Gå til innhold

Vi frykter prispress i boligmarkedet i 2019 og året etter

Av Kristin O. Iversen, 19.12.2018 Foto: Stig B. Fiksdal
Vi frykter prispress i boligmarkedet et par år fram, sier Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom. – Dette gjelder både Stor-Oslo og Stavanger-området.

Akkurat nå er det god balanse mellom tilbud av boliger og etterspørsel fra boligkjøpere. Dette kan altså snu i løpet av et år eller to hvis nybyggsjefen i DNB Eiendom får rett.

Nybyggmarkedet er helt ulikt bruktmarkedet, sier han.

- Det er enten brems eller full gass. Mens vi på i det vanlige boligmarkedet har jevnt salgsvolum fra år til år - nesten skremmende forutsigbart - så ser vi at nybyggsalget går i rykk og napp.

 

Ser vi inn i glasskula nå så ligger vi an til boligmangel litt lenger fram

- Hvis ikke byggingen av nye boliger tiltar i Oslo-området kan vi få et marked som det vi hadde i 2016 litt lenger fram, sier  Jørn Are Skjelvan .  Og vi er vel alle enige om  at en voldsom prisøkning bør unngås, sier han.

Vi må handle nå for å unngå for høy prisvekst om et år eller to

Ser vi i glasskula nå så ligger det an til tilbudsunderskudd allerede fra siste del av 2019 og inn i 2020, sier han. 

 

Det må bygges flere boliger i 2019 og 2020

Det tar tid å ta fram nye boliger og nå ser vi at vi ligger dårlig an i forhold til ventet befolkningsvekst de neste 2-5 årene sier nybyggsjef Jørn Are Skjelvan i DNB Eiendom. (Foto: NTB) 

 

Vi må lære av historien og planlegge godt

Når vi ser på befolkningsprognosene til SSB og dagens fallende byggetakt blir vi litt bekymret. Vi mener at flere prosjekter må settes i gang bare for å holde tritt med normalt tilflytting og befolkningsvekst. 

Han viser til at det i Oslo hittil i år er lansert under halvparten av antallet nyboliger som i samme periode i fjor. 

Stadig flere flytter til det sentrale Østlandet

– Antatte ferdigstillelser i 2020 er med dagens byggetakt under to tredjedeler av antallet ferdigstillelser i 2019. Samtidig forventer altså SSB at befolkningsveksten skal øke framover.

Konsekvensen av det er at det ligger an til tilbudsunderskudd i 2020, noe som igjen kan gi et veldig prispress i boligmarkedet for både brukt og nytt.

 

 Les også: Sterk økning i salget ny nye boliger rett utenfor Oslo i 2018.

Det blir stadig flere byfolk i Norge

Det blir færre og færre fiskere og bønder og stadig flere byfolk i Norge. Alle våre største byer vokser. Det betyr behov for flere boliger og bedre intrastruktur rundt de store byene, sier Jørn Are Skjelvan. (Foto: NTB Shutterstock) 

 

Befolkningsveksten fortsatt stor på det sentrale Østlandet

Allerede nå bor omtrent hver tredje nordmann på det sentrale Østlandet, med Stor-Oslo som det store dominerende navet. Oslo tettsted rundet nettopp èn million innbyggere, forteller nybyggsjefen.

Ser vi på Oslo by alene så spår SSB tiltagende befolkningsvekst fram til 2024, fra rundt 6400 nye innbyggere i året til nærmere 8000 i året fram mot 2024. 

Det er bare å sette i gang å bygge flere boliger 

Samtidig går altså antatt antall ferdigstillelser av nye boliger i Oslo ned fra 3.800 til 2.000 i 2020.

 

Slik blir 2019 

I år bråvåknet nybyggmarkedet i april og tok en litt tidlig juleferie i oktober, sier Skjelvan.

- Starten på nyåret nå blir spennende med mange salgsstarter av attraktive boligprosjekter. Flere av nybyggprosjektene har blitt ytterligere tilpasset markedet både med tanke på pris, størrelse og kvaliteter. 

Vi tror etterspørselen vil øke framover

Vi er rimelig sikre på at etterspørselen vil tilta utover i 2019, og at prosjektene som er ferdigstilte vil selges i løpet av året.

Så må det bygges for årene etter. Enten nær knutepunkt eller i grei pendleravstand til Oslo der folk vil bo, avslutter han. 

 

Les også: Hvordan spår vi boligpriser framover?

 

Hva er boligen deres verdt?

Våre eiendomsmeglere kommer gjerne og gir dere en verdivurdering. Kanskje sitter du på større verdier enn du vet om?

Bestill en verdivurdering her!

Kilde: SSB, Eiendom Norge, DNB Eiendom innsikt© DNB Eiendom. Artikler kan brukes til redaksjonelt materiell dersom kilde oppgis