Gå til innhold

Hermanbakken 26

, MJØNDALEN

Hermanbakken 26

, MJØNDALEN

1 / 0

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 20/7/2022 11:01

Tomt på 562 kvm beliggende på en høyde. Mulighet for enebolig med utleiedel.

Naturtomt beliggende på en høyde. Reguleringen tilsier BYA på 35 % så her kan drømmeboligen bygges med utsyn over nærområdet. Total grunnflate på boligen kan antatt være 189 kvm med integrert garasje. Bolig kan bygges i to hele etasjer. Det er ikke opplysninger om gesimshøyde / mønehøyde i kommunedelplanen § 9 § 9.1.2. Følgende presiseringer gjelder utenfor sentrumsavgrensningen: a) Innenfor tomter med eksisterende boliger i uregulerte områder tillates det etablert inntil to boenheter i samme bygg. §7.4 Uteoppholdsareal (jf. pbl § 11-9 nr. 5) a) Småhus, eneboliger MUA, Minste UteoppholdsAreal= min. 50 m2. 2. Delvis innglasset veranda/balkong og lignende kan regnes som uteoppholdsareal.

Komplett salgsoppgave