Gå til innhold

Trenger du håndverker? Slik skriver du anbud

Tekst Øivind Skorve, 10.5.2015 Foto: NTB og Istock
Ekspertene gir deg sine beste råd for å kjøre en god anbudsprosess.

.

Under har vi samlet tips fra tre ulike fagorganisasjoner for hhv el- og IT-bransjen, byggmestere og fagrådet for våtrom.

 

Anbud på våtromsarbeider (bad, vaskerom e.l.)

Hvis du for eksempel skal legge ut oppussing av badet ditt på anbud er det viktig å spørre flere, gjerne tre-fire bedrifter, sier fagsjef Bjørn Grimsrud, i Fagrådet for våtrom

- Bruk god tid til planlegging i forkant, slik at forespørselen er mest mulig konkret om valg av overflater, utstyrsplassering og lignende. 

Tenk over forskjellen på hva som lønner seg her og nå og hva som vil lønne seg over tid. 

- De mest økonomiske overflatematerialene å kjøpe inn vil være vinyler og våtromsmaling. Hva som er mest økonomisk over tid kan slå annerledes ut. Her vil forhold som holdbarhet, robusthet og rengjørbarhet spille inn. Si hva du ønsker og gå raskt i dialog med fagfolk er hans råd.

 

oppussing av bad - skrive anbud | DNB Eiendom

 Det viktigste du gjør er å tenke nøye gjennom alle detaljer, hvordan vil du ha det, hva kan du gjøre selv, hva ønsker du å kjøpe av tjenester. Skriv så opp en god beskrivelse av hvor du vil og hva du vil ha tilbud på. (foto: Istock)

 

Anbud på elektrisk og datateknologisk:

  • Anbudsbeskrivelsen bør være så nøyaktig som mulig: Hva ønskes utført, hvor og når.
  • Det bør klargjøres om det er fast pris, eller om det skal åpnes for justering av prisen. Her bør det skilles mellom kostnader for utførelsen og materiellkostnader. Det bør presiseres hvorvidt kunden selv leverer materiell/utstyr.
  • Tegningsunderlag bør legges ved og det bør åpnes for mulig befaring.
  • For begge parter er det en fordel at det benyttes en standardkontrakt som grunnlag for oppdraget. Forbrukerrådet har slike kontrakter spesielt tilpasset forbrukerlovgivningen. De kan lastes ned gratis. De finnes i to versjoner, avhengig av omfang og pris.

Kilde: Gunnar Aalde, advokat, NELFO (Foreningen for EL og IT-bedrifter)

 

Anbud på byggetjenester, tømrer og murerarbeid:

  • Du bør nedtegne hva du ønsker å få gjort. Få frem hva dagens tilstand er, og hvor du ønsker å gå videre. Beskriv stedelige forhold og hvor du vil ende i etterkant.
  • Dette er jo avhengig av kompetanse. Du kommer ofte til et punkt hvor du ikke greier å beskrive mer, og da bør du stille spørsmål tilbake til tilbyder.
  • Be om en kort beskrivelse av leveranseomfang og materialvalg. Da har du fjernet mye usikkerhet rundt jobben.

Kilde: Frank Ivar Andersen, daglig leder i Byggmesterforbundet

 

 

 

 

 

Kilder: Forbrukerrådet, Byggmesterforbundet, FFV og NELFO© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis