Gå til innhold

Oppussing av bad: - Egeninnsats kan tukle til ansvarsforholdet

Av Ellen M. E. Lundring, 25.11.2018 Foto: FFV, Istock
Det er fristende å trå til med en del selv for å spare penger. Samtidig kan egeninnsatsen tukle til ansvarsforholdene, sier Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom.- I prinsippet kan du gjøre det meste selv når du skal pusse opp badet, men Plan- og Bygningsloven krever at du skal ha nødvendig faglig kompetanse for det du gjør, forteller fagsjef, Bjørn Grimsrud, i Fagrådet for våtrom.

 

Visse ting skal alltid gjøres av fagfolk, uansett

Han forteller at elektro- og rørarbeider alltid skal utføres av fagfolk. Stabilitet, bæring og vannskadesikkerhet er også så vesentlig at dette bør helt klart også overlates til de som kan det. 

Sikkerheten er tross alt viktigere enn å spare penger

- Velg bedrifter med dokumentert kompetanse og gode referanser. Gjerne en mesterbedrift eller en godkjent våtromsbedrift. Skulle det likevel gå galt har man reklamasjonsretten å støtte seg til. 

- Det kan bli dyrt å gjøre feil.

 

Elektriker må alltid inn på badet ved oppussing | DNB EIendom 

Elektro og rørarbeider skal alltid gjøres av fagfolk uansett. Skal du gjøre noe selv må du passe på så du ikke kludrer til ansvarsforholdene, sier Bjørn Grimsrud. (Foto: NTB Scanpix)

 

Egeninnsats kan tukle til ansvarsforholdet

- Egeninnsats kan tukle til ansvarsforholdet mellom deg og håndverkeren, fordi det alltid vil være gråsoner mellom det den ene og den andre gjør, forteller Grimsrud.

Han nevner konstruksjoner i veggene som eksempel, hvor det blant annet skal settes av tilstrekkelig med spikerslag for at servant eller toalett skal holdes på plass.

Hvis grunnarbeidet ikke er korrekt utført av deg, hvem har da ansvaret for sluttresultatet ?

-Hvis du velger å gjøre dette selv og arbeidet ikke er korrekt utført slik at det det ikke er tilstrekkelig styrke i veggen, og håndverkeren skal bygge videre på dette.

Hvem har ansvaret da?

 

Oppussing av bad | DNB Eiendom Riving bør gå greit å gjøre selv, men påse at du ikke river bærevegg. Du må også ha kontroll på om det går elekstriske ledninger i veggen. De to tingene MÅ du forsikre deg om at det ikke er før du går i gang.  (Foto NTB)

 

 

Det vil hele tiden dukke opp gråsoner i ansvarsforholdene

- Det samme gjelder ved for eksempel påstrykningsmembraner, hvor mange tenker at det er enkelt. Men så kan det hende at tykkelsen ikke har blitt riktig eller at membranen ikke har blitt herdet nok når håndverkeren kommer for å fortsette arbeidet.

Mange tenker av påstrykning av membran er lett, men mye kan gå galt om om du ikke kan det

Det vil hele tiden dukke opp slike problemstillinger, forteller Grimsrud, og legger til at det også er viktig å ha kommunikasjonen i orden med sidefagene, som elektrikere og malere, for å få helheten på plass.

 

Oppussing av bad | DNB Eiendom

 Nytt bad er dyrt og det er fristende og senke regninger litt ved en del egeninnsats, men gå i dialog med håndverkerne for å sikre at du gjør ting som ikke kan slå tilbake i etterkant, sier Bjørn Grimsrud (Foto: Istock)

 

Viktig å benytte godkjente produkter for å få forsikring hvis noe går galt

Forsikring er også et element du må ta hensyn til, for eksempel om det nyoppussede badet skulle begynne å lekke.

En annen ting å tenke på er hva slags dokumentasjon du vil sitte igjen med ved for eksempel et senere salg.

Valg av produkter til badet er også viktig å ta hensyn til, forteller Grimsrud

Hvis det blir trøbbel i etterkant kommer alltid spørsmålet: Hvem har ansvaret? 

- Mange produkter har krav om teknisk godkjenning eller tilsvarende for bruk i norske byggverk, slik som plate- og membranprodukter. Du må forsikre deg om at produktet har dokumenterte tilstrekkelig egnede egenskaper. 

Hvis det blir trøbbel i ettertid kommer gjerne spørsmålet: Hvem har reklamasjonsansvaret?

 

Oppussing av bad | DNB Eiendom

Demontering av møbler, riving av vegg og maling... det er mye du kan gjøre selv som sparer håndverkertimer uten å ta noen sjanser med ansvarsforhold og sikkerhet. (Foto: Istock)

 

Begrens egeninnsatsen til demontering og rivningsarbeider

- Det du leverer selv er du reklamasjonsteknisk ansvarlig for og må da for eksempel gå til butikken for et eventuelt erstatningskrav. Men da vil også spørsmålet om hvordan arbeidet er utført dukke opp.

Det kompliserer rett og slett det hele, mener Grimsrud.

Riving bør gå greit, etter at elektriker og rørlegger har koblet ut strøm, vann og avløp 

Han understreker at de ikke er imot at folk legger inn egeninnsats når de skal pusse opp badet, men er opptatt av å redusere vannskader mest mulig. 

Han mener det er lurt å begrense egeninnsatsen til demontering og rivningsarbeider, etter at elektriker og rørlegger har koblet ut strøm, vann og avløp. Øvrige arbeider bør man overlate til håndverkeren. 

 

Fagrådet for våtrom har utarbeidet en nyttig sjekkliste for deg som ønsker et optimalt våtrom, den finner du her!

Hvis ting går galt kontakt Godkjent våtromsbedrift for vurdering og takst.

 

 

Lurer du på om det vil lønne seg å pusse opp badet før salg?

Vi kommer gjerne på befaring i god tid før du skal selge for å gi deg råd om hva som lønner seg å gjøre før salg. Vi gjør også gjerne en verdivurdering. 

DNB Eiendom legger ut for alt inntil boligen eventuelt legges ut for salg. Du tar ingen økonomisk risiko ved å gi oss oppdraget tidlig.

Bestill en eiendomsmegler her og nå!

 

 

 

Kilde: Fagrådet for våtrom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis