Gå til innhold

Naustdalen

, SØREIDGREND

Naustdalen

, SØREIDGREND

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 27/9/2022 06:21

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

På Søreide bygger vi 43 nye boliger skreddersydd for familieliv. Her bor du rett i nærheten av skoler og barnehager.

Område

Adresse: Naustdalen

Poststed: SØREIDGREND

Kommune: Bergen

Kommunenummer: 4601

Prosjektnavn: Naustdalen Leiligheter

Beliggenhet og adkomst

I Naustdalen på Søreide vil alt fra butikker og skoler til havn og idrettsplasser være i umiddelbar nærhet. Har man lyst på en tur inn til byen eller la tankene løpe fritt i det flotte landskapet som omfavner Bergen, er du alltid en liten kjøretur unna. Et steinkast unna boligene ligger også båtene og dupper i vannet. Her kan barna lære å stupe, familiene grille, og de store dagene feires. Naustdalen på Søreide er perfekt for en familie som ikke vil at barna skal vokse opp midt i bysentrum, men som fortsatt vil ha liv og røre rundt seg. Det er altså ikke tid for å legge sentrumslivet bak seg, det er tid for å sette familien i sentrum. Adkomst: Fra Bergen Sentrum følg 555 / Sotraveien Fortsett inn på 582 / Fyllingsdalen - Kjør gjennom Fyllingsdalen og følg til Straumeveien. Følg over Straume bro og videre på Ytrebygdsvegen. Naustdalen ligger på høyre hånd rett etter avkjøring til Søreidneset. For nærmere beskrivelse se vedlagte kart.

Prosjektet

Om prosjektet

Naustdalen på Søreide er et boligprosjekt for alle. Store familier, små familier, store familier som er på vei til å bli færre, og små familier som er på vei til å bli fler. Prosjektet består av seks bygg med 43 ulike familieboliger i størrelser mellom 55,9-183,2 kvm BRA. Noen boliger går over ett plan, mens andre går over tre. Noen har ett soverom, mens andre har fem. I Naustdalen på Søreide er det med andre ord gode løsninger for alle. Felles for samtlige boliger er at de leveres med moderne og familievennlige fasiliteter. De aller fleste får innvendig bod, eget vaskerom, terrasse eller balkong, romslig stue- og kjøkkenløsning samt entreer med god plass til oppbevaring. To av boligene kommer også med hybeldel.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2024 til 1. kvartal år 2025, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.12.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

8314

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vil bli etablert felles parkeringskjeller med parkeringsplasser, boder, sykkelparkeringsplasser, sykkelverksted og fellesrom. Det er planlagt etablert 47 parkeringsplasser, hvorav 7 plasser er gjesteparkering. Parkeringsplass er ikke inkludert, men 40 parkeringsplasser er tilgjengelig for kjøp mot et tillegg i pris. Det vil være fortrinnsrett for å kjøpe parkeringsplass for noen av boligene i prosjektet, se nærmere informasjon om dette i prislisten. Det etableres sykkelparkering i felles parkeringskjeller og utendørs i samsvar med reguleringsplanens bestemmelser.

Boder

Alle boligene får en bod i enten parkeringskjeller eller i underetasjen til hus C. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. En-etasje leiligheter i Hus A kan leveres med hybel.

Selger

Webu 2 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Bergen

Naustdalen

Postboks 7100

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

715225006

Salgsoppgavedato: 9/27/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 4601/35/747: 09.03.2022 - Dokumentnr: 267805 - Bestemmelse om vannledning Rettighetshaver: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler 09.03.2022 - Dokumentnr: 267805 - Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner Rettighetshaver: Bergen Kommune Org.nr: 964 338 531 Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler 20.09.2013 - Dokumentnr: 797637 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:4601 Gnr:35 Bnr:6 01.01.2020 - Dokumentnr: 1084321 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1201 Gnr:35 Bnr:747

Matrikkel

Kommunenummer: 4601

Sameiets Gårdsnummer: 35

Sameiets Bruksnummer: 747

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.