Gå til innhold

Jutulveien 22

, TØNSBERG

Jutulveien 22

, TØNSBERG

1 / 0

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 20/5/2022 07:21

Tomt med utnyttelsesgrad på inntil 40% på Eik. Regulert til off. bebyggelse for helse, sosial, skole, idrett, kultur.

Tomt med murbygg på ca. 200m2, sentralt på Eik, nær skole, idrettsanlegg, eldreboliger, boliger, m.m. Eiendommen selges som tomt med bygg som et rivningsobjekt. Bygget på tomten er i betong og er p.t. leid ut til Telenor som Telekommunikasjonsbygning-Transport og lagring. Eiendommen ligger i regulert område. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart er vedlagt i salgsoppgaven. Bilder i salgsoppgave er kun illustrasjoner for å vise bygg inntil 10m høyt og med BYA inntil 40%. Reguleringsbestemmelser tillater Bya inntil 40%.

Komplett salgsoppgave