Kort om meg

Jeg har jobbet innen eiendomsmegling siden 1989. De siste 23 årene har jeg vært ansatt i DNB Eiendom. Jeg har således lang og variert erfaring innen eiendomsmegling, og trygghet i salgsprosessen er for meg en selvfølge. Mine kunder blir godt ivaretatt, og jeg ønsker å gi god service slik at du vil anbefale meg videre. DNB Eiendoms unike markedskonsept, min kompetanse og lokalkunnskap om markedet samt din detaljkunnskap om boligen er viktige suksessfaktorer for et vellykket boligsalg.

Solgte boliger

Lillehammer

Kirkegata 72 - 74, 2609 LILLEHAMMER

Vi tilrettelegger for en trygg og smittefri bolighandel. Les mer om våre tiltak her