Dokumentnr: 2716210 - Bruksrett Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:31 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:67 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:68 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:70 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:92 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:202 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:203 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:204 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:205 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:206 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:9 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:10 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:11 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:12 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:13 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:14 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:15 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:16 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:17 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:18 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:19 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:20 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:21 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:22 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 Snr:23 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:1 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:2 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:3 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:4 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:5 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:6 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:7 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:8 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:9 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:10 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:11 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:12 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:13 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:14 Rettighetshaver: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 Snr:15 Til lekeplasser Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2716210 - Bestemmelse om medlemskap i velforening/huseierforening Gjelder denne registerenheten med flere 29.01.2010 - Dokumentnr: 72280 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 138438 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0714 Gnr:41 Bnr:186 28.02.2019 - Dokumentnr: 248021 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:202 28.02.2019 - Dokumentnr: 248028 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:203 28.02.2019 - Dokumentnr: 248037 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:204 28.02.2019 - Dokumentnr: 248127 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:205 28.02.2019 - Dokumentnr: 248145 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:206 28.02.2019 - Dokumentnr: 248153 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:207 28.02.2019 - Dokumentnr: 248161 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:208 28.02.2019 - Dokumentnr: 248172 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:209 28.02.2019 - Dokumentnr: 248228 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:210 03.12.2019 - Dokumentnr: 1447512 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:212 03.12.2019 - Dokumentnr: 1447539 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:214 03.12.2019 - Dokumentnr: 1447857 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:215 03.12.2019 - Dokumentnr: 1447902 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:216 03.12.2019 - Dokumentnr: 1447922 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3802 Gnr:241 Bnr:217 01.01.2020 - Dokumentnr: 669975 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0715 Gnr:241 Bnr:186 19.05.2020 - Dokumentnr: 2478740 - Arealoverføring Areal overført til: Knr:3802 Gnr:203 Bnr:25 Vederlag: NOK 500 000 Omsetningstype: Uoppgitt

Matrikkel

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 1

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 2

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 3

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 4

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 14

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 16

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 18

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 19

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 207

Seksjonsnummer: 23

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 1

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 7

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 8

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 9

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 10

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 11

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 12

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 13

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 14

Kommunenummer: 3802

Sameiets Gårdsnummer: 241

Sameiets Bruksnummer: 208

Seksjonsnummer: 15