Gå til innhold

Limosetvegen 77

, BYBRUA

Limosetvegen 77

, BYBRUA

1 /

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 30/9/2022 15:36

Limoset Nedre - Landbrukseiendom med sauehold - Oppgradert bolig - Praktisk tun med driftsbygning, lager og hall

Landbrukseiendom på ca 419daa med sauehold. Dyrking av gras på jordareal til eget forbruk. Eiendommen ligger solrikt, landlig og fritt til i rolige omgivelser i området Mustadroa i Bybrua. Trivelig tun med bygninger praktisk plassert. Bygninger: Bolig, låve med fjøs, redskapshus, hall. Areafordeling iht gårdskart NIBIO: Fulldyrka, overflatedyrka jord, beite: 185 daa Produktiv skog: 212,1 daa Annet markslag: 12,1 daa Bebygd etc 9,9 daa Eiendommen selges med besetning, maskiner og utstyr. Se salgsoppgave for mer informasjon. For visning i uke 28, 29 og 30 ta kontakt med eier på tlf. 92063640

Komplett salgsoppgave