Gå til innhold

SkolebakkenK - TRINN 2

, KOLBOTN

SkolebakkenK - TRINN 2

, KOLBOTN

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 7/4/2022 11:40

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SKOLEBAKKENK - TRINN 2 - 54 lekre leiligheter midt i sentrum av Kolbotn. SALGET ER GODT IGANG !

Område

Adresse: SkolebakkenK - TRINN 2

Poststed: KOLBOTN

Kommune: Nordre Follo

Kommunenummer: 3020

Prosjektnavn: SkolebakkenK - TRINN 2

Beliggenhet og adkomst

SkolebakkenK har en svært sentral beliggenhet med kort vei til det aller meste. På gateplan i bygget vendt mot Kolbotnveien, planlegges det en dagligvarebutikk (nærbutikk) og forhåpentligvis en kafé, el. Rett på andre siden av gaten har du Sentrumsbygget som huser blant annet fiskebutikk, bakeri, dagligvarebutikk, jernvarehandel og apotek. Ønsker du bredere servicetilbud har du kjøpesenteret på Kolbotn Torg med over 60 butikker rett på andre siden av jernbanen. SkolebakkenK ligger mellom Kolbotnveien i sør og Ormerudveien i øst, kun få minutters gange fra Kolbotn buss- og togstasjon. I SkolebakkenK har du naturen nesten rett utenfor stuedøren. Her kan du spenne på deg skiene, jogge eller gå tur i lysløypa fra Fløisbonn mot Sør-Marka. Ønsker du både fjord og skog er strandlinjen langs Bunnefjorden på Svartskog et nydelig turområde. Oppegård har hele seks til syv kilometer med strandlinje hvor badeperlene ligger på rad og rekke mellom Bekkensten og Ingierstrand. Til Hvervenbukta i Oslo triller du ned på sykkel ila.10 minutter. I SkolebakkenK bor du dessuten kun en spasertur unna Kolbotnvannet – en idyllisk, grønn lunge som gir deg hvilepuls. På Kolbotn har du tilgang på et unikt utvalg aktiviteter, deriblant treningssentre, tennisanlegg, alpinanlegg og langrennsløyper. Oppegård kan også friste med merkede sykkelveier for den sykkelglade og golfbaner på Greverud og Gjersjøen for de som ønsker å slå noen hull. Du bor også nærme velværeparadiset "The Well" med spa, massasje, basseng og saunaer - perfekt for de gangene du ønsker et avslappende avbrekk fra hverdagen. Kolben kulturhus har et bredt spekter av kulturopplevelser, deriblant teater, show, konserter og kino. Ønsker du en helaften ute kan vi anbefale å rusle bort til Gamle Tårnhuset for en bedre middag før du går videre på en konsert eller ser en film på kulturhuset. Kolben huser også kommunens bibliotek og en hyggelig kafé. Mange leier lokaler her for større festlige lag det ikke er plass til hjemme. For mer informasjon se prosjektets hjemmeside: skolebakkenk.no

