Gå til innhold

Fyrstikkbakken 14 Hus B

, OSLO

Fyrstikkbakken 14 Hus B

, OSLO

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 30/9/2022 08:50

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Velkommen til Fyrstikkbakken 14 bygg B - 80% solgt

Område

Adresse: Fyrstikkbakken 14 Hus B

Poststed: OSLO

Kommune: Oslo

Kommunenummer: 0301

Prosjektnavn: Fyrstikkbakken 14 salgstrinn 3

Prosjektet

Om prosjektet

Her bygger vi landets hyggeligste nabolag! Fyrstikkbakken 14 ligger sentralt på Bryn i Oslo, og er et fremtidsrettet og miljøvennlig boligprosjekt med ca 160 leiligheter fordelt på 4 bygg. Leilighetene har gode og varierte planløsninger fra 36-138 kvm BRA. Leilighetsbyggene blir bygget i massivtre, og er Norges første Future Built prosjekt for bolig. Det legges stor vekt på miljøet - hvor prosjektet har som ambisjon om å bli miljøsertifisert innen BREEAM-NOR very good. Byggingen er i full gang, og med over 125 leiligheter solgt. Sjekk ut vårt digitale visningssenter på www.f14.no Beliggenhet: Alle veier fører til Bryn - det er kort vei til både t-bane og togstasjon. I tillegg til gode sykkelforhold både til og fra sentrum. Det vil bli etablert parkering for både sykkel og bil i garasjekjeller, der sameiet vil tilby utleie av elsykler og elbiler. Les mer på vårt digitale visningssenter om du er nysgjerrig på solforhold, 3Dmodell og hva som skjer i nærområdet. Det er kort vei til turområder - med Nordre Skøyen hovedgård som «nærmeste nabo», Svartdalsparken og Østmarka for å nevne noe. På våre hjemmesider kan du også følge med på byggeplassen via vårt byggeplasskamera som oppdateres hvert 10 minutt: https://fyrstikkbakken14.no/vare-boliger/fyrstikkbakken-14/til-salgs/prosjekt-og-beliggenhet Uteområdet, fellesarealer og «delemeter»: Fyrstikkbakken 14 er et unikt boligkonsept, hvor store områder deles av beboerne, både utendørs og innendørs. Dette kaller vi «delemeter» - altså meter man deler med andre beboere. Arealer som selskapslokale med lounge og kjøkken, gjesteleiligheter, verksted, samt hyggelige møteplasser på bakkeplan. På toppen av alle byggene vil alle beboerne kunne nyte livet på fantastiske takterrasser, hvor sauna planlegges på en av terrassene. Med fantastisk utsikt over by og fjord, og gode solforhold fra morgen til kveld. Les mer om delemeter her: https://fyrstikkbakken14.no/vare-boliger/fyrstikkbakken-14/til-salgs/dine-delemeter

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtestørrelse

8479

Tomtetype

Eiet

Borettslaget

Organisasjonsform

Bygg B blir organisert som borettslag med 60% fellesgjeld og 40% innskudd.

Økonomi

Lånebetingelser fellesgjeld

Fellesgjeld borettslaget: Kapitalkostnader består av renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Borettslaget finansieres med 60 % fellesgjeld og 40 % innskudd. Fellesgjelden er planlagt etablert som et annuitetslån med 40 års løpetid hvorav de første 5 årene er avdragsfrie. Kapitalkostnadene vil øke når perioden for avdragsfrihet opphører. Nominell rente er pt. 1,54 % pa. iht. tilbud fra DNB Bank datert 03.03.21 og det er denne rentesatsen som er lagt til grunn i de stipulerte felleskostnadene. Dersom renten endres før overtagelsen eller i løpet av lånets løpetid, vil dette påvirke kapitalkostnadene og dermed felleskostnadene. Andel fellesgjeld og stipulerte felleskostnader for den enkelte bolig fremgår av prislisten. Fellesgjeld sameiet: Avdragsperioden er på 20 år og den årlige rentesatsen er pt. 2,10%. Det må påregnes at denne øker. Månedlige kostnader pr seksjon er kr 350,- ref. budsjett utarbeidet av Obos Eiendomsforvaltning.

Selger

AFE BOLIGPROSJEKT 2020 AS

Fyrstikkbakken 14 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Fyrstikkbakken 14 Hus B

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912215005

Salgsoppgavedato: 9/30/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 301/144/1957: 24.10.1924 - Dokumentnr: 900945 - Fredningsvedtak GJELDER HOVEDBYGNINGEN. Overført fra: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:2127 Gjelder denne registerenheten med flere 24.04.2003 - Dokumentnr: 24148 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:9 Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om bruk av vann- og avløpsanlegg Med flere bestemmelser Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten Overført fra: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:2127 24.04.2003 - Dokumentnr: 24153 - Erklæring/avtale Midlertidig dispensasjon fra Plan- og bygningsloven 67 nr. 1 Bestemmelse om vederlagsfri overdragelse av veigrunn til Oslo kommune Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten Overført fra: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:2127 21.04.2004 - Dokumentnr: 26631 - Erklæring/avtale Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om adkomstrett Med flere bestemmelser 31.08.2009 - Dokumentnr: 634419 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:1957 Bestemmelse om adkomstrett av uteoppholdsarealer Bestemmelse om parkering til tre parkeringsplasser Bestemmelse om adkomstrett Rett til påkobling for VAV Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten Overført fra: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:2127 26.02.2019 - Dokumentnr: 239591 - Bestemmelse om adkomstrett Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune Org.nr: 958 935 420 Rettighetshaver allmennheten Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune 30.10.2020 - Dokumentnr: 3258672 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Bank Asa Org.nr: 984 851 006 05.12.1983 - Dokumentnr: 37966 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:1 28.05.1998 - Dokumentnr: 29733 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:1956 10.02.2011 - Dokumentnr: 111342 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:0301 Gnr:144 Bnr:2127

Matrikkel

Kommunenummer: 301

Borettslagets Gårdsnummer: 144

Borettslagets Bruksnummer: 1957

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.