Gå til innhold

Skuiholtet

, SKUI

Skuiholtet

, SKUI

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 17/6/2022 12:16

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SKUIHOLTET i Bærum - 58 nye, moderne rekkehus skal bygges. Første salgstrinn med 20 familieboliger legges ut nå

Område

Adresse: Skuiholtet

Poststed: SKUI

Kommune: Bærum

Kommunenummer: 3024

Prosjektnavn: Skuiholtet

Beliggenhet og adkomst

Skuiholtet ligger midt mellom Sandvika og Sollihøgda. Her bor du tett på naturen, samtidig som det ikke er langt til Sandvika som nærmeste hovedsentrum og Oslo som ligger 30 minutter unna. Det er fine turområder sommer som vinter, og fantastiske aktivitetsmuligheter. Adkomst Fra Sandvika: Kjør E-16 retning Sollihøgda/Hønefoss, etter Bjørnegårdtunnelen ta andre avkjøring mot Vøyenenga. Til venstre i rundkjøringen, «over» E16 ned til Ringeriksveien. Følge Ringeriksveien gjennom 3 rundkjøringer mot Skui. Ta til venstre inn Tunheimbakken og følg Tunheimbakken oppover. Ny adkomst til boligfeltet vil bli etablert inn fra Tunheimbakken.

Prosjektet

Om prosjektet

I landlige omgivelser på Skui skal det oppføres 58 familieboliger fordelt på 3 salgstrinn. Rekkehusene går over tre plan, med 3-4 soverom, 2 bad, og åpen stue-/kjøkkenløsning. En god planløsning for familier der man kan være sammen i fellesområdene, og trekke seg tilbake til egne etasjer med soverom og bad. Rekkehusene får flotte uteplasser med forhager, og private hager eller terrasser. Noen av boligene har private takterrasser. Boligene får også integrert garasje og egen sportsbod. Det planlegges også et felleshus på området, som kan brukes som felles smørebod og sykkelverksted på øverste plan, og på nederste plan et rom der beboerne kan samles, feire barnebursdag og andre store begivenheter. Uteområdet ellers får flotte lekeplasser og møblering som står i stil med naturen rundt. Innlevering av kjøpetilbud i forbindelse med salgsstart er onsdag 15.06.22 kl. 12.00

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 4. kvartal år 2024, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.12.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å krevedagmulkt. Selger vil ved oppstart av tømmerarbeid varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

45419

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Alle boligene har integrert garasje med automatisk port åpner. I tillegg etableres det gjesteparkering.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Selger

