Gå til innhold

Nøttveitvegen 37-43

, RÅDAL

Nøttveitvegen 37-43

, RÅDAL

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 9/9/2022 15:03

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Nøttveit - 3 attraktive eneboliger med panorama utsikt og svært gode solforhold i et meget barnevennlig område. Flytt rett inn!

Område

Adresse: Nøttveitvegen 37-43

Poststed: RÅDAL

Kommune: Bergen

Kommunenummer: 4601

Prosjektnavn: Nøttveitvegen 37-43

Beliggenhet og adkomst

Kvartetten bygges på Nøttveit, ved foten av Smørasfjellet. Her bor du i naturskjønne omgivelser med panoramautsikt og gode solforhold. Her har en skog og mark rett utenfor døren, og det er fort gjort at barna blir både naturinteresserte og turglade. Kvartetten er det siste tilskuddet til det familievennlige boligprosjektet på Nøttveit. For at hele familien skal trives kreves ikke bare en skreddersydd bolig, men også et nærmiljø som skaper trygghet. På Nøttveit bor man i gåavstand til skole, barnehage, idrettslag, butikk og buss. Fra Bergen sentrum følger man E39 i retning Stavanger. Ved rundkjøringen på Skjold tar man andre avkjørsel inn pa Apeltunvegen i retning Smøras. Følg Apeltunvegen og ta til venstre inn på Smørasvegen ved Apeltunskole. Følg veien videre oppover til Smøråsfjellet. Prosjektet ligger på høyre hånd like før Smøråsfjellet

Prosjektet

Om prosjektet

Gjennom smart bruk av terrenget har vi skapt familieboliger som både er private og sosiale-akkurat som en familie er. Boligene i Kvartetten er moderne utformet, med tydelige arkitektoniske grep og identitetsskapende fasadeuttrykk. Her skal det bygges 4 arkitekttegnede frittliggende eneboliger hvor alle boligene er over 3 plan og får medfølgende carport. I Kvartetten får en panorama utsikt, svært gode solforhold - og terrenget er brukt aktivt for å sikre gode solforhold. Arkitektens ord: Kvartetten består av fire romslige eneboliger, som ligger fritt og luftig med utsikt over hele dalen. Landskapet nedenfor tomten faller bratt, og gir en helt unik opplevelse av utsyn og frihet. Samtidig er området omsorgsfullt anlagt for barnefamilier, med lekeplasser og gode kommunikasjonsmuligheter. Beliggenheten er dermed helt spesiell: Både tilbaketrukket og tilgjengelig. Denne unike situasjonen har vi utnyttet og forsterket i utformingen av villaene i Kvartetten. Det arkitektoniske konseptet er utviklet med utgangspunkt i det private hjemmet. Vi satte et beskyttende skall rundt familien og plasserte det på et nøye utvalgt sted pa tomta. Utsikten slippes inn gjennom store vinduer, som også bader interiørene i dagslyset som skifter med årstider og vær. Utenpå denne familiekjernen har vi skapt forskjellige uteplasser som knytter an til omgivelsene. Hver etasje er omgitt av disse utadvendte sonene, med forskjellig preg og funksjon. Ved inngangspartiet finner man en skjermet forhage» mellom villaene, hvor et utsnitt av den storslåtte utsikten tilbys som et kunstverk, rammet inn av boligenes trevegger. Herfra kan man gå inn i boligens hovedplan, oppsøke terrassene rett frem eller en etasje opp, eller gå ned en liten trapp til familiens skjermede hage. Boligene er gjennomtenkt plassert og vridd i terrenget, slik at hver villa får sin helt egen, private utsikt. Husene er også plassert for å utnytte solens gang fra morgen til kveld, og gir usedvanlig gode solforhold i hver bolig. Fra sin egen stue eller terrasse har man utsyn over dalen -en opplevelse av uforstyrret fred i solen fra ettermiddag til sent på kveld. Går man ut på balkongen på motsatt side, kan man nyte sol fra tidlig morgen, se ungene leke på lekeplassen, eller nikke til naboene i det hyggelige nabolaget.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen er klar for innflytting.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: Selger tar forbehold om at de nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 100.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Murer, beplantning, hekker, gressplener og liknende som er vist på tegningene inngår ikke i leveransen. Se leveransebeskrivelse for hva som leveres. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge før overlevering.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkering i egen dobbel carport.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen for området. Alle beboere plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingenten pr boenhet er på tidspunktet ved utarbeidelsen av dette dokumentet ikke fastsatt. Fastsettes på et senere tidspunkt.

Økonomi

Prisinformasjon

Se gjeldende prisliste

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter faktureres fra kommunen. Kjøper betaler løpende kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing etter gjeldende satser. Boligen vil få egen vannmåler/evn. leie for vannmåler fra kommunen kr 700,- pr år pr bolig. Kostnaden avhenger av forbruk. Kostnader til vann: Årsgebyr: kr 2.244,-. Enhetspris pr m3 vann: ca kr 8,25,-. Avvik kan forekomme. Kostnader til avløp: Årsgebyr: kr 3.833,-. Enhetspris pr m3 avløp: ca kr 12,91,-. Vannmåleravgift kr 700,- per år. Avvik kan forekomme. Se ellers kommunens hjemmesider for ytterligere informasjon og for priser for andre løsninger. Feiegebyr koster ca kr 500,- per pipeløp. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside www.bergen.kommune.no og gjelder for 2020. Det tas forbehold om hva det endelige beløpet blir.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Bunnfradraget i 2020 er på kr 750.000,-for boliger. Skattesatsen for boliger 2020, er pa 2,8 promille. Eiendomsskatten beregnes ut ifra eiendomsskattegrunnlaget. For boliger er eiendomsskattegrunnlaget 70 % av boligverdien fra skatteetaten/kommunal takst.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i sin helhet, men det er ingen egen utleieenhet i boligen.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker også følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Selger

Webu AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bergen

Nøttveitvegen 37-43

Postboks 7100

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

Kr 250.000,- forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Utbygger vil utstede §12 garantier i forbindelse med frafall av sine forbehold og beslutt om byggestart er vedtatt. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Resterende kjøpesum + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 37.500,- pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 5.000,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker også følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,- Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Oppdragsnummer

715205014

Salgsoppgavedato: 9/9/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Reguleringsplaner pa grunnen PlanID 1806000 - Fana. Del av gnr 88 bnr 1, 2, 3 mfl, Nottveit boligomrade I krafttrådt 29.04.2015 - endelig vedtatt arealplan. Reguleringsformål & Reguleringsplaner på grunnen) 18060000 - boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Det er gitt rammetillatelse til prosjektet bestående av eneboliger og garasje anneks til boliger. Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg.

Vei, vann og avløp

Privat stikkledning fra offentlig nett.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/88/12: 05.06.1944 - Dokumentnr: 301804 - Bestemmelse om gjerde Servitutten omhandler fraskilling av tomt og bruksrett til vei. 05.06.1944 - Dokumentnr: 301804 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 Gnr:88 Bnr:8 01.01.2020 - Dokumentnr: 1728675 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:88 Bnr:12

Matrikkel

Kommunenummer: 4601

Gårdsnummer: 88

Bruksnummer: 140

Kommunenummer: 4601

Gårdsnummer: 88

Bruksnummer: 262

Kommunenummer: 4601

Gårdsnummer: 88

Bruksnummer: 12

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i fellesskap er inntatt i salgsoppgaven, og gjelder dersom ikke annet er særskilt avtalt. Følgende gjelder for avtaler inngått innen 01.01.22: Boligen selges etter avhendingslovens normalordning, jf. avhendingsloven § 3-2 til § 3-6. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne. Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud inngis. Følgende gjelder dersom eiendommen selges etter 31.12.21: Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningskyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen, og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i enn viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje, og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtagelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring er innenfor hva kjøper må forvente, og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. GARANTI Eiendommen ble ferdigstilt 04.02.2022, og selges som ledd i næringsvirksomhet. Hvis eiendommen selges innen 6 mnd. etter ferdigstillelse*, og kjøper er å anse som forbruker, vil selger stille oppfyllelsesgaranti overfor kjøper iht. § 12 i bustadoppføringsloven. Garantien skal være på min 5% av kjøpesummen, og vare frem til 5 år etter at boligen var ferdigstilt*. Garantien skal stilles straks avtale er inngått, dvs. ved budaksept, og det kan ikke kreves at kjøper innbetaler hele eller deler av kjøpesummen før garantien foreligger. *Boligen anses som ferdigstilt når den faktisk er ferdig (=alt arbeid er fullført), uansett om det foreligger ferdigattest eller ikke. Når kjøper ikke er forbruker: Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er»., og selgers ansvar er da begrenset, jf. avhl. §3-9, 2 pkt. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye gjelder også for kjøpere som ikke er forbrukere.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.