Gå til innhold

Søre Fjellsnaret 153 og 155

, UVDAL

Søre Fjellsnaret 153 og 155

, UVDAL

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 7/9/2022 13:09

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Nye nøkkelferdige laftehytter av håndskåret tømmer med svært god planløsning beliggende i herlige Fjellsnaret

Område

Adresse: Søre Fjellsnaret 153 og 155

Poststed: UVDAL

Kommune: Nore og Uvdal

Kommunenummer: 3052

Prosjektnavn: Her blir hyttedrømmen din virkelighet! - Søre Fjellsnaret

Beliggenhet og adkomst

Uvdal. Uoppdaget. Uberørt. Unik. Uvdal har ikke valgt slagordet: ”tettere på naturen” for ingenting – her har du alt naturen har å by på rett utenfor døren, sommer som vinter. Gå tur på endeløse Hardangervidda, stå på ski i nypreparerte løyper eller besøk ulven på Langedrag! Ved foten av mektige Hardangervidda, øverst i Numedal, ligger Uvdal Skisenter. For de av oss som verdsetter god plass og flyt i skiopplevelsen, er det få bedre alternativer på Østlandet som i tillegg tilbyr et variert spekter av alpinmuligheter. Uvdal Skisenter har alt fra brattheng til slake lange løyper, ny terrengpark og en av Norges beste steder for løssnøkjøring. Ønsker du å gå på langrenn er mulighetene uendelige. Uvdal er ett vinterparadis med over 500 km langrennsløyper både på vidda og nede i dalen. Du kan velge deg nyoppkjørte løyper eller kjøre bilen noen minutter inn Jønndalen til Solheimstulen, og få opplevelsen av Hardangervidda for deg selv i fjellene som åpner seg der. Innen 15 minutters avstand vil du kunne bedrive aktiviteter som isfiske, hundespann, vinterpaintball, kjelkekjøring, snøscootersafari, rafting og mye mer. Uvdal har enda mer å by på: Fjellmatfestival, Middelalderuke, Numedalsrally, Uvdal Games, Stavkirke og bygdetun samt Villreinfestival- for å nevne noe. Et skikkelig samlingspunkt er det blitt på Vasstulan som har en hyggelig interiørbutikk med eneste utsalgsstedet i Norge som kun har Halvor Bakkes produkter. Her har de også en kafe og en restaurant med sjenkebevilling. De har takeaway og vil du ha gjester som overnatter annet sted kan de gjøre det her. Uvdal med Jøndalen og Dagalifjell har en helt egen stemning å by på. Alle årstider har noe eget og den ekte, norske urørte naturen finner du her. Når du da også vet at det svært sjelden er kø opp i Numedal når du skal til/fra hytta, og du slipper mengden av tungtransport mot deg på veien- ja da er det enkelt å reise på hytta. Uvdal har den koselige Fjellbutikken ved avkjøringen til Imingfjell, her får du et godt utvalg så du må ikke til Rødberg eller Dagali/Geilo for å handle. Bygda har vært utrolig flinke til å satse på å skape gode arrangementer om det er afterski eller en bedre middag- alt får du her. Du kan ringe og bestille ferdig mat levert på hytta, du kan få hjelp til alt du måtte drømme om. Uvdal er en inkluderende fjell-bygd med flinke folk som har dype røtter her og som har det til felles at den ekte naturopplevelsen er noe de ønsker å dele med deg. Uvdal er ekte. Alt det overnevnte er grunnen til at du skal kjøre en time lengre for å komme på hytta, råskapen disse fjellene kan by på får du ikke nærmere byen. Du kan velge å være alene, med noen få- eller delta i et velutviklet sosialt liv som finnes her.

Prosjektet

Om prosjektet

Vi har valgt å bygge i Fjellsnaret fordi vi selv har tilhørighet her og fordi Fjellsnaret har helt unike kvaliteter. Her får du sol hele dagen, panorama utsikt der skisenteret troner på andre siden, nydelige Jøndalen bølger seg innover mot Hardangerviddas endeløse, vakre landskap. Å våkne til den nydelige utsikten hver dag på hytta, må oppleves. Fjellsnaret er kommet i stand ved at flere grunneiere ønsket å kunne tilby hyttetomter med litt mer luft rundt, og skape en følelse av å være alene med fjellet, samtidig som du har alle moderne fasiliteter. I Fjellsnaret kan du komme på hytta til ferdig brøytet parkeringsplass og dørstokk, du har fibernett og kan jobbe like godt fra hytta som hjemme. Uansett hvor du er har du skiløype i umiddelbar nærhet som kan føre deg til det store nettet på Dagalifjell. Skiløyper, alpint, fotturer- alt ligger utenfor døren din i Fjellsnaret og solen skinner fra morgen til kveld. Fjellsnaret er også tilknyttet U-ringen, en fantastisk tanke som kom for 15 år siden og som nå er i ferd med å bli sluttført. Uansett hvor du er i Høk eller Fjellsnaret vil du kunne ha tilknytning til Skiringen. Ved at du på toppen av Uvdal Skisenter kan kjøre på ski ned til Skiparken som tar deg opp Nørstebølia og dermed kan du stå på ski i en tilbringer løype på nedsiden av Høk og Fjellsnaret, langsmed veien opp til Vestre Fjellsnaret. Dere kan spenne på slalomski utenfor hytta i Fjellsnaret og en trygg kulvert tar dere under Riksvei 40 og ned til bunnen av skisenteret. Nøkkelferdig hyttedrøm med overtagelse til påske 2023.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Fritidsboligene bygges fortløpende og det vil avhenge av sesong hvor raskt det går. Vi har egne laftelag og gode avtaler med våre samarbeidspartnere slik at vi får en rask prosess som mulig når vi først setter spaden i jorden. Vi bygger hele året slik at så lenge vi får på plass sålen før kuldegradene kommer, så holdes tempo oppe. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina. Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold om igangsetting og gjennomføring av avtalen: - åpning av byggelån - igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker de beskrivelser og illustrasjonsmateriell som er vedlagt denne kontrakt på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Utbygger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører forhold pålagt av grunneier eller myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger kr 12.500,-. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova. Selger kan ikke garantere at det ikke er skjeggkre eller perlekre i boligen ved overlevering.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Tømmerkassen produseres av vår samarbeidspartner i Latvia hvor den håndlaftes inne i en fabrikkhall. Tømmerstokkene stables horisontalt og låses sammen i hjørnene (laftene). Stokkene er synlige også på innvendige vegger. Tømmeret har gjennomgått en kontrollert tørkeprosess i et miljø som fører til en kjernefuktighet beliggende mellom 16-20% At tømmeret er riktig tørket er viktig med tanke på isolasjonsevne og råte. Det brukes øks og motorsag under produksjonen. Halve hytta laftes først, så tas den ned før øvre halvdel laftes ferdig. Hver tømmerstokk merkes før demontering og hele hytta legges i et naturlig system for både transport til Uvdal og for rask lafting på stedet. Tømmeret transporteres i tette biler slik at det ikke utsettes for fukt eller skitt underveis. Det benyttes kun 8 kantet, tett/ sakte-vokst og solid furutømmer og selve produksjonen i hallen i Latvia tar ca 3 måneder. Oppføring av hytta i Norge tar ca 3-4 måneder. Selve lafteteknikken er den gamle, tradisjonelle der du ser øksekuttet inn mot lafteknuten. Det legges lin mellom hver stokk, som også er kuttet i en V under og over som låses i hverandre- slik at det oppnås optimal isolasjon og stabilitet. Etter at hytta er montert på tomta i Norge vil ytterligere tørking foregå og en må påregne en synk på tømmerhytter på ca 3-6%. Dette tas det høyde for med eget system for dører og vinduer slik at de ikke slår seg. Det vil bli foretatt en ettårs befaring fra byggmester for kontroll av blant annet dette.

Yttertak

Utvendig tak: Takene leveres ferdig med torv. Det benyttes torvsekker som vil vokse i løpet av sommeren. Egen beskrivelse for ivaretagelse av dette følger. Innvendig tak: Brede panelbord i forhåndsbeiset valgt farge.

Overflater og kledning

Innvendige gulv: Der det ikke er skifer, benyttes en-stavs eikeparkett. Vegger: 8 kantet, grove tømmerstokker- se under for nærmere beskrivelse av tømmerkassen. Alle innvendige tømmervegger behandles med valgfri interiørbeis. Yttervegger tilbys behandlet etter tilvalg.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Det vises til situasjonskartet og eiendommen leveres med planert tomt. Gruset innkjørsel med 2 biloppstillingsplasser. Vegetasjon som ikke er fjernet i forbindelse med bygging er heller ikke tillatt å fjerne etterpå. Det skal være naturtomt. Det vil ta tid før tomten gror til og det vil ikke fra Kvalitetshytters side bli foretatt beplanting. Tomteareal; 183, bnr 92; 972 kvm 185, bnr 91; 869 kvm

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Fullt utstyrt kjøkken fra Uvdal snekkerverksted med integrerte hvitevarer. Kjøkkenleveransen: Kjøkkenet leveres i fargen Green Marble, med 4 cm tykk heltre eik benkeplate og heltre skrog, skuffer og dører. Demping og softclose system. Valgmuligheter på knotter.

Bad

Begge bad leveres med: flislagt dusjsone, dusjvegger i glass, 90x90. Klosett på vegg med skjult sisterne. Baderomsinnredning, farge Green Marble, med speil fra Uvdal Snekkerverksted. Opplegg for vaskemaskin. Gulv utenom dusjsone leveres med lys Otta bruddskifer.

Andre oppholdsrom

Hall: God plass til flere garderobeløsninger, kan leveres etter avtale fra Uvdal snekkerverksted som tilvalg. Lys Otta bruddskifer på gulv.

Garderobe - fasiliteter

Hyttene våre kan leveres med møbelpakker om ønskelig fra Uvdal Snekkerverksted.

El-anlegg

Det elektriske anlegget er i hht NEK 400 normen. Anlegget legges i hovedsak skjult. Lysbrytere, lavtbyggende stikkontakter, dimmere, downlights, vegglamper- skjult i tømmerveggen, sort utførelse. Trådløst styringssystem på brytere. Antall punkter i hht. NEK 400.

Ventilasjon

Bad får elektriske ventilasjonsvifter som inneholder en fuktighetssensor som automatisk skrur seg av og på. Alle andre rom har luftespalter i vinduene som åpnes og lukkes manuelt. Det opplyses at det ikke er behov/krav til ventilasjonsanlegg utover overnevnte, i laftehytter som har mer naturlig lufting enn moderne bindingsverk hytter.

Dører og vinduer

Utvendige dører: Alle utvendige dører er tek.17 standard og males i valgt NCS farge. Flere valgmuligheter. Valg mellom Yale doorman og nøkkel (en nøkkel til alle tre dører) Innvendige dører: Håndlagete innerdører, tek 17. standard, kan også males i valgfri NCS farge. Alle vinduer blir levert med 3-lags glass, malt i Dempet Sort NCS S8500-N innvendig og utvendig, som vil være gjennomgående på hele hytta. Kan velge hvit utførelse.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av selger/selgers representant til eget tilvalgsmøte. Selger utarbeider en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Generell orientering

Vi i Kvalitetshytter AS har valgt i denne omgang å satse på den tradisjonelle tømmerhytta som vi har valgt å kalle modell Uvdal. Både i Fjellsnaret og i Skisenteret ligger de høyt, fritt og solrikt og nyter en eventyrlig utsikt. Med mulighet for 5 soverom, der to av de i andre etasje kan slåes sammen til ett stort rom, mener vi at vi har funnet den optimale familiehytta der barn og besteforeldre får plass. Beskrivelse av selve hytta: Kvalitetshytter AS tilbyr håndlaftete, nøkkelferdige laftehytter. Vi legger stor vekt på kvalitet i valg av materialer og håndverksmessig utførelse. Våre hytter leveres med kjøkken og baderomsinnredning fra Uvdal Snekkerverksted og Kvalitetsbygg som står for oppføringen, har over 20 års erfaring fra byggebransjen. Når vi bygger laftehytter så ønsker vi den tradisjonelle, grove tømmerhytta som består av tømmer skåret for hånd med øks og motorsag og som har de klassiske øksekuttene mot lafteknutene. Ved å kombinere de moderne trendene med store vinduer, høyt under taket og god standard og komfort- tror vi at vår hyttemodell kan passe mange og særlig de som er ute etter den gode hyttefølelsen. Hytta møter deg med et lekkert, overbygget inngangsparti med lys Oppdal bruddskifer som står meget godt til denne skikkelige tømmerhytta. En dobbel dør tar deg inn til hallen der det også er bruddskifer og god plass til garderobeskap. Her kan du tråkke inn med slalomstøvler og tunge utesko uten bekymring. De hyggelige svake buene over åpningen inn til kjøkken, stue og soveromsfløy, gir en fornemmelse av svunne tider og skaper en koselig stemning i hytta. Hytta har bred, en-stavs eikeparkett som skaper et rolig inntrykk og som står godt mot tømmeret. Den er på kjøkken, stue, soveroms-gang og alle soverom. Du velger selv fargen på beisen på tømmeret innvendig, i våre illustrasjoner har vi brukt fargen 24 Torv fra Tyrilin. Kjøkkenet kommer med den lekre, dempete fargen Green Marble og gjenspeiler lyngen rett utenfor hytteveggen. Her får du en åpen løsning som gir deg god mulighet til å delta sosialt, og gir en god oversikt over stuen og ikke minst utsikten! Vi har lagt vekt på at stuen skal få dette majestetiske, veldige høyden under taket- her kunne vi hatt en andre etasje over men opplevelsen med de store vinduene og denne høyden gir en helt egen følelse som må oppleves. I denne modellen har vi valgt den lekre peismodellen Contura i51 P Sort matt. Denne peisen kan settes inntil veggen og er svært plassbesparende. Den står også godt til vårt valg av farger på innedører og vinduer som er dempet sort. For å møte de høye strømprisene har vi valgt å tilby våre hytter med vannbåren gulvvarme og varmepumpe på grunnvann, inkludert i prisen. Dette er den definitivt beste form for oppvarmingsløsning du kan få med 70% besparelse av energiforbruk. Tenk hva det betyr for din strømregning. Alle rom i første etasje har vannbåren gulvvarme med egen styring som gir den mest behagelige form for oppvarming du kan få. Øvrige soverom i 2. etasje får sorte panelovner på veggene, og sorte brytere/stikk så skapes den lunheten og helheten som en slik hytte fortjener. Det elektriske anlegget er selvfølgelig skjult i egne kanaler i tømmeret. Med store vinduer og mye lys skal du ikke være redd for at disse valgene blir mørkt- det blir fantastisk stemningsskapende og hyggelig! Hovedsoverommet ligger på enden med nydelig utsiktsvindu og enda et vindu på endeveggen for det gode, gjennomgående lyset. Høyden under taket med de store tømmerstokkene gir deg en majestetisk følelse. Eget bad med innredning fra Uvdal snekkerverksted og lys Oppdal bruddskifer forteller om kvalitet og at naturen er trukket helt inn. Bad nr. to har god plass og opplegg for vaskemaskin, også dette rommet med lekre tømmervegger og brudd skifer. Med romslig bod ute til ski og ved og alt annet du trenger, og god oppbevaringsplass inne, så har du alt du trenger for at storfamilien skal kose seg. Vi har en visningshytte i Fjellsnaret, der vi har brukt samme materialvalg, hvor du får se våre kvaliteter, selv om modellen er litt annerledes. Detaljert leveransebeskrivelse ligger i salgsoppgaven.

Oppvarming

For å møte de høye strømprisene har vi valgt å tilby våre hytter med vannbåren gulvvarme og varmepumpe på grunnvann, inkludert i prisen. Dette er den definitivt beste form for oppvarmingsløsning du kan få med 70% besparelse av energiforbruk. Tenk hva det betyr for din strømregning. Alle rom i første etasje har vannbåren gulvvarme med egen styring som gir den mest behagelige form for oppvarming du kan få. I andre etasje er det svært lite behov for oppvarming så der setter vi kun inn sorte panelovner på veggene. Ildsted Contura i51 P Sort matt. Peisen er meget plassbesparende og lekker i sin moderne utforming. Gulvareal bredde 770 mm og dybde 500 mm.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Gruset innkjørsel med 2 biloppstillingsplasser. Planbestemmelsene for Fjellsnaret tillater oppføring av garasje. Kjøper vil da senere kunne oppføre garasje etter godkjenning fra kommunen.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Hyttene leveres med fiber. Det leveres klargjort for TV/internett/telefoni inn til sikringsskap i hytta, med tomrør til avtalt tv punkt.

Økonomi

Info kommunale avgifter

Kjøper betaler kommunale avgifter for avløp, renovasjon og feiing. Årsgebyr for renovasjon utgjør kr 1486,- . Årsgebyr avløp kr 2177,-. Det tilkommer årlig gebyr for leie av vannmåler, samt gebyr etter forbruk. Feie- og tilsynsgebyr utgjør kr 626,- per år. Tallene er hentet fra kommunens hjemmeside og gjelder for (2022). Det tas forbehold om endringer i de oppgitte satser.

Info Eiendomsskatt

Nore og Uvdal kommune har innført eiendomsskatt, som fastsettes etter ferdigstillelse av hytten. Regnestykket for å komme frem til eiendomsskatt per år ser slik ut: ((estimert markedsverdi x 70%) - bunnfradrag) x promillesats Markedsverdien (salgsverdien), som er grunnlaget for den skattemessige formuesverdien, kalles boligverdi. Boligverdi må ikke forveksles med formuesverdi, som fremkommer i skattemeldingen.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien for nyoppførte fritidsboliger skal ikke settes høyere enn 30 % av markedsverdien. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Info vannavgift

Årlig avgift for bruk og vedlikehold av vei til tomt, brøyting, drift av skiløyper og annen reiselivsmessig infrastruktur til Miljøringen SA og avgift for vannforsyning til Fjellsnaret AS kr 12.000,- (to terminer). Avgiftene justeres hvert år etter endring i konsumprisindeksen.

Utleie

Adgang til utleie

Fritidsboligen har ingen egen utleieenhet, men vil naturligvis kunne leies ut i sin helhet.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til kr 100.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i oppgjørstjenester og kr 15.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Visningshonorar kr 5.000,-. Beløpene er oppgitt u/mva. Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Kvalitetshytter AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Fritid Vestfold - Telemark

Søre Fjellsnaret 153 og 155

Sanden 1

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Kjøp baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Leveransebeskrivelse. 2) Plantegning datert 06.05.2022 3) Fasade-, snitt- og etasjetegninger datert 04.05.2022 4) Situasjonskart datert 01.05.2022 5) Utsnitt plankart datert 09.05.2022 6) Reguleringsplan m/bestemmelser og utsnitt av plankart. (Plankart for hele området fås ved henvendelse til megler) 7) Matrikkelbrev (fås ved henvendelse til megler) 8) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser (fås ved henvendelse til megler) 9) Informasjonsskriv vedrørende skjeggkre (fås ved henvendelse til megler) Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før vedtak om igangsetting er det avtalt et avbestillingsgebyr på 5 % av kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til kr 100.000,- per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 6.000,- i oppgjørstjenester og kr 15.000,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Visningshonorar kr 5.000,-. Beløpene er oppgitt u/mva. Selger dekker følgende utlegg til megler: Selgers tinglysingskostnader: Kr. 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

611225011

Salgsoppgavedato: 9/7/2022

Eiendommen

Eieform

eiet

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering/reguleringsplan for Fjellsnaret 3, planid 2020003, vedtatt . Eiendommene er regulert til fritidsbebyggelse. Det er ikke søkt om rammetillatelse for prosjektet, men dette vil bli sendt inn til kommunen for behandling ved kontraktsunderskrift/salg av hytten . Søknaden vil bli utformet iht. gjeldende reguleringsplan uten dispensasjon.

Vei, vann og avløp

Privat vannforsyning fra Fjellsnaret AS. Privat vei frem til eiendommen. Offentlig avløp.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Det gjøres oppmerksom på at samtlige tinglyste heftelser og servitutter som er tinglyst på hovedeiendommen som denne tomten er utskilt fra, automatisk er kopiert over i grunnboken til denne fradelte tomten. Dette vil gjelde uavhengig av om de aktuelle heftelsene og servituttene har noen rettslig betydning for den nye parsellen. Slike heftelser kan være uvirksomme på grunn av historiske forhold, eller de kan gjelde helt andre deler av hovedeiendommen enn den aktuelle tomten/parsellen. Selger er ikke ansvarlig for å slette annet enn pengeheftelser i grunnboken for den aktuelle tomten som overdras, og det opplyses derfor om at øvrige heftelser som gjelder hovedeiendommen også vil være synlig på den nye tomtens grunnboksblad etter overdragelse til kjøper. I tillegg til de heftelser som følger av grunnboken (gjengitt nedenfor), vil følgende tinglyste bestemmelser følge eiendommen: «Den til enhver eier av eiendommen plikter å betale en årlig avgift på kr. 6.650,- for bruk og vedlikehold av vei til tomt, brøyting med mer og kr. 2 660,- i minsteavgift for vannforsyning til Fjellsnaret AS (org.nr. 986 628 738) eller den som Uvdal Utmarkslag SA (org.nr 984 648 774) måtte utpeke og kr. 1.813 til drift av skiløyper og annen reiselivsmessig infrastruktur til Miljøringen SA (org.nr. 994 874 659) eller den som Uvdal Utmarkslag SA (org.nr. 984 648 774) måtte utpeke. Evt. mva av beløpene kan kreves i tillegg. Avgiftene justeres hvert år med basis i konsumprisindeksen pr. 15. oktober 2019 og betales første gang for kalenderåret 2022.» Kjøper har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser etter denne avtale. Kjøper er ved salg av eiendommen forpliktet til å videreføre samtlige forpliktelser som fremgår av herværende kjøpekontrakt til ny eier, samt sørge for en aksept av disse. Dette vil bli tinglyst ved overskjøting av eiendommen til kjøper. «Kjøper og den til enhver tid eier av eiendommen er ved videresalg av eiendommen forpliktet til å videreføre samtlige forpliktelser som fremgår av kjøpekontrakt med vedlegg mellom kjøper og Uvdal Utmarkslag SA (org.nr 984 648 774), og sørge for ny eiers aksept av disse. På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3052/12/92: 20.06.1785 - Dokumentnr: 900014 - Utskifting Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 12.02.1968 - Dokumentnr: 451 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:10 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om brensel Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.07.1968 - Dokumentnr: 2023 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:12 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.11.1968 - Dokumentnr: 3002 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:13 Bestemmelse om vannrett Bestemmelse om brensel Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 24.11.1969 - Dokumentnr: 3489 - Skjønn Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 27.03.1972 - Dokumentnr: 1034 - Jordskifte Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.10.1976 - Dokumentnr: 4917 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:16 Bestemmelse om parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.1976 - Dokumentnr: 5244 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:17 Bestemmelse om parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.1976 - Dokumentnr: 5245 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:18 Bestemmelse om parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 04.11.1977 - Dokumentnr: 5048 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:17 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.01.1979 - Dokumentnr: 84 - Bestemmelse om fiskerett Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:9 Bnr:1 Gjelder Torsetvannet Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.05.1980 - Dokumentnr: 2431 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 21.07.1980 - Dokumentnr: 3569 - Bestemmelse om veg Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 03.11.1981 - Dokumentnr: 5632 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.10.1983 - Dokumentnr: 5862 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:27 Bestemmelse om parkingsplass Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 26.03.1984 - Dokumentnr: 1711 - Erklæring/avtale AVTALE MELLOM BNR 1 OG NUMEDAL ALPINSENTER AS OM RETT FOR SISTNEVNTE TIL Å FÅ LEIE AREAL TIL SKIHEISANLEGG INNEH EN REKKE BEST Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Transportert til Uvdal Alpin Holding AS org nr 990 224 951 ---------- Diverse påtegning Transportert til Miljøringen Feste AS org.nr.:893301402 16.04.1984 - Dokumentnr: 2097 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:20 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 07.11.1984 - Dokumentnr: 5806 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:21 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.03.1986 - Dokumentnr: 1719 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 20.03.1989 - Dokumentnr: 1540 - Bestemmelse om beiterett Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:22 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1989 - Dokumentnr: 3054 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.1990 - Dokumentnr: 2411 - Erklæring/avtale KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST RETTIGHETSHAVER: BUSKERUD MALERFORRETNING AS Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.04.1990 - Dokumentnr: 2411 - Bestemmelse om veg Parkering Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 15.06.1990 - Dokumentnr: 3331 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:22 Parkering Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.10.1990 - Dokumentnr: 5780 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:23 Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.11.1990 - Dokumentnr: 6201 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:27 Parkering Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.1991 - Dokumentnr: 350 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:24 Parkering Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.1991 - Dokumentnr: 351 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:25 Parkering Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 22.01.1991 - Dokumentnr: 352 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:26 Parkering Bestemmelse om vannrett Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 29.06.1992 - Dokumentnr: 3222 - Bestemmelse om jaktrett Rettighetshaver: Peder Bakke, f. 160436 Gjeldende for 5 år fra høsten 1993. Årlig leie kr 9.000,-. Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 02.04.1993 - Dokumentnr: 2182 - Jordskifte Vegsak etter paragraf 2 e Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.07.1993 - Dokumentnr: 4017 - Jordskifte Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 06.07.1993 - Dokumentnr: 4017 - Jordskifte Eiendommen er pålagt sakskostnader på kr 2.180,- Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 16.05.1994 - Dokumentnr: 2443 - Jordskifte Grensegangssak Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 28.02.1995 - Dokumentnr: 842 - Jordskifte Felles tiltak for opprusting av del av Brøstrudsetervegen, jordskiftelovens par. 2.e Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 25.06.1996 - Dokumentnr: 3117 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:43 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 01.04.1998 - Dokumentnr: 1466 - Best. om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:29 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 05.07.1999 - Dokumentnr: 3202 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:25 Bestemmelse om bebyggelse Bestemmelse om veg Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.05.2004 - Dokumentnr: 2675 - Utbyggingsavtale Avtale om fordeling av utbyggingsrettigheter mv. i Brøstrudlia mellom eier av d.m.fl.ed. og Uvdal Utmarkslag BA Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Gjeninnført iht tgll § 18, EN 18.08.2010 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 13.05.2004 - Dokumentnr: 2676 - Utbyggingsavtale Avtale om samordnet utbygging av tomter for fritidsboliger i Brøstrudlia mellom eier av d.m.fl.ed. og Uvdal Utmarkslag BA Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Gjeninnført iht tgll § 18, EN 18.08.2010 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 18.05.2004 - Dokumentnr: 2736 - Utbyggingsavtale Avtale mellom Nore og Uvdal kommune, Uvdal Utmarkslag AS og eier av d.m.fl.ed. ang. utbygging av Brøstrudlia Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Diverse påtegning Gjeninnført iht tgll § 18, EN 18.08.2010 Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.2011 - Dokumentnr: 416598 - Kjøpekontrakt Rettighetshaver: Høglund Urda Ljøterud Fnr: 060678 32009 Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere ---------- Delvis sletting for alle fremtidig utskilte matrikkelenheter Gjelder matrikkelenhet: Knr:3052 Gnr:22 Bnr:1 26.09.2011 - Dokumentnr: 772769 - Utbyggingsavtale Rettighetshaver: Miljøringen Sa Org.nr: 994 874 659 Utbyggingsavtale om reiselivsmessig infrastruktur i Uvdal Overført fra: Knr:3052 Gnr:12 Bnr:1 Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

Kommunen har legalpant for forfalte kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Matrikkel

Kommunenummer: 3052

Gårdsnummer: 12

Bruksnummer: 92

Kommunenummer: 3052

Gårdsnummer: 12

Bruksnummer: 91

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

BRA: 1. etg.: 127 kvm, 2. etg.: 22 kvm. Totalt 149 kvm P-ROM: 1. etg.: 122 kvm, 2 etg.: 22 kvm. Totalt 144 kvm S-ROM: 1. etg.: 5 kvm Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Diverse

Det gjøres oppmerksom på at vedlagte plantegninger ikke stemmer hva gjelder faktisk innredning og møblering etc. Den er ikke målbar, avvik og feil kan forekomme. Standard eikeparkett når den er lagt flytende, kan få et minimum av trinnlyd som ikke kan anses som en feil. Det kan dermed ikke regnes som en konstruksjonsfeil man kan klage på. FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPETILBUD Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Det gjøres oppmerksom på at eksteriør og interiør bilder som viser hyttene, kun er illustrasjoner og f.eks ikke viser hyttenes beskaffenhet på aktuelle tomt, vegetasjon osv. Illustrasjoner viser prosjektet i en illustrativ karakter og det tas forbehold om endringer i materialvalg og utførelsesstandard. Leveransebeskrivelsen (vedlegg i salgsoppgaven) og tegninger er overstyrende for leveransen. Dette blant annet fordi det kan være deler av prosjektet som ikke er ferdig detaljprosjektert. Selger/utbygger har rettigheter i eiendommen iht inngått opsjon med hjemmelshaver.