Prosjektet

Om prosjektet

På en av Kolbotns mest attraktive tomter, rett i nærheten av kultur, shopping og Kolbotn stasjon, vokser det snart frem fire signalbygg. Med sentral beliggenhet, høy kvalitet og spennende arkitektur mener vi at Skolebakken K er et boligprosjekt som skiller seg betraktelig ut fra andre prosjekter i området. Med torgplassen i syd ønsker vi å skape en attraktiv møteplass for alle på Kolbotn, i tillegg får prosjektet et mer privat gårdsrom på tunet mellom byggene. VI HAR UKENTLIGE VISINGER SOM BOOKES DIREKTE MED MELGER! Når hele prosjektet står ferdig skal det etter planen bestå av ca. 110 leiligheter fordelt på fire hus, hvorav to er Torghusene og to er Tunhusene. Det sydligste Torghuset, Torghus Sør, er et kombinert nærings- og boligbygg plassert mot torget. Første etasje i Torghus Sør vil hovedsakelig bestå av utadrettet virksomhet, hvor det utenfor vil bli opparbeidet en torgstruktur med møteplasser. Under bakken vil det bygges et parkeringsanlegg for beboere. Her vil noen plasser avsettes til besøkende og handlende. Det planlegges også for etablering av bilpool i parkeringshuset. I SkolebakkenK bor du i en leilighet hvor alt er på stell. Her kan du lene deg tilbake og nyte den høye standarden i ditt nye hjem. Leilighetene i tunhusene (TRINN 2) består av 2-4 roms med størrelser fra 35-132 kvm BRA. Planløsningene er moderne og arealeffektive slik at du får glede av hver kvadratmeter. God takhøyde og store vindusflater sørger for en lys tilværelse. Alle leilighetene får enten egen balkong, markterrasse eller takterrasse. Her kan du lese avisen over en kopp kaffe om morgenen, nyte solnedgangen eller anlegge din egen kjøkkenhage med tomater og duftende urter. Mange av leilighetene får svært gode utsiktsforhold, og fra noen av leilighetene vil du kunne få et svært godt overblikk over Kolbotn. En lys tilværelse Alle leiligheter i Tunhusene vil få en behagelig atmosfære med vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Leilighetene får lys og god romfølelse med ca. 2,6 meter takhøyde og store vindusflater. I de øverste etasjene er det flere av leilighetene som vil ha takhøyde på hele ca. 2,8 meter. Gulv leveres med lys enstavs eikeparkett som standard. Kvalitetskjøkken fra anerkjent leverandør kommer med integrerte hvitevarer inkludert.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 3/4. kvartal 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 01.08.2021. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Når Selger har opphevet forbeholdene angitt i punktet «selgers forbehold» eller fristen for å påberope seg forbeholdene er utløpt (01.04.2022), skal selger angi antatt periode for overtagelse innenfor et tidsintervall på ca. 4 måneder. Dette er i midlertidig ikke en forpliktende overtagelsesdato. Selger skal deretter med minst 3 måneders varsel angi overtagelsesmåned hvor siste dag i måneden da gjelder som avtalt overtagelsesdato iht. bustadoppføringslova § 18. Overtagelsesdato kan fremskyndes med minst 6 ukers varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte frist til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlige varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal informere kjøper dersom det kan regnes med endringer i forhold til den planlagte perioden for overtakelse, herunder som følge av endrings- eller tilleggsarbeider bestilt av kjøper. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. På bakgrunn av koronautbruddet og konsekvensene av dette, vil den estimerte fremdriften og overleveringen kunne måtte forskyves. Selger vil ha krav på fristforlengelse som følge av den eventuelle forsinkelsen, jf. bustadoppføringslova § 11 første ledd bokstav c, jf. fjerde ledd. På nåværende tidspunkt er omfanget av en eventuell fristforlengelse ikke klarlagt, og det kan derfor ikke angis hvordan dette ev. påvirker forventet overtakelse.. Kjøper vil holdes løpende orientert om status i prosjektet. Endelig dato for overtakelse vil bli varslet i tråd med kontrakten.

Forbehold fra utbygger

Selger tar forbehold om at det gis igangsettingstillatelse i samsvar med rammesøknad for byggearbeidene og reguleringsplan. Selger tar forbehold om at 40% solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten for salgstrinn 2, og åpning av byggelånet. Selger tar forbehold om gjennomføring av kontrakten dersom det inntreffer forhold som medfører at selger ikke finner det forsvarlig å iverksette byggearbeidene. Eksempel på slike forhold er prisfall i boligmarkedet, reduserte muligheter til å få boliglån og/eller byggelån eller uforutsette offentlige krav. Selger må senest innen 01.04.2022 gi skriftlig underretning til kjøper dersom ovennevnte forhold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, takutforming, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger tar forbehold om å endre selskap som står som selger i prosjektet underveis i prosessen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til opprinnelig kjøper på kr 40.000, -. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Dersom kjøper før overtagelse ønsker å endre navn på hjemmelshaver til seksjonen eller videreselger leiligheten, påløper det et gebyr stort kr. 25 000,- til opprinnelig kjøper. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg rettet til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer mv. som ikke inngår i leveransen. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Kjøper gjøres oppmerksom på at detaljprosjektering av bygget ikke er gjennomført ved salgsstart, og at endelig kontrakttegning ikke vil foreligge før forbeholdsfristen. Kjøper gjøres videre oppmerksom på at endelig løsning for fellesarealer og utomhus ikke er detaljprosjektert. Selger tar forbehold om at insekter/smådyr som maur og skjeggkre/perlekre kan forekomme i boligen, og tar ikke ansvar for dette. Reguleringskart med bestemmelser, vedtekter, pantattest med servitutter er tilgjengelig hos megler.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Fellesareal i bygg

SkolebakkenK vil få grønne og gode fellesarealer. Her kan du grille middagen ute eller leke med barna. Oppholdsarealet på tunet vil få en grill alle beboere kan benytte seg av, lekeapparater for de minste og en egen bane for petanque. Mellom husene på tunet vil du finne mange naturlige møteplasser, og ved Torghuset helt i syd blir det næringsarealer og et offentlig torg. Et rom for alle; Som beboer i SkolebakkenK får du også tilgang til et fellesrom alle kan benytte seg av. Rommet leveres med kjøkken og toalett, og det vil være opp til sameiet hvordan det skal innredes og benyttes. Kanskje blir det et rom for yoga, sameiermøter, feiring eller konfirmasjon? Og en bod for alle; For å kunne gjøre det enklere for deg som beboer å smøre skiene eller skifte hjul på sykkelen vil det også leveres en bod som du kan benytte til akkurat dette.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Fellesområder vil bli utført med gangveier med belysning, lekeplass med mer. Det vil bli beplanting og opparbeidet grøntarealer.

Tomtetype

Eiet

Standard

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det vil være mulighet for å kjøpe p-plass for flere av boligene i prosjektet. Se gjeldende prisliste.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver bolig i underjordisk garasjekjeller. TONJE: ER VI SIKRE?

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere eierseksjonssameiere. Sameiet Tunhusene (salgstrinn 2) er planlagt å bestå av totalt 54 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert gjennom salgsprosessen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven Tunhusene (hus C og D) vil bestå av 5.etasjer med boliger. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn to seksjoner i sameiet. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Vedtekter/Husordensregler

Megler har kopi av selskapets husordensregler og vedtekter. Dette kan interessenter få oversendt. Spørsmål vedrørende dyrehold rettes til megler.

Økonomi

Prisinformasjon

Se prisliste

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Månedlige felleskostnader er stipulert til gjennomsnittlig ca. kr 36,- pr kvm BRA pr måned for første driftsår. I dette budsjettet har man lagt til grunn at bl.a. kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, renhold av fellesarealer, forretningsførsel er inkludert. I tillegg kommer à konto fjernvarme med kr 12,- pr kvm BRA, og kostnader for TV/bredbånd. Selger vil på vegne av sameiet inngå avtale med TV/internett-leverandør. Basert på erfaringstall er månedlig kostnader estimert til minstepris kr 299,-. Ta kontakt med megler for nærmere informasjon om dette. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, det er lagt opp til at 70% av kostnadene fordeles etter sameiebrøken (areal) og 30% fordeles likt på alle seksjoner. Selger vil engasjert Usbl som forretningsfører for sameiet med en avtaleperiode på 3 år. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader tilknyttet garasjeanlegg for boligkjøperne er stipulert til kr 250,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter dekkes av månedlige felleskostnader til sameiet.

Info Eiendomsskatt

Det er per i dag ikke innført eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut iht. bestemmelsene i eierseksjonsloven og ev. vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger. Boligen har ingen egen utleieenhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000, - eks mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4.800, - eks mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker bl.a. følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser.: ca. kr. 3.500, - Selgers tinglysingskostnader: kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Selger

Skolebakken Kolbotn Bolig AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

SkolebakkenK - TRINN 2

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument/salgsoppgave, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste 2) Leveransebeskrivelse/romskjema 3) Salgstegninger 4) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillings- rett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et avbestillings- gebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til opprinnelig kjøper på kr 40.000, -. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Dersom kjøper før overtagelse ønsker å endre navn på hjemmelshaver til seksjonen eller videreselger leiligheten, påløper det et gebyr stort kr. 25 000,- til opprinnelig kjøper.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 27.000, - eks mva. pr enhet. Oppgjørstjenester: Kr. 4.000, - eks mva. pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 4.800, - eks mva. i tilretteleggingsgebyr. Selger dekker bl.a. følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser.: ca. kr. 3.500, - Selgers tinglysingskostnader: kr. 585,- Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift

Oppdragsnummer

912215002

Salgsoppgavedato: 4/7/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er i områderegulering for Kolbotn Sentrum regulert til bolig/næring/kjørevei og fortau. Reguleringsplanen er stadfestet 13.05.2019. Iht. områderegulering for Kolbotn sentrum, plan-ID 0217-2014004. Nabotomten i syd er under regulering. Det vil her mest sannsynlig komme et bolig- og næringsprosjekt. Rammetillatelse for dette byggetrinnet foreligger datert 18.11.2020 og omhandler oppføring av to boligblokker, A og B, samt parkeringskjeller og næringsarealer i bygg B samt tilhørende veier og fortau.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig/privat ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp er tilknyttet ledningsnettet via (felles/ private) stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Servitutter som ikke slettes følger eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser. Slike servitutter/heftelser kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk/vann og avløp/veiadkomst mv. fra kommune, naboeiendommer og/eller ulike leverandører. I tillegg må kjøper akseptere at selger tinglyser bestemmelser som gjelder sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. I forbindelse med utbygging og salg av seksjoner i sameiet, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen. Det vil bli tinglyst erklæring om tilgang og bruk av fellesarealer for øvrige sameiere i Skolebakken K. Ved utstedelse av skjøtet forbeholder selger seg retten til å på vegne av kjøper (som fremtidig hjemmelshaver til den seksjon som overdras), herunder seksjoner som opprettes som følge av reseksjonering, å undertegne alle dokumenter som er nødvendig for reseksjonering, samt eventuelle fradelinger og øvrige disposisjoner som er nødvendig for selgers utbygging. Kjøper og senere eiere av vedkommende eierseksjon er forpliktet til å utstede fullmakt til selger, selgers rettsetterfølger eller den selger utpeker for gjennomføring og tinglysning av disposisjoner som nevnt. Denne heftelse skal slettes når selger eller selgers rettsetterfølger har fullført utbyggingen i sin helhet. Kjøper skal ved undertegning av kjøpekontrakt undertegne fullmakt til selger til å gjennomføre dette. Følgende heftelser er tinglyst på eiendommen For gnr.: 240, bnr. 150 1913 10.03.1913 Bestemmelse om bebyggelse Servitutten fremstår som uleselig. 1914 07.07.1914 Erklæring/avtale vedr vedlikehold av brønn Servitutten fremstår som uleselig. 1916 27.04.1916 Bestem. om bebygg. & forbud visse former f. næringsvirksomhet. 1927 05.11.1927 Forbud mot visse former for næringsvirksomhet, bebyggelse, gjerdeplikt 1942 01.10.1942 Erklæring/avtale Ifølge. skjøte; samme beting. som v/salg av Bnr. 150 1957 10.09.1957 Erklæring / avtale ekspropriasjonsskjønn Servitutten omhandler skjønn ifm. ekspropriasjon. 1957 06.11.1957 Bestemmelse om vann/kloakkledning Servitutten omhandler et eiendomssalg med tillatelse til å legge vann- og kloakkledning over eiendommen frem til den offentlige vann og kloakk. 1960 08.10.1960 Bestemmelse om vann/kloakkledning Servitutten omhandler tillatelse til å legge vannledning og kloakkledning gjennom veg. 1979 29.10.1979 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler vegrett. 1981 21.05.2017 Avståelse av areal til veggrunn samt bygging av fortau. 1995 20.02.1995 Bestemmelse om veg Servitutten omhandler stetsevarig bruksrett til en vegtrase 1995 12.07.1995 Elektriske kraftlinjer: Servitutten omhandler rett til bygging, drift og vedlikehold av høyspentkabelanlegg. Årsmøtet i sameiet vil treffe de vedtak som etter utbyggers oppfatning er nødvendig for å kunne gjennomføre reseksjonering, fradelinger og øvrige disposisjoner for å sikre utbyggers utbygging som beskrevet.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp)

Matrikkel

Kommunenummer: 3020

Sameiets Gårdsnummer: 240

Sameiets Bruksnummer: 150

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig kommer frem i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens omsluttede vegger. I BRA medregnes area som opptas av vegger, rør og ledninger, sjakter, søyler, innredningsenheter o.l. innenfor bruksenheten. P-rom areal er primærrommenes nettoareal og arealet av innvendige vegger mellom disse, minus boder og tekniske rom. Alle sjakter innenfor omsluttede leilighetsvegger er medregnet i P-rom. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.