Opphus AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Skuiholtet

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912215011

Salgsoppgavedato: 6/17/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er: Heftelser tinglyst i eiendommen gnr 65 bnr 225: 18.03.2010 - Dokumentnr: 203576 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:65 Bnr:27 (Tunheimsbakken 15), bnr 28 (Tunheimlsbakken 17 C) og bnr 47 (Tunheimsbakken 17 A og B), har varig rett til kjøre- og gangadkomst over eiendommen gnr 65 bnr 222 i Bærum kommune, i samsvar med kommunens tekniske norm for adkomstveier. Utbyggingseiendommen er utskilt fra gnr 65 bnr 222, slik at rettighetshaverne har veirett over den delen av veien på utbyggingseiendommen som rettighetshaverne må kjøre over, som vist på kart vedlagt dokumentet. Denne erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra rettighetshaverne og reguleringssjefen i Bærum kommune. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 65 Bnr: 222. Gjelder denne registerenheten med flere. 12.06.2013 - Dokumentnr: 478543 - Best. om vann/kloakkledn. og adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:65 Bnr:224, fikk i 2013 følgende varige rettigheter på eiendommen gnr 65 bnr 222 i Bærum kommune: 1) Å ha sine private vann- og avløpsledninger over eiendommen, og 2) Gang- og kjøreadkomst i samsvar med kommunens tekniske norm for adkomstveier og med beliggenhet som vist på kart dokument 182600 oppbevart i Bærum kommune sitt arkiv. Denne erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Bærum kommune. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 65 Bnr: 222. Gjelder denne registerenheten med flere. 08.06.2016 - Dokumentnr: 513061 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:65 Bnr:223, har veirett over gnr 65 bnr 222 fra hensiktsmessig sted i grensen mellom gnr 65 bnr 223 og gnr 65 bnr 222, og frem til adkomst på gnr 65 bnr 44, som kommer fra krysset Horniveien og gml. Jarenvei. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 65 Bnr: 222. Gjelder denne registerenheten med flere. 06.02.2018 - Dokumentnr: 408326 - Bestemmelse om vann- og kloakkledning Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:65 Bnr:223, har rett til å ha sine private vann- og avløpsledninger liggende over eiendommen gnr 65 bnr 222 i Bærum kommune. Videre har rettighetshaver rett til nødvendig vedlikehold/reparasjon og evt. Omlegging av ledningene. Denne erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Bærum kommune, Org.nr: 935 478 715. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 65 Bnr: 222. Gjelder denne registerenheten med flere. 20.12.2019 - Dokumentnr: 1533823 - Opsjonsavtale Rettighetshaver: MyCube Skui AS, Org.nr: 912 745 554, har opsjon på de deler av eiendommen gnr 65 bnr 222 i Bærum kommune som vist på kart vedlagt dokumentet. Opsjonen utløper senest 18.16.2029. Selger har inngått avtale om kjøp av selskapet som eier 100% av aksjene i MyCube Skui AS. Selger opplyser at de vil få grunnbokshjemmel og denne heftelsen vil bli slettet. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 66 Bnr: 435. Gjelder denne registerenheten med flere. 07.01.2022 - Dokumentnr: 26799 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Bærum Kommune, har rett til å liggende vann- og avløpsledninger med kummer over eiendommene gnr 65 bnr 222 og 225 i Bærum kommune, som vist på tegning vedlagt dokumentet. Med flere bestemmelser om bl.a. vedlikehold av ledningene og forbud mot byggetiltak som kan utsette ledningsanlegget for skade. Denne erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Bærum Kommune, Org.nr: 935 478 715. Gjelder denne registerenheten med flere. Heftelser tinglyst i eiendommen gnr 66 bnr 442: 20.12.2019 - Dokumentnr: 1533823 - Opsjonsavtale Rettighetshaver: MyCube Skui AS, Org.nr: 912 745 554, har opsjon på de deler av eiendommen gnr 65 bnr 222 i Bærum kommune som vist på kart vedlagt dokumentet. Opsjonen utløper senest 18.16.2029. Selger har inngått avtale om kjøp av selskapet som eier 100% av aksjene i MyCube Skui AS. Selger opplyser at de vil få grunnbokshjemmel og denne heftelsen vil bli slettet. Overført fra: Knr: 3024 Gnr: 66 Bnr: 435. Gjelder denne registerenheten med flere. 20.05.22 - Dokumentnr: 543027 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Bærum Kommune, har rett til å liggende vann- og avløpsledninger med kummer over eiendommen gnr 66 bnr 442 i Bærum kommune, som vist på tegning vedlagt dokumentet. Med flere bestemmelser om bl.a. vedlikehold av ledningene og forbud mot byggetiltak som kan utsette ledningsanlegget for skade. Denne erklæringen kan ikke slettes uten samtykke fra Bærum Kommune, Org.nr: 935 478 715. Gjelder denne registerenheten med flere. Heftelser tinglyst på eiendommen gnr 65 bnr 5, som overføres til utbyggingseiendommen ved arealoverføring: 02.10.1907 - Dokumentnr: 900129 – Bestemmelse om veg Megler har innhentet kopi av heftelsen fra Statsarkiv, men det har ikke lykkes megler å forstå innholdet i dokumentet hovedsakelig på grunn av skriften, og megler kan derfor ikke opplyse om bestemmelsene kan ha innvirkning på avtalen. Konferer megler for kopi av dokumentet. 02.10.1907 - Dokumentnr: 900130 – Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr: 3024 Gnr: 65 Bnr: 1 Megler har innhentet kopi av heftelsen fra Statsarkiv, men det har ikke lykkes megler å forstå innholdet i dokumentet hovedsakelig på grunn av skriften, og megler kan derfor ikke opplyse om bestemmelsene kan ha innvirkning på avtalen. Konferer megler for kopi av dokumentet. 30.08.2004 - Dokumentnr: 24360 - Erklæring/Avtale Areal fradelt til veigrunn til Ringeriksveien/E16 og tillagt gnr 200 bnr 7 i GAB. Gjelder denne registerenheten med flere. Heftelser tinglyst på eiendommen gnr 66 bnr 1, som overføres til utbyggingseiendommen ved arealoverføring: 02.09.1938 - Dokumentnr: 3724 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:66 Bnr:51, 69 70 fikk i 1938 rett til å grave en brønn på eiendommen gnr 66 bnr 1, med flere bestemmelser om brønnretten. Megler tolker at denne ikke har betydning for Kjøper. 05.10.1940 - Dokumentnr: 2933 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:66 Bnr:120 (gnr 66 bnr 121 iht. originaldokument), fikk i 1940 adkomstrett på hovedbølets grunn langs sti, med flere bestemmelser om gjerdeplikt, vannrett, og bebyggelse. 05.10.1940 - Dokumentnr: 2934 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:66 Bnr:121, fikk i 1940 rett til adkomst på hovedbølets grunn langs sti, med flere bestemmelser om gjerdeplikt, vannrett og bebyggelse. 06.08.1969 - Dokumentnr: 6148 - Erklæring/avtale Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. hytte 13.08.1976 - Dokumentnr: 14302 - Best. om vann/kloakkledn. Eiendommen gnr 66 bnr 218 fikk i 1976 tillatelse til å legge vann- og kloakkledninger over offentlig veg. 16.07.1979 - Dokumentnr: 13643 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:66 Bnr:338, har adkomstrett over eiendommene gnr 66 bnr 1 og 40. 08.06.1982 - Dokumentnr: 11596 - Erklæring/avtale Bestemmelse i kjøpekontrakt og skjøte, om personlig rett til livsvarig føderådsytelser. Megler tolker at denne ikke har betydning for Kjøper 06.01.1992 - Dokumentnr: 222 - Livsvarig borett Bestemmelse i skjøte. Rettighetshaver har en strengt personlig, ikke omsettelig borett på “Kleiva-hytta” for resten av sin levetid. Megler tolker at denne ikke har betydning for Kjøper 30.05.2007 - Dokumentnr: 431891 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3024 Gnr:66 Bnr:94, fikk i 2007 veirett til å kjøre fra krysset gml. Jarenvn/Persbråten fram til egen eiendom på den til enhver tid eksisterende vei som ligger på grunn tilhørende gnr 66 bnr 1. 20.10.2011 - Dokumentnr: 858382 - Jordskifte Saksnr.: 0600-1997-0037 Nedre Buskerud Jordskifterett Saksnr.: 2100-2007-0006 Eidsivating jordskifteoverrett Dommen går på å avgjøre tvist om beiterett. Megler tolker at denne ikke har betydning for Kjøper. 30.05.2012 - Dokumentnr: 420449 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elvia AS, Org.nr: 980 489 698 (tidligere Hafslund Nett AS) har rett til bygging og evigvarende rett til plassering av nettstasjon og tilhørende kabelanlegg/luftledningsnett over eiendommen som vist på kart vedlagt dokumentet. Med flere bestemmelser om drift og vedlikehold, adkomstrett og byggeforbud. 30.05.2012 - Dokumentnr: 420609 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Elvia AS, Org.nr: 980 489 698 (tidligere Hafslund Nett AS), har rett til bygging og evigvarende rett til plassering av nettstasjon og tilhørende kabelanlegg/luftledningsnett over eiendommen som vist på kart vedlagt dokumentet. Med flere bestemmelser om drift og vedlikehold, adkomstrett og byggeforbud. Eiendommen gnr 65 bnr 5 ble utskilt fra gnr 65 bnr 1 den 07.07.1899. Heftelser som er tinglyst på gnr 65 bnr 1 før fradeling er ikke overført til gnr 65 bnr 5. Informasjon om disse finner du på grunnboksutskriften til avgivereiendommen. På gnr 65 bnr 1 er det en heftelse tinglyst 16.07.1886 - Dokumentnr. 900056 – Bestemmelse om vannrett. Rettighetshaver: gnr 65 bnr 2. Megler har innhentet kopi av heftelsen fra Statsarkiv, men det har ikke lykkes megler å forstå innholdet i dokumentet hovedsakelig på grunn av skriften, og megler kan derfor ikke opplyse om bestemmelsene kan ha innvirkning på avtalen. Konferer megler for kopi av dokumentet.

Matrikkel

Kommunenummer: 3024

Sameiets Gårdsnummer: 66

Sameiets Bruksnummer: 442

Kommunenummer: 3024

Sameiets Gårdsnummer: 65

Sameiets Bruksnummer: 225

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.