Personvern

DNB Eiendom personvernerklæring

Ditt personvern er viktig for DNB Eiendom AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i DNB Eiendom AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Ved bruk av DNB Eiendom sine tjenester vil vi motta, innhente og behandle personopplysninger i tråd med det som står her og i henhold til DNBs konsernfelles personvernerklæring.

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør i DNB Eiendom AS er hovedansvarlig for all behandling av personopplysningene som utføres. Den daglige oppfølgingen er delegert til Daglig Leder på det enkelte eiendomsmeglerkontor/avdeling.

Daglig leder i det enkelte franchiseselskap er hovedansvarlig for alle behandlinger og etterlevelse av personopplysninger som behandles i franchiseselskapet

Vår behandling av personopplysninger

DNB Eiendoms AS formål med innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge deg opp som kunde, bruker og interessent på best mulig måte.

DNB Eiendom AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi og/eller formidle salg av deres eiendom
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre eiendom og besvare henvendelser relatert til markedsføringen
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
 • Behandling av personopplysninger for interessenter og budgivere
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
 • Behandling av personopplysninger som ledd i vår rekruttering av medarbeidere
 • Behandling av personopplysninger ved informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse, statistikk og informasjons formål for utvikling av vår nettside og produkter
 • Behandling av personopplysninger i forbindelse med oppdragsinngåelse med Samsolgt by DNB Eiendom

Det er frivillig å avgi personopplysninger, men dersom vi skal håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, samt holde deg orientering om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre opplysninger om deg.

Vi behandler opplysninger om deg når du er kunde hos oss som selger, kjøper eller interessent av eiendom.

Ved bruk av vår nettside, herunder at du som kunde selv fyller inn informasjon på vår nettside eller i våre applikasjoner, for eksempel for å bli kontaktet for verdivurdering, teste verdien av din bolig eller motta salgsoppgave, vil vi behandle personopplysninger om deg.

Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter under.

Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med eiendomsmeglervirksomhet i ti år.

Personopplysninger i forbindelse med oppdragsinngåelse med Samsolgt by DNB Eiendom som ikke leder til et oppdrag slettes etter tre uker fra opplysningene registreres.

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Tilgang til personopplysninger

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter og underleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet.

Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Du kan lese om cookies og hvilke cookies vi benytter under

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger til Eiendomsverdi AS. Det gjelder opplysninger knyttet til eiendommen som bl.a.: Adresse, matrikkelnummer/andelsnummer/seksjonsnummer, kommunenummer, eierform, boligtype, egenskapsdata (som antall rom, soverom, primærrom, garasje, balkong, energimerking), takst og takst data (som bruksareal, etasje, byggeår, tomt), antall visninger/bud, megler, bilder av eiendommen, verdivurdering, prisantydning og salgspris. Opplysningene vil bli benyttet av Eiendomsverdi AS og deres kunder (eiendomsmeglere og banker) for statistikk og informasjonsformål. Grunnlaget for utlevering av slike opplysninger og behandling av disse er personopplysningsloven og GDPR artikkel 6, 1 bokstav f. Ved vurdering av det rettslige grunnlaget, er det lagt vekt på at allmennyttige hensyn som statistikk, verdivurdering ved finansiering m.v, overstiger eventuelle personvernulemper. Opplysningene er stor sett offentlig tilgjengelig. Opplysningene benyttes også til å utstede e-takst/verdivurdering til kunden og oppslag i grunnboken.

DNB Eiendom AS utleverer personopplysninger (kontaktopplysninger) til utbyggers samarbeidspartnere ifbm nybygg/prosjekter for bl.a utsendelse av nyhetsbrev og tilby lovpålagte og ikke lovpålagte tilvalg som f.eks. levering av internettlinjer.

Personopplysninger knyttet til eiendomsmeglingstjenester er tilgjengelig internt i DNB Eiendom AS, for informasjonsformål, å yte de tjenester som kunden forespør, yte kunden service eller der det ellers foreligger et berettiget behov.

Hvilken informasjon registreres om deg som bruker? 

Personopplysninger innhentes av den registrerte som bl.a. navn, adresse, fødselsnummer, e-post, mobiltelefon, finansinstitusjon, kontonummer, heftelser på eiendommen og selvdeklarering PEP. Opplysninger om eiendommen som ligningsverdi, kommunale opplysninger, opplysninger ifbm borettslag/sameie, grunnboks utskrift og heftelser/restgjeld er lovpålagt informasjon som innhentes via offentlige register, altinn.no, Ambita/Infoland, forretningsfører og finansinstitusjon.

Når du besøker en av DNB Eiendoms nettsider, registrerer vi ulike typer informasjon om deg i en "cookie" (informasjonskapsel). En cookie er en liten fil som lagres lokalt hos deg. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus eller programmer. Det den gjør, er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et bestillingsskjema. Det er en cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget deg på sist og legger dette som standard valg for deg. All datatrafikk mellom din nettleser og våre servere er kryptert og blir lagret ihht. våre strenge krav til datasikkerhet.

Informasjonen som registreres, kan for eksempel være:

 • Din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
 • Din web-adferd, som hvilke sider du besøker og hvor ofte eller produkter du bestiller
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

Data om din web-adferd blir brukt til flere ulike formål:

Analytiske formål

For å kunne lære av din og andre brukeres adferd benytter vi et system som heter Google Analytics. Her analyserer vi data slik at vi kan forbedre nettstedets funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold. Data fra Googles’ informasjonskapsler, som for eksempel IP-adresse, lagres anonymisert på Googles’ servere i USA. Disse verdiene er anonyme og inneholder ingen informasjon som kan spores tilbake til deg, og anonymisering gjør at ingen informasjon kan spores tilbake til deg.

Tekniske formål

For at nettstedet vårt skal være så stabilt som mulig fordeler vi trafikk på flere servere med en trafikkfordeler «junction». 

Vi bruker et Tag Management System som heter Google Tag Manager for å administrere verktøyene vi bruker i forbindelse med analyse og markedsføring. Her lagres det ikke data.

Markedsføring

Vi bruker informasjonskapsler utstedt av tredjepart for å gi deg mer relevante annonser og tilbud i andre kanaler. Dette er data basert på innhold og sider du har besøkt hos oss. Informasjonen i informasjonskapslene vil bli aggregert før den sendes til tredjepart. Det betyr at informasjon blir lagt sammen og anonymisert slik at tredjepartene ikke får personopplysninger eller annen informasjon som kan identifisere deg som bruker av våre internettsider. Personopplysningsloven, personvernforordningen og markedsføringsloven regulerer nærmere bruk av kundeopplysninger til dette formålet. Tredjepartsaktører vi bruker er Google, Hotjar, YouTube, Facebook, Adform, LinkedIn, Delta Projects og DoubleClick.net.

 

Din kontroll på bruk av informasjon fra din nettleser

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere hvorvidt du vil akseptere informasjonskapsler. Dersom du ønsker at nettleseren din ikke skal utlevere informasjon om din web-adferd, kan du endre innstillingen i din nettleser. På nettvett.no finner du beskrivelser om hvordan du kan du kan slette eller avvise informasjonskapsler. Vi gjør deg oppmerksom på at dette kan gjøre det problematisk for deg å bruke en del nettsteder, inkludert vårt nettsted. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot hvordan denne informasjonskapselen blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av annonseinnstillinger, hos Google/Facebook eller ved å registrere nettstedet på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Les om hvordan Google bruker sine informasjonskapsler . Les mer om hvordan Facebook bruker sin pixel. Les mer om hvordan LinkedIn bruker informasjonskapsler. Les mer om hvordan Adform bruker sine informasjonskapsler.

Bruk av databehandlere

DNB Eiendom AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Lagring av personopplysninger

Personopplysninger som behandles av DNB Eiendom AS lagres på servere i innenfor EØS

Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til https://www.dnb.no//om-oss/personvern.html eller ved å logge inn i nettbanken.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

Personvernombud

DNB Eiendom AS har utnevnt et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Har du noen spørsmål eller innsigelser til DNB Eiendom AS behandling av personopplysninger, send en e-post til personvernombudet@dnb.no.