Gå til innhold

Unngå frost og vannskade på hytta

Tekst: Hanne Askbo
Frost er den vanligste årsaken til vannskade på hytta. Slik unngår du at rørene fryser.
Sintef Byggforsk© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis