Gå til innhold

Bronsekarveien

, SANDNES

Bronsekarveien

, SANDNES

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 29/9/2022 12:03

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

SØRBØHAGENE - SALGSSUKSESS - KUN 12 LEILIGHETER IGJEN - 20 lekre selveierleiligheter med store terrasser ut for salg til fast pris!

Område

Adresse: Bronsekarveien

Poststed: SANDNES

Kommune: Sandnes

Kommunenummer: 1108

Prosjektnavn: Ida's Allè

Beliggenhet og adkomst

Bronsekarveien har en sentral samtidig tilbaketrukket beliggenhet fra byens larm og støy. Her kan du virkelig finne roen i et godt og nyetablert boligområde. Barneskole og barnehager er i gåavstand fra blokken. Lekeplasser i umiddelbar nærhet, samt en helt ny dagligvare butikk rett rundt hjørnet. Sandnes sentrum er kun er kort kjøretur eller sykkeltur unna, med et mangfold av tilbud og fasiliteter. For den turglade finnes det flere turområder i direkte nærhet, blant annet Sandvedparken som er flott opparbeidet med både park og tursti. Stokkelandsvannet gir mulighet for turer i mer åpent terreng. Trivelig gatemiljø for trilleturen, og mange fellesområder og lekeplasser for både store og små.

Prosjektet

Om prosjektet

Hverdagen i en ny leilighet i Idas Allé blir enkel, solrik og vedlikeholdsfri. Idas Allé gir deg tid for å nyte dagene og skape gode minner. Prosjektet er tegnet av kvalitetsbevisste Stav Arkitekter hvor ingenting er overlatt til tilfeldighetene. Leilighetene er tegnet for å gjøre best mulig nytte av både sol- og lysforhold inn i leilighetene. Prosjektet er planlagt å bestå av totalt 20 leiligheter på ett bygg. Størrelsen varierer fra 49 til 181 kvm BRA fordelt på 4 etasjer. Her finnes det noe for enhver smak. Planløsningen er gjennomtenkt, og mange leiligheter er gjennomgående. Komfort er høyt prioritert i prosjektet, derfor leveres alle leilighetene med romslige terrasser med sørvestvendt plassering hvor solforholdene kan nytes fullt ut. Det skjermede fellesarealet ligger tilbaketrukket og solfylt til, og vil ha soner for rekreasjon, trening og lek. Her kan du glede deg over et attraktivt nabolag med flere fine turområder, slik at du alltid har rikelig tilgang på frisk luft og roser i skinn. Det er gode tilbud i nærområdet og kort vei til alt du trenger. Nærmeste, er Kiwi som er kun en spasertur unna bygget. I tillegg ligger Rema 1000 Hove også i umiddelbar nærhet Beliggenheten er ypperlig for den ønsker å bo tilbaketrukket fra byens larm og støy, samtidig i kort avstand til Sandnes sentrum som byr på et mangfold av fasiliteter. Litt om leilighetene: - Alle leilighetene vil være gjennomgående med fokus på gode lys- og solforhold - Store tilbaketrukkede terrasser vendt mot sørvest som gir svært gode solforhold. - Rolig og grønn utsikt til fellesområdet som vil være pent beplantet - Generell takhøyde på 2,70 meter, men kan være lavere høyde enkelte steder på grunn av tekniske installasjoner. - Fast parkeringsplass i lukket anlegg er inkludert i prisen. Alle leiligheter leveres med fast parkering. - Heis. Tilkomst helt ned til garasjeanlegget. Standardleveranse til leilighetene er følgende, men kan selvfølgelig endres mot tillegg dersom du ønsker det: - Aubo er valgt som kjøkkenleverandør, og leveres med hvite slette fronter. Her vil det være flere valgmuligheter innen samme prisgruppe Benkeplate i laminat. Kjøkken har en høyde på 210 centimeter hvor tekniske løsninger kasses over kjøkkenet. Dette er en basismodell hvor det selvsagt vil være muligheter å gjøre endringer mot tillegg. - Baderomsinnredning vil være i hvit utførelse, benkeplate med nedfelt vask, speil og belysning. Dusjvegger i herdet glass, med termostatstyrt dusjbatteri. Vegghengt WC fra Geberit Molit med soft close sete. - Leilighetene leveres med enstavs hvitpigmentert eikeparkett og slette sparklet vegger i klassisk hvit, med mulighet for andre fargevalg mot tillegg.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Selgers frist til å ha boligen klar til overtagelse fastsettes til 500 kalenderdager etter at Selgers forbehold for gjennomføring av avtalen er bortfalt, se avsnitt «Forbehold fra utbygger» lenger ned. Selger kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie. Selger skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i Bustadoppføringslova § 11 er oppfylt. Påvirkes utførelsen av arbeid under kontrakten av Covid 19 (Koronaviruset) og/eller konsekvenser av krigen i Ukraina, som får betydning for fremdriften, må Kjøper være oppmerksom på at det vil være påregnelig at Selger vil ønske å kreve forlengelse av alle frister i kontrakten, herunder frist for ferdigstillelse av arbeidet. Dette gjelder for eksempel ved sykdom, karantene og/eller tiltak/begrensning innført eller anbefalt av offentlig myndighet, samt forsinket / forvansket tilgang på materialer. Dette gjelder også dersom utførelse eller leveranse fra underentreprenør eller annen leverandør påvirkes. Dersom Selger vil kreve fristforlengelse som følge av disse omstendighetene, skal Selger varsle Kjøper uten ugrunnet opphold etter at Selger ble klar over omstendigheten som begrunner kravet. I et slikt tilfelle, oppfordres partene til å søke juridisk bistand. Det er videre på Selgers egen risiko å kreve fristforlengelse eller lignende, og det er ikke gitt at et slikt krav vil stå seg. Det klare utgangspunktet er for øvrig at megler heller ikke har en plikt til å ta stilling til saken. Ved besøk på byggeplass før overtagelse skal kunder alltid være i følge med en representant fra Selger. All annen ferdsel på byggeplassen i anleggsperioden er beheftet med høy grad av risiko og er forbudt.

Forbehold fra utbygger

Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - åpning av byggelån - at det inngås kjøpekontrakter tilsvarende minimum 60% av verdien av boligene i prosjektet iht. prisliste ved salgsstart. - at panthaverne i eiendommen har bekreftet pantefrafall Selger er bundet av kontrakten dersom han ikke gjør forbehold for gjennomføring gjeldende senest innen 28.02.2023 kl. 18.00. Dersom selger gjør forbeholdene gjeldende har Kjøper rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Det tas forbehold om justering av eiendomsgrensene ved fradeling på bakgrunn av krav fra offentlige myndigheter. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer som følge av offentlige pålegg eller tilpasninger i forhold til tekniske løsninger. Videre forbeholder Selger seg rett til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, materialvalg og fargevalg samt innvendige og utvendige fellesarealer, uten at Kjøper har rett til å kreve endringer av avtalt pris. Dette gir ikke Selger rett til endringer som fraviker beskrivelser og illustrasjonsmateriell på en slik måte at Boligens standard objektivt sett forringes eller som objektivt svekker dens bruksverdi. Selger skal så langt det er praktisk mulig informere Kjøper om slike endringer. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Selger kan tinglyse erklæringer/bestemmelser og rettigheter som er nødvendig for gjennomføringen av prosjektet, herunder bestemmelser som vedrører sameiet, utbyggingseiendommen, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg også retten til å foreta endringer ved prosjektet knyttet til en eventuell deling/sammenslåing av usolgte seksjoner. Disse endringene kan medføre mindre endringer av fasaden og plassering av balkonger.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Prosjektet bygges i hovedsak med bæresystem i stedstøpt betong og stål. Etasje skillere utføres i stedstøpt betong. Skillevegger mellom leiligheter utføres som betongvegg som ivaretar brann- og lydkrav. Skillevegger i leiligheter er gipsvegger. Leilighetene i 1. har oppforet gulv på betongdekker, dette for å isolere golvene mot garasje i 1.etg, samt fra kuldebroer.

Overflater og kledning

Fasadene består i hovedsak av tre kