Gå til innhold

Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus J

, BILLINGSTAD

Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus J

, BILLINGSTAD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 19/9/2022 14:05

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Nytt bygg J i Neselva Hageby med 60 nye lekre selveierleiligheter

Område

Adresse: Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus J

Poststed: BILLINGSTAD

Kommune: Asker

Kommunenummer: 3025

Prosjektnavn: Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus J

Beliggenhet og adkomst

Neselva Hageby er en del av utbyggingen på Vestre Billingstad. Bygg J som er tredje byggetrinn vil ligge langs Neselva med et stort uteareal mot sydvest. Prosjektet utformes med fokus på å skape mest mulig åpne rom og luft mellom byggene. Neselva Hageby ligger omkranset av Neselva med elven og grøntområder på flere sider. Det er lagt vekt på å videreføre den gode kvaliteten i byggetrinn 1 og 2. Neselva Hageby har store luftige og grønne uterom. Her vil det bli tilrettelagt for et levende bomiljø , hvor det tidligere var nærings- og landbruksområde. I forbindelse med utbyggingen vil det i umiddelbar nærhet bli etablert en barnehage, og det vil være kort vei til skoler, butikker og kollektiv transport. Ta inn Bergerveien fra Billingstadsletta. Når Bergerveien svinger svakt til venstre kjører man videre rett frem Sandekra. Tredje byggetrinn i Neselva Hageby vil ligge sør-øst for byggetrinn 2.

Prosjektet

Om prosjektet

Neselva Hageby ligger omkranset av Neselva med elven og grøntområder på flere sider. Det er lagt vekt på å videreføre den gode kvaliteten i byggetrinn 1 og 2. Neselva Hageby har store luftige og grønne uterom. Her vil det bli tilrettelagt for et levende bomiljø med grønne uteområder, hvor det tidligere var nærings- og landbruksområde. I forbindelse med utbyggingen vil det i umiddelbar nærhet bli etablert en barnehage, og det vil være kort vei til skoler, butikker og kollektiv transport. I Neselva Hageby har vi fokus på god kvalitet. Matrialer og leveranse er nøye gjennomtenkt ned til hver minste detalj. Leilighetene som nå kommer for salg er fra 48 -152 kvm BRA og får alle kvaliteter som bl.a: - Behagelig vannbåren gulvvarme - Ekstra takhøyde med gipset himling (ikke synlige V-fuger i tak) - Lekre inngangspartier - Bra kvalitet på kjøkken med integrerte hvitevarer - Lekre fliser på bad - 1-stavs eikeparkett på gulv - Alle leilighetene har egen privat uteplass i form av egen hage eller stor balkong/terrasse - Fritt utsyn og mye luft mellom byggene - Sykkel og bilpool Les mer på prosjektets hjemmeside www.neselvahageby.no

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden Q4 2023 – Q1 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 1.3.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesperiode på fire måneder, hvor utløpet av denne perioden vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger skal skriftlig varsle om nærmere overtagelsestidspunkt minimum to måneder før det estimerte overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Asker kommune gnr. 32 bnr. 16. Eiendommen skal fradeles/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Arealet som er tiltenkt fradelt som byggetrinn 3 er felt D6, samt deler av D4 og tilhørende veiareal i reguleringen. Sameiets tomt vil bli på ca. 5.500 kvm. Det presiseres at arealet ikke er oppmålt på salgstidspunktet og at endringer i forventet tomteareal kan forekomme. Hver seksjon vil bestå av en sameieandel iht. oppdelingsbegjæringen.

Tomtestørrelse

5500

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Byggetrinn 3 omfatter 2 blokker, Hus J og N, med til sammen ca. 159 leiligheter og et underjordisk garasjeanlegg. Denne salgsoppgave gjelder første salgstrinn, Hus N, og vil bestå av 96 leiligheter. Bygningene utføres med bærekonstruksjon i stål og betong. Fasadeveggene utføres dels med stål og treverk. Utvendige fasader vil hovedsakelig kles med tegl/ panel/fasadeplater. Det henvises for øvrig til fremlagt leveransebeskrivelse. Hver leilighet får sin egen balkong eller terrasse og det blir opparbeidet hyggelige omgivelser rundt leilighetsbyggene. Interne gater/gatetun i boligområdet skal ha begrenset biltrafikk og utformes på fotgjengernes premisser, og skal egne seg for lek og opphold for barn i alle aldre. For mer informasjon om standard/innhold for hver av leilighetene vises det til romskjema i prospekt.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Parkeringsplass i parkeringskjeller samt ekstra bod kan kjøpes, se prisliste for nærmere info. Parkeringsplass selges fortrinnsvis til de største leilighetene. Konferer megler om tilgjengelige plasser.

Boder

Det medfølger 1 stk. sportsbod i parkeringskjeller for hver leilighet, samt innvendig bod der dette fremkommer av plantegning.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 156 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Økonomi

Prisinformasjon

Se egen prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Se egen prisliste.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Selger

Neselva Hageby 3 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Neselva Hageby Byggetrinn 3 Hus J

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912215016

Salgsoppgavedato: 9/19/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Matrikkel

Kommunenummer: 3025

Sameiets Gårdsnummer: 32

Sameiets Bruksnummer: 16

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.