Gå til innhold

Semsveien 160, 162, 164, 166

, ASKER

Semsveien 160, 162, 164, 166

, ASKER

1 / 0

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 4/8/2022 06:20

Ærværdige og Historiske Sem Gjestegård i Asker kommune for salg!

"VISNING AV EIENDOMMEN: FREDAG 5 AUGUST 2022, TA KONTAKT FOR AVTALE VISNING DENNE DAG. MEGLER OG EIENDOMSFORVALTER FRA KOMMUNE DELTAR PÅ VISNINGEN. VISNINGER UTOVER DETTE MÅ AVTALES SÆRSKILT." DNB Eiendom AS avdeling Næring og Landbruk, selger på vegne av Asker kommune - "Sem Gjestegård med tilliggende bebyggelse og arealer". Eiendommen er under fradeling fra gnr/bnr 20/2 og vil bli på ca 27 350 kvm. Salget omfatter totalt 8 bygninger. BTA totalt ca 7887 kvm. Øvre Sem består av et unikt bygningsmiljø med høy kulturhistorisk verdi. Opprinnelig var eiendommen en landbrukseiendom, men den ble fra slutten av 1880-årene brukt som privat landbruksskole. Øvre Sem ble kjøpt av staten i 1914, og året etter ble Statens småbrukslærerskole opprettet. Det ble i 1960 vedtatt å legge småbrukslærerskolen under Norges landbrukshøyskole på ÅS. Skolevirksomheten ble avviklet i 1992, og etter ombygging ble Sem gjestegård åpnet som et kurs og konferansehotell i 1995. Tidligere driver meldte oppbud høsten 2020 og det er ingen drift på eiendommen i dag. Eiendommen selges uten løpende leieforhold. Bebyggelsen på eiendommen ligger høyt i landskapet, med god utsikt mot jordbrukslandskapet i sør, Skaugumsåsen i øst og Semsvannet i nord. Selger er opptatt av at eiendommen og den kulturhistoriske bebyggelsen skal forvaltes på en god måte og være tilgjengelig for allmenheten også i fremtiden. For å sikre dette har formannskapet i Asker kommune satt betingelser for salget, knyttet bl.a. til helhetlig forvaltning av bygningsmassen og allmenhetens tilgang til både uteområdene og bygningsmassen. Dette er nærmere beskrevet i salgsoppgaven.

Komplett salgsoppgave