Gå til innhold

Ditt personvern i DNB Eiendom

Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Dine rettigheter

Når vi samler inn og behandler opplysninger om deg, har du flere rettigheter etter personvernregelverket. Dette gjelder blant annet en rett til innsyn, dataportabilitet, retting av eventuelle feil og at vi av eget tiltak må slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig for formålet. Vi vil alltid vurdere din protest mot behandling av personopplysninger, og følge opp din reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan bruke dine personvernrettigheter på DNB personvernside under "Disse rettighetene har du". Ved å klikke på lenken forlater du DNB Eiendom sine sider og "Ditt personvern", og kommer over på "Ditt personvern" på dnb.no. 


Hvordan kan du avregistrere deg for ulike tjenester hos oss?

Boligprofil og-søk

Spørreundersøkelse

Følg verdien

Nyhetsbrev


Hvilke personopplysninger behandler vi og hvor henter vi de fra?

Type personopplysninger

Vi henter personopplysninger direkte fra deg

Vi innhenter personopplysninger fra andre enn deg


Hvorfor behandler vi personopplysninger?

For å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering

For å kunne levere produkter og tjenester til deg

For å kunne gi deg tilpassede råd og tilbud

For å kunne gjennomføre markeds og kundeundersøkelser

For å kunne kartlegge og kontakte aktuelle kandidater ved rekruttering

For å kunne forbedre våre tjenester og produkter og utvikle nye

For å være i stand til å forsvare DNB Eiendoms rettskrav

For å sikre kontroll av virksomheten og sikre lovpålagt rapportering

For å forebygge, avdekke og håndtere sikkerhetshendelser

Franchisevirksomhet


Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

Eiendomsmegling

Boligkjøperregisteret

Verdiestimat/følg verdien eller andre tjenester du registrerer deg for

Kundearrangement og eventer

Kundeservice

Markedsføring

Spørreundersøkelser

Internkontroll og revisjon

Forsvare rettskrav

Rekruttering


Hvem deler vi opplysningene med?

DNB Eiendom deler personopplysninger til offentlig statistikk, analyse, forskning og informasjonsformål til bransjeorganisasjoner og andre som f.eks. Eiendomsverdi AS, Eiendom Norge (se Eiendom Norges personvernhåndbok) og OsloMet/HousingLab, samt for utsendelse av spørreundersøkelser til våre kunder. I tillegg deler vi dine personopplysninger til blant annet takstmenn, styling leverandører, fotolevererandører, finansieringsinstitusjoner, forretningsførere, kommuner, skatteetat, bortfester, trykkerier, medie- og markedsføringsselskap og markedsbyråer, Statens kartverk og utbyggere (prosjektsalg) deres samarbeidspartnere og bankforbindelse.  Vi vil også dele nødvendig personopplysninger med selskaper som er franchisetakere i DNB Eiendom, som f.eks. dersom du ønsker en tjeneste i franchisetakers område. Videre deles kjøpere og interessenters personopplysninger med utbygger i prosjekter og deres samarbeidspartnere, for bl.a. å levere salgsrapporter, statistikk og for at utbygger skal kunne holde deg oppdatert på det aktuelle prosjektet. 

Tredjeparter

Databehandlere

Øverføring utenfor EU/EØS

Deling mellom selskap i DNB-konsernet