Gå til innhold
Hytte

På denne hytta er ingenting overlatt til tilfeldighetene

Av: Charlotte Eilers, 27.01.22 | Foto: Line Bjerkengen, Inviso Norge
- Her er det ingenting å sette fingeren på, sier megleren.
DNB Eiendom© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis