Gå til innhold

Tomtefelt Sandnes

, STOKMARKNES

Tomtefelt Sandnes

, STOKMARKNES

1 / 0

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 14/1/2022 14:40

SANDNES BOLIGTOMTER- Byggeklare tomter - Ved sjøen - Utsikt - Solåpent

Nå har du sjansen til å sikre deg en av Vesterålens flotteste utsiktstomter med mulighet for nausttomt i tillegg. Tomtene ligger solåpent til på Sandnes med panoramautsikt fra langøybrua og Møysalen i øst til Eidsfjorden i vest. Tomtene har fremlagt vann, avløp, vei til tomtegrense og klargjort for fiber. I reguleringen er det avsatt inntil 200 m2 bebygd areal per tomt. Det gjelder summen av bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygget areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomten. Bygg skal ha saltak med vinkel mellom 20 og 40 grader og garasjer skal tilpasses hovedhuset mht. materialvalg, farge og takvinkel. På de fleste tomtene får en bygge i 2 etasjer med inntil 8 meter mønehøyde over ferdig planert terreng. Videre er det noen tomter hvor en får bygge 1 etasje med mønehøyde på inntil 6 meter over ferdig planert terreng. 2-mannsboliger kan ha mønehøyde inntil 9 meter og kan bygges på tomtene nr. 4 og 7. Boligene skal plasseres innenfor byggegrenser som er vist på plankartet. Garasjer skal plasseres minimum 1 meter fra nabogrense. Maksimal størrelse er 50 kvm. Det er også et område avsatt til naust og de som kjøper tomter får førsterett til å kjøpe disse. Naust skal bygges i en etasje og ha saltak med vinkel mellom 18 og 27 grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 meter fra opprinnelig terreng og vegger skal males rødt. For utførligere informasjon henvises til reguleringsbestemmelser. Tomtebeskrivelse STØRRELSER OG PRIS Tomt 1: 1177 m2 - kr. 750.000,- Tomt 2: 1097 m2 - kr. 750.000,- Tomt 3: 898 m2 - kr. Ikke for salg. Tomt 4: 1079 m2 - kr. 750.000,- Tomt 5: 821 m2 - kr. 700.000,- Tomt 6: 893 m2 - kr.700.000,- Tomt 7: 1115 m2 - SOLGT Tomt 8: 822 m2 - kr. 750.000,- Tomt 9: 838 m2 - SOLGT Tomt 10: 1153 m2 - SOLGT Tomt 11: 1521 m2 - SOLGT Tomt 12: 1595 m2 - SOLGT Tomt 13: 1160 m2 - SOLGT Tomt 14: 971 m2 - SOLGT Tomt 15: 1024 m2 - SOLGT Tomt 16: 1724 m2 - SOLGT I tillegg er det avsatt to områder til lek, ett på 408 m2 til lekeplass og ett på 2,4 mål til fri lek i natur.

Komplett salgsoppgave