Gå til innhold

Villa Nord

, LARVIK

Villa Nord

, LARVIK

1 /

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 14/9/2021 18:04

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

GRØNNEBERGTUNET - Ny og stilfull enebolig på Grønneberg - Innflytting sommeren 2022!

Område

Adresse: Villa Nord

Poststed: LARVIK

Kommune: Larvik

Kommunenummer: 3805

Bebyggelsen

Boligtype

Enebolig

Primærrom

125

Bruksareal

130

Tomt

Tomtetype

Eiet

Oppvarming

Tilrettelagt for vannbåren varme i 1. etg. med elkjele og panelovner i 2. etg. Rør er lagt ferdig i støpen i underetasjen. Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Peisovn i stue.

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger men dette er pr lansering ikke utført. Selger anslår at boligene vil få energiklasse A eller B. Endelig energimerking skal foreligge i forbindelse med overtagelse.

Økonomi

Prisantydning

5900000

Omkostninger

26342

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing. Vann: Abonnementsgebyr kr 1.290,- eks. mva., forbruksgebyr kr 1.398,- eks. mva. Totalt inkl. mva. kr 3.360,- Avløp: Abonnementsgebyr kr 2.237,- eks. mva., forbruksgebyr kr 1.485,- eks. mva. Total inkl. mva. Kr 4.653,- Renovasjon: Abonnementsgebyr kr 0,-, forbruksgebyr kr 2.712,- eks. mva. Totalt inkl. mva. kr 3.390,- Kommunale avgifter faktureres med 4 terminer i året, med forfall 28. februar, 20. mai, 31. august og 20. november. Det installeres ikke vannmåler som standard. Feie- og tilsynsgebyr pr pipeløp pr år: kr 436,25 inkl. mva. Årlige kommunale avgifter vil derfor ligge på rundt 12.000,- kroner. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for 2021.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge kommunen ikke eiendomsskatt på boliger i Larvik kommune pr. 2021. Det tas forbehold om at eiendomsskatt kan innføres før overtagelse.

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Vestfold/Telemark

Villa Nord

2193 Postterminalen

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

941190190

Salgsoppgavedato: 9/14/2021

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Matrikkel

Kommunenummer: 3805

Sameiets Gårdsnummer: 1026

Sameiets Bruksnummer: 241

Diverse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal år 2022, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.10.21. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøpere skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist ihht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.