Gå til innhold

Gamleveien 68-70

, LØRENSKOG

Gamleveien 68-70

, LØRENSKOG

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 15/8/2022 10:38

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Lørenskog, Rasta - Furutoppen - En salgssuksess med kun 1 ledig 3 (4) - roms leilighet igjen! Vestvendte balkonger. Innflytting senest 30/6-22. To garasjeplasser medfølger.

Område

Adresse: Gamleveien 68-70

Poststed: LØRENSKOG

Kommune: Lørenskog

Kommunenummer: 3029

Prosjektnavn: Furutoppen

Beliggenhet og adkomst

Gamleveien 68/70 ligger i et sentralt, attraktivt og familievennlig boligområde på Rasta i Lørenskog kommune. Fra eiendommen ligger Rasta barneskole en liten spasertur unna og det er kort vei til Kjenn ungdomsskole. Det ligger flere barnehager og videregående skoler i området. Nærmeste bussholdeplass er Glenneveien som ligger i umiddelbar nærhet. Det finnes et lokalt forretningssenter på Rasta hvor du finner Meny, frisør, legesenter og apotek. Ønsker du ytterligere servicetilbud er det kort vei til Lørenskog Storsenter Triaden, Metro og Strømmen Storsenter med over 200 butikker og tilknyttede virksomheter. Lillestrøm og Oslo sentrum ligger også godt innen rekkevidde. Det er et utbygd nett av gang-/sykkelveier i Lørenskog og omegn, og et aktivt idrettsmiljø med anlegg innen de fleste grener. Det er blant annet flere ballplasser, ishall bak Metro senter, golfbane på Losby, flerbrukshall på Fjellsrud, svømmehall og tennisbane ved Kjenn. Lørenskog har ishockeylag som ligger helt i norgestoppen, og utøvere i verdenstoppen innen freestyle og discodans. Fra Vallerud kan du ta deg ut i lysløypenett mot Mariholtet og fra Sørlihavna går det lysløype mot Losby. Østmarka byr i tillegg på flere bade-/fiskevann og flott turterreng. Lørenskog kommune driver Losbybesøksgård og kafé, hvor de besøkende kan oppleve ulike husdyr på nært hold. Losby Golfklubb har et meget flott golfanlegg med bl.a. 9 og 18-hulls golfbane, driving range, putting green og nærspillsområde. Ca. I 2020 får området ved Lørenskog stasjon verdens råeste helårsarena for snøopplevelser "SNØ". Parken vil ha et areal på totalt 50 000 kvm, fire alpine nedfarter, blå park med Big jump, samt langrennsspor på rundt 2 km og et fantastisk lekeområde.

Prosjektet

Om prosjektet

Furutoppen ligger i krysningspunktet mellom det du må ha for å få hverdagen til å gå rundt, og det du trenger for å lade batteriene. Her er det er like kjapt å rusle til butikken som til skogbrynet, hvor byen og den hemmelige badeplassen er like lett tilgjengelig. På høydedraget over Skårersletta vil det snart dukke opp en samling spennende boliger som får flott beliggenhet. Leilighetene og rekkehusene vil ligge godt tilbaketrukket fra den fortettede bebyggelsen som vil prege sletta under, samtidig er du bare en kort rusletur unna Triaden senter, skole og barnehage. Marka ligger rett ved, det samme gjør bussholdeplassen som tar deg til Helsfyr på 15 minutter. Prosjektet Prosjektet ligger flott til på en høyde et kort stykke opp Gamleveien fra Skårersletta (Det gamle lageret til Hansen og Dysvik). Her skal det oppføres 75 flotte leiligheter fordelt på tre bygg og 13 praktiske rekkehus fordelt på tre rekker for de som ønsker å bo sentralt, men samtidig i et etablert og rolig boligområde. Leilighetene Det vil bli leiligheter i alle størrelser, fra 1-roms til større 5-roms (fra 34 til 131 kvm). Alle leilighetene får egen balkong, og de fleste større leiligheter vil bygges med to bad, noen også eget vaskerom og/eller gjestetoalett. Det blir lagt stor vekt på gode kvaliteter, eksempelvis med store fliser på badene og 1 stavs parkett i oppholdssonene. Det leveres et kvalitetskjøkken fra Drømmekjøkkenet (eller tilsvarende) som standard med inkluderte hvitevarer. Alle boligene organiseres i ett sameie, og vil være selveierboliger. Alle p-plasser blir organisert i felles underjordisk parkeringsanlegg slik at området blir bilfritt (dog tillates kjøring av flyttelass og liknende frem til egen bolig av praktiske hensyn). SE MER PÅ www.furutoppen.no Velkommen til Furutoppen. Alt du trenger – og alt du ønsker deg.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2. kvartal 2022 , dog senest 30.06.22. Dette gjelder som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder grunnlag for å kreve dagmulkt. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Forbehold fra utbygger

Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger, se boligens kjøpekontrakt for dokumentenes rekkefølge ved motsetninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 20.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Lørenskog kommune gnr. 100, bnr. 38 + 43. Eiendommen skal fradeles/sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets totale tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 12 193 kvm. Hver seksjon vil bestå aven sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse.Telenor fester (leier) en liten del av tomten, «hjørnet»av tomtens syd-østlige del. Utbygger er i dialog med kommunen om muligheten for å skille ut dette hjørnet og endelig tomtestørrelse kan reduseres med dette arealet.

