Gå til innhold

Dronningens gate 30

, SANDEFJORD

Dronningens gate 30

, SANDEFJORD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 1/9/2022 13:57

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Dronningensgate/ Sentrum : NÅ kun 4 ledige 3-roms leiligheter med garasjeplass og heis. Vannbåren gulvvarme - innflytningsklart juni 2023!

Område

Adresse: Dronningens gate 30

Poststed: SANDEFJORD

Kommune: Sandefjord

Kommunenummer: 3804

Prosjektnavn: Dronningensgate 30&32

Beliggenhet og adkomst

Dronningensgate 30 & 32 ligger på hjørnet av Dronningens gate og Florsgate, høyt og fritt, litt vest for Nybyen, og i gangavstand til det meste. Her er det bare tre minutter å gå til bussen, fem minutter til toget og 15 minutter til havna. Det er kort vei til alle butikker, skoler, barnehager, og ulike kultur- og treningstilbud. Fra de nye leilighetene er det rusleavstand til alt fra enkle kaffebarer til vinbarer og stjernerestauranter. Den perfekte kombinasjonen av beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet for deg som elsker Sandefjord og er klar for noe nytt.

Prosjektet

Om prosjektet

Her bor du rett i utkanten av Sandefjord sentrum med nærhet til alt byen har å tilby! Boligdelen starter i tredje etasje og strekker seg opp til sjette - til sammen 21 leiligheter, som alle ligger høyt og fritt, med flott utsikt over byen fra egen balkong eller takterrasse. De aller fleste leiligheter har syd- og vestvendt balkong, og har derfor meget gode solforhold, samt utsyn. Ekstra bod, samt egen garasjeplass i felles underjordisk garasjeanlegg med direkte heisadkomst. Her er stor variasjon av størrelser fra 2-roms leiligheter på ca 66 kvm til den største 4 roms leiligheten på ca 145 kvm. I dette prosjektet har vi prioritert flere romslige leiligheter på over 100 kvm BRA med minimum 2 soverom og 2 bad. Alle hovedsoverommene har eget bad «en suite», mange av dem med utgang til terrasse eller balkong. I øverste etasje finner du tre unike Penthouseleiligheter med helt fantastiske takterrasser som har utsyn over byen! Første etasje skal etter planen inneholde møte- og aktivitetsrom, her planlegger vi også en egen kafé, som fort kan komme til å bli din lokale favoritt. I andre etasje legges det opp til attraktive kontorlokaler for utleie. VANNBÅREN GULVVARME: Med vannbåren gulvvarme får du en svært behagelig varmeløsning; Gulvene varmes opp med varmt vann og har lav overflatetemperatur. Denne type gulvvarme består av et varmefordelingssystem av rør som legges ned i gulvet hvor det oppvarmede vannet sirkulerer. Innetemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten, samt at systemet er skjult. Dette gir stor frihet med tanke på innredning og møblering. Vannbåren gulvvarme trenger mye mindre strøm for å fungere, reduserer varmetapet og gir et lavere energiforbruk - DU sparer strømutgifter! Store fellesområder: Det anlegges 280 kvadratmeter felles utearealer fordelt på to terrasser; en stor takterrasse i tredje, på vestsiden av bygget, og en mindre terrasse over inngangspartiet på østsiden. Er du tidlig ute, er det selvfølgelig mulig å gjøre individuelle endringer og påvirke leiligheten i stor grad. Borettslaget har fleksibel finansieringsløsning med 20 års avdragsfrihet, og mulighet for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. LES MER: www.dronningensgate.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene overtas 15.06.2023. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres og ha rettigheter på eiendommene gnr 171 bnr 9,10,11 og 42 samt en parsell av bnr 8, alle i Sandefjord kommune Boligene vil bli organisert som andelsleiligheter hvor borettslaget vil bli sameier og hjemmelshaver i eiendommen. Det samlede tomteareal for eiendommene utgjør p.t. 1 122 m². Parsellen som skal fradeles eiendommen gnr 171 bnr 8 er ikke inkludert i det oppgitte areal og vil eventuelt komme som et tillegg. Eiendommene skal sammenslås og kan bli grensejustert/tillagt eiendom slik at det endelige tomtearealet kan ikke oppgis på salgstidspunktet. Selger tar forbehold om det endelige tomtearealet. Eiendommen vil bli opprettet med egen matrikkel og denne eiendommen er planlagt seksjonert i bolig- og næringsseksjoner hvor boligene er planlagt å inngå i en samleseksjon bolig. Antall næring- og boligseksjoner er på salgstidspunktet ikke endelig avklart. Hver seksjon vil utgjør en sameieandel i sameiet i henhold til oppdelingsbegjæringen. Prosjektet er planlagt å bestå av totalt 21 andelsboliger. Borettslag vil få eiendomsretten til grunn og bebyggelse (leilighetene) ved overføring av hjemmel til eierseksjonen, overført fra selger ved gjennomføring av den såkalte "borettslagsmodellen". Eiendomsretten til en forholdsmessig andel av tomten vil senest under byggetiden bli overført til borettslaget ved overdragelse av et aksjeselskap som eier en slik andel av tomten. Dette aksjeselskapet vil bli fusjonert med borettslaget. Selger disponerer, inntil ferdigstillelse av bygget, tomten på grunnlag av avtale med grunneier. Etter at bygget er ferdigstilt, vil bebyggelsen (seksjonene) bli overdratt til borettslaget og avtalen som gir utbygger rett til å disponere tomten blir avviklet.

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Eier med ambisjoner: Bak Dronningensgate 30 & 32 står Salemkirken. De trengte plass, blant annet for å styrke barne- og ungdomsarbeidet. Nå får de dekket sine behov, samtidig som 21 glade boligkjøpere får oppfylt ønsket om en lekker leilighet med utsikt midt i Sandefjord sentrum. Erfarne støttespillere: Prosjektet er tegnet av PV Arkitekter, som står sentralt i utbyggingen av Nybyen. Det sikrer et gjennomtenkt og helhetlig arkitektonisk uttrykk for den nye bebyggelsen i sentrum. Entrepenør Helge Klyve AS har totalentreprisen for Dronningensgate 30 & 32, og i tett samarbeid med arkitekt og byggherre, tar de seg av det byggtekniske og sørger for at både bygningen, uteområdene og hver enkelt leilighet lever opp til forventningene. Det ligger grundig planlegging og mye omtanke bak Dronningensgate 30 & 32. For det nye bygget skal ikke bare være en flott fasade som passer inn i det nye bybildet, men en adresse du kan være stolt av å høre til på. Et gjennomtenkt bygg med flott beliggenhet, trivelige uteområder og romslige fellesarealer

Oppvarming

Leilghetene leveres med gulvvarme i alle rom unntatt bod og soverom. Det blir vannbåren varme i gulvene med unntak av badet som kan bli levert med elektriske varmekabler. I tilvalgsprosessen kan det velges gulvvarme i flere rom. Det monteres målere i hver leilighet som måler forbruket av varme.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger bruksrett til en sportsbod, en parkeringsplass og sykkelparkering til hver leilighet i felles underjordisk garasjeanlegg. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser, boder og sykkelparkering vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til borettslagets seksjon(er), skilles ut som en egen eiendom (anleggseiendom med egne vedtekter), eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Ladning for el-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger med kan leveres som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte andelshaver. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger forbeholder seg retten til å fordele parkeringsplasser og boder.

Borettslaget

Organisasjonsform

Organisering Eiendommen er planlagt å bestå av ett boligselskap bestående av bolig og næringsarealer organisert i et eierseksjonssameie. Boligene i sameiet som utgjør en samleseksjon bolig blir hjemlet til et borettslag hvor kjøpere blir andelshavere. Sameiet Eiendommen skal seksjoneres og sameiet er planlagt å bestå av et nærmere avtalt antall næringsseksjoner (N) og en samleseksjon bolig (B), hvor borettslaget vil bli hjemmelshaver til boligseksjonen (e). Den daglige driften vil bli organisert som et eierseksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av sin respektive bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utkast til vedtekter og budsjett for sameiet følger som vedlegg. Borettslaget Dronningens gate 30 og 32 borettslag er planlagt å bestå av totalt 21 andeler (antall andeler kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Borettslaget vil bli organisert i henhold til lov om burettslag av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven. Borettslaget vil i samarbeide med forretningsfører bli stiftet av selger som et frittstående borettslag. Selger fastsetter endelige vedtekter for borettslaget i forbindelse med stiftelsen Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldene vedtekter både for borettslaget og sameiet og eventuelle husordensregler. Som medlem av borettslaget og i tråd med vedtektene, vil kjøper ha rettigheter og forpliktelser.

Forretningsfører

USBL

Økonomi

Lånebetingelser fellesgjeld

Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 50 % fellesgjeld og 50 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 50 års løpetid hvorav de første 20 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. I de oppgitte felleskostnader som er stipulert, er det lagt til grunn en nominell rente på 1,5% pa. Renten er basert på et foreløpig tilbud fra DNB Bank ASA per september 2021. Endelig og formelt tilbud foreligger ikke og det tas forbehold om rente og avdragsfri periode og nedbetalingstid kan bli endret. Dersom renten og nedbetalingstiden endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed størrelsen på felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremkommer av prislisten. Det presiseres at renten vil endre seg i samsvar med den generelle renteutviklingen i markedet som vil påvirke felleskostnadene tilsvarende, uavhengig av budsjettperiode. Rentene er p.t. historisk lave og det må påregnes at disse vil øke i løpet av lånets løpetid.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Selger

Dronningensgate 30 og 32 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Vestfold/Telemark

Dronningens gate 30

2193 Postterminalen

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

941205002

Salgsoppgavedato: 9/1/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3804/171/9: 28.05.1980 - Dokumentnr: 3594 - Elektriske kraftlinjer Jordkabel 21.07.1920 - Dokumentnr: 910057 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:42 01.01.2020 - Dokumentnr: 1606486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 542820 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:10 23.05.1979 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale Naboerklæring 14.07.1920 - Dokumentnr: 910058 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 01.01.2020 - Dokumentnr: 80146 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:11 03.08.1927 - Dokumentnr: 900150 - Bestemmelse om vannrett FOR SELGER Overført fra: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 28.06.1983 - Dokumentnr: 4240 - Erklæring/avtale RETT FOR IREN OG NICOLAY MOHN TIL PARKERING FOR EN BIL 09.07.1993 - Dokumentnr: 4281 - Jordskifte Vestfold Jordskifterett sak 39/1983 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1897 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:1 08.07.1999 - Dokumentnr: 4237 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:18 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:32 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1804163 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:71 Bnr:9 01.06.1897 - Dokumentnr: 900044 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:72 Bnr:5 OG STRANDRETT 01.06.1897 - Dokumentnr: 900045 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:13 OG STRANDRETT M.M. 21.07.1920 - Dokumentnr: 900085 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 686 LEIEN KAN REGULERES PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT ---------- Nye vilkår 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 167183 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:42 3804/171/10: 28.05.1980 - Dokumentnr: 3594 - Elektriske kraftlinjer Jordkabel 21.07.1920 - Dokumentnr: 910057 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:42 01.01.2020 - Dokumentnr: 1606486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 542820 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:10 23.05.1979 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale Naboerklæring 14.07.1920 - Dokumentnr: 910058 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 01.01.2020 - Dokumentnr: 80146 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:11 03.08.1927 - Dokumentnr: 900150 - Bestemmelse om vannrett FOR SELGER Overført fra: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 28.06.1983 - Dokumentnr: 4240 - Erklæring/avtale RETT FOR IREN OG NICOLAY MOHN TIL PARKERING FOR EN BIL 09.07.1993 - Dokumentnr: 4281 - Jordskifte Vestfold Jordskifterett sak 39/1983 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1897 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:1 08.07.1999 - Dokumentnr: 4237 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:18 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:32 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1804163 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:71 Bnr:9 01.06.1897 - Dokumentnr: 900044 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:72 Bnr:5 OG STRANDRETT 01.06.1897 - Dokumentnr: 900045 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:13 OG STRANDRETT M.M. 21.07.1920 - Dokumentnr: 900085 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 686 LEIEN KAN REGULERES PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT ---------- Nye vilkår 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 167183 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:42 3804/171/11: 28.05.1980 - Dokumentnr: 3594 - Elektriske kraftlinjer Jordkabel 21.07.1920 - Dokumentnr: 910057 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:42 01.01.2020 - Dokumentnr: 1606486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 542820 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:10 23.05.1979 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale Naboerklæring 14.07.1920 - Dokumentnr: 910058 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 01.01.2020 - Dokumentnr: 80146 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:11 03.08.1927 - Dokumentnr: 900150 - Bestemmelse om vannrett FOR SELGER Overført fra: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 28.06.1983 - Dokumentnr: 4240 - Erklæring/avtale RETT FOR IREN OG NICOLAY MOHN TIL PARKERING FOR EN BIL 09.07.1993 - Dokumentnr: 4281 - Jordskifte Vestfold Jordskifterett sak 39/1983 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1897 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:1 08.07.1999 - Dokumentnr: 4237 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:18 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:32 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1804163 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:71 Bnr:9 01.06.1897 - Dokumentnr: 900044 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:72 Bnr:5 OG STRANDRETT 01.06.1897 - Dokumentnr: 900045 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:13 OG STRANDRETT M.M. 21.07.1920 - Dokumentnr: 900085 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 686 LEIEN KAN REGULERES PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT ---------- Nye vilkår 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 167183 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:42 3804/171/42: 28.05.1980 - Dokumentnr: 3594 - Elektriske kraftlinjer Jordkabel 21.07.1920 - Dokumentnr: 910057 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 06.07.1981 - Dokumentnr: 4856 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:42 01.01.2020 - Dokumentnr: 1606486 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 542820 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:10 23.05.1979 - Dokumentnr: 3838 - Erklæring/avtale Naboerklæring 14.07.1920 - Dokumentnr: 910058 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:41 01.01.2020 - Dokumentnr: 80146 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:11 03.08.1927 - Dokumentnr: 900150 - Bestemmelse om vannrett FOR SELGER Overført fra: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 28.06.1983 - Dokumentnr: 4240 - Erklæring/avtale RETT FOR IREN OG NICOLAY MOHN TIL PARKERING FOR EN BIL 09.07.1993 - Dokumentnr: 4281 - Jordskifte Vestfold Jordskifterett sak 39/1983 Gjelder denne registerenheten med flere 01.06.1897 - Dokumentnr: 900018 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:1 08.07.1999 - Dokumentnr: 4237 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:18 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:71 Bnr:32 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0706 Gnr:76 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1804163 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:71 Bnr:9 01.06.1897 - Dokumentnr: 900044 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:72 Bnr:5 OG STRANDRETT 01.06.1897 - Dokumentnr: 900045 - Bestemmelse om veg Rettighet hefter i: Knr:3804 Gnr:71 Bnr:13 OG STRANDRETT M.M. 21.07.1920 - Dokumentnr: 900085 - Festekontrakt - vilkår Gjelder feste Festetid: 100 år ÅRLIG AVGIFT NOK 686 LEIEN KAN REGULERES PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT ---------- Nye vilkår 18.03.1985 - Dokumentnr: 2097 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3804 Gnr:171 Bnr:9 01.01.2020 - Dokumentnr: 167183 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0710 Gnr:171 Bnr:42

Matrikkel

Kommunenummer: 3804

Borettslagets Gårdsnummer: 171

Borettslagets Bruksnummer: 42

Kommunenummer: 3804

Borettslagets Gårdsnummer: 171

Borettslagets Bruksnummer: 8

Kommunenummer: 3804

Borettslagets Gårdsnummer: 171

Borettslagets Bruksnummer: 9

Kommunenummer: 3804

Borettslagets Gårdsnummer: 171

Borettslagets Bruksnummer: 10

Kommunenummer: 3804

Borettslagets Gårdsnummer: 171

Borettslagets Bruksnummer: 11

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.