Gå til innhold

Kapellanveien 9

, REVETAL

Kapellanveien 9

, REVETAL

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 15/9/2022 08:48

Byggeklar, stor endetomt uten byggeklausul |Gode solforhold | Barnevennlige | Landlige omgivelser |Grenser til friomr.

Tomten kan bebygges med frittstående bolighus (enebolig/tomannsbolig) og garasje rett på mark. Ett-trinns søknad om tillatelse til oppføring av enebolig med garasje og anneks foreligger og kan overtas for de som ønsker. Utnyttelsesgraden på tomten er på 25 % BYA. Bygninger skal ha saltak. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 4 m. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal ikke overstige 6 m. Frittliggende garasje kan tillates oppført på inntil 50 kvm bruttoareal. Gesimshøyde på frittliggende garasje kan ikke overstige 2,5 m. Byggegrense for garasje mot naboeiendom er min. 1 m fra eiendomsgrensen. Garasjen tillates ikke innredet/benyttet til oppholdsrom for mennesker eller dyr. Strøm fra e-verket og fiber fra Telenor ligger klart på innkjøring til tomten.

Komplett salgsoppgave