Tomtestørrelse

12193

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking av boligen skal utføres av selger og vil foreligge før overlevering. Energimerkingen må foreligge for å få utstedt ferdigattest.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

2 stk p-plass i garasjekjeller er inkludert i prisen. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Det leveres ca. 160 oppstillingsplasser for sykkel fordelt på utearealer, innvendige boder og øvrige arealer.

Boder

Det medfølger en stk. sportsbod til hver leilighet lokalisert i parkeringskjeller.

Sameiet

Organisasjonsform

Sameiet er planlagt å bestå av 75 leiligheter + 13 rekkehus (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. ¨ Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne • Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen seksjonseier å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers seksjon. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede, opphører behovet kan plassen byttes tilbake. • Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader for sameiet består av drifts- og vedlikeholdskostnader. Stipulerte månedlige kostnader for første driftsår fremgår av prislisten. Drifts- og vedlikeholdskostnader avhenger av hvilke tjenester sameiet ønsker utført. Det er også andre faktorer som påvirker størrelsen på driftskostnadene slik som endringer i lønns- og prisnivå på de tjenestene og produktene som sameiet har. Sameiet vil også kunne velge andre tjenester enn det som er lagt til grunn i budsjettet. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter. Kostnadene fordeles slik at 70 prosent av kostnadene fordeles etter størrelsen på leilighetene, mens 30 prosent av kostnadene fordeles likt. Det er utarbeidet to budsjetter, ett for leiligheter i blokk, og ett for rekkehusene, og det vil bli ført avdelingsregnskap. Rekkehusene skal bl.a. ikke betale for drift av heis og trapperenhold. Driftskostnader dekker blant annet: • Kommunale avgifter • Strøm og oppvarming i fellesarealer • Snøbrøyting • Gressklipping • Trappevask • Innvendig og utvendig vedlikehold av fellesarealer • Forretningsførerhonorar • Revisjon • Forsikring av bygninger • Vaktmestertjeneste • Stipulert oppvarming og varmtvann • Grunnpakke tv/internett Kostnad til TV/internett er stipulert til Kr 299,- pr. mnd . Kostnader for oppvarming og varmtvann er stipulert til kr 12,- pr m2 BRA pr. måned. Det leveres egen vannmåler i hver leilighet. Strøm til el-bil stipuleres til ca. Kr 250,- akonto pr måned for de som har ladestasjon for el-bil. Driftskostnadene for garasjeanlegget er stipulert til ca. Kr. 250 ,- pr måned pr. parkeringsplass og betales av de som disponerer plasser i anlegget. Kjøper forplikter seg til å respektere den organiseringen og kostnadsfordelingen som Selger anser hensiktsmessig. Endelig budsjett fastsettes av styret. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter, da dette er basert på erfaringstall og budsjett fra forretningsfører.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger ikke eiendomsskatt på boligen i Lørenskog kommune.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 30.000,- eks. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4.800,- eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Selger

Gamleveien 68-70 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Romerike

Gamleveien 68-70

Kanalveien 18

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste 2) Leveransebeskrivelse 3) Plantegning 4) Fasadetegninger 5) Foreløpige vedtekter 6) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger et 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales senest 3 dager før overtagelse, som betaling regnes beløp registrert på meglers konto. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 20.000,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere ihht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge ihht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 30.000,- eks. mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000,- eks. mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4.800,- eks. mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt forretningsfører mv.: Ca. kr. 3.500,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr. 525,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift

Oppdragsnummer

935195003

Salgsoppgavedato: 8/15/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket 039 og datert 20.03.2017. Eiendommen ligger i et område som er regulert til: -Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS -Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BBB -Energianlegg – trafo -Uteoppholdsareal, UT Rammetillatelse for prosjektet er søkt om/mottatt 6. august.

Vei, vann og avløp

Offentlig

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste bestemmelser; 1976/3607 Bestemmelser om vann og kloakkledning. Vegvesenets betingelser vedtatt. 1977/7481 Skjønn. Avståelse av veggrunn. Dokumentet forefinnes ikke hos Kartverket. 1984/4649 Elektriske kraftlinjer. Bestemmelse om trafostasjon/Kiosk. 1990/2545 Erklæring/Avtale. Rett for d.e. til å legge vann og kloakkledning under fylkesvei.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 3029

Sameiets Gårdsnummer: 100

Sameiets Bruksnummer: 38

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr. bolig fremkommer i prosjektets prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.