Gå til innhold

Neselva Hageby Byggetrinn 2 Hus M

, BILLINGSTAD

Neselva Hageby Byggetrinn 2 Hus M

, BILLINGSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 6/7/2022 11:10

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Neselva Hageby 2 - Hus M - Rolig og tilbaketrukket beliggenhet - 0% forskudd

Område

Adresse: Neselva Hageby Byggetrinn 2 Hus M

Poststed: BILLINGSTAD

Kommune: Asker

Kommunenummer: 3025

Prosjektnavn: Neselva Hageby Byggetrinn 2 Hus M

Beliggenhet og adkomst

Neselva Hageby er en del av utbyggingen på Vestre Billingstad. Andre byggetrinn vil ligge i nærheten av friområde som grenser mot vest og får en av de beste beliggenhetene på hele området. Prosjektet utformes med fokus på å skape mest mulig åpne rom og luft mellom byggene. Ta inn Bergerveien fra Billingstadsletta. Når Bergerveien svinger svakt til venstre kjører man videre rett frem Sandekra. Andre byggetrinn i Neselva Hageby vil ligge på høyre side og før første byggetrinn.

Prosjektet

Om prosjektet

Lekre selveierleiligheter i landlige sentrumsnære omgivelser. I Neselva Hageby har vi fokus på god kvalitet. Materialer og leveranse er nøye gjennomtenkt ned til hver minste detalj. Som bildene viser er prosjektet også utformet med fokus på å skape mest mulig åpne rom og luft mellom bygningene - dette for å gi deg som beboer økt bokvalitet. Leilighetene er fra 53-145 kvm BRA og får alle kvaliteter som bl.a: - Behagelig vannbåren gulvvarme - Ekstra takhøyde med gipset himling (ikke synlige V-fuger i tak) - Lekre inngangspartier - Bra kvalitet på kjøkken med integrerte hvitevarer - Alle leilighetene har egen privat uteplass i form av egen hage eller stor balkong/terrasse - Lekre fliser på bad -1-stavs eikeparkett på gulv -Fritt utsyn og mye luft mellom byggene -Sykkel og bilpool Ved kjøp av bolig er det ikke krav om forskuddsbetaling. Alt betales ved overtagelse.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Siste frist for overlevering av boligen er innen utgangen av 2. kvartal 2022. Dette er å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.  Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Asker kommune gnr. 32 bnr. 16. Eiendommen skal fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Arealet som er tiltenkt fradelt som byggetrinn 2 er felt D5 i reguleringen. Felt D5 er på ca. 6.250 kvm. Det presiseres at arealet ikke er oppmålt på salgstidspunktet og at endringer i forventet tomteareal kan forekomme. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.

Tomtestørrelse

6250

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger en stk. sportsbod i parkeringskjeller for hver leilighet, samt innvendig bod der dette fremkommer av plantegning. Sportsbod ligger i felles bod-anlegg i kjeller som deles opp med nettingvegger og er klargjort for kjøpers egen montering av hengelås. Parkeringsplass i parkeringskjeller samt ekstra bod kan kjøpes, se prisliste for nærmere info. Parkeringsplass selges fortrinnsvis til de største leilighetene. Konferer megler om tilgjengelige plasser. El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger, men kan bestilles som tilvalg.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 93 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 30,- pr. BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, kostnader til huseierforening, vaktmestertjenester og annen drift og vedlikehold er inkludert. Energikostnader kommer i tillegg til felleskostnadene. Akonto energi er estimert å være kr 8,- pr. BRA pr. måned. TV/bredbånd er stipulert til kr 350,- pr. seksjon pr. måned. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 250,- pr. plass pr. måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget. Kostnader for dette betales til Neselva Hageby garasjesameie.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Boligen har ingen egen utleieenhet. Kortidsutleie: Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Se vedtektene for ev. ytterligere informasjon rundt dette. Ethvert salg av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier. Utleie skal meldes til sameiets styre.

Selger

Neselva Hageby 2 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Neselva Hageby Byggetrinn 2 Hus M

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger på kr 30.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. Bustadoppføringslova.

Oppdragsnummer

912205025

Salgsoppgavedato: 7/6/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Matrikkel

Kommunenummer: 3025

Sameiets Gårdsnummer: 32

Sameiets Bruksnummer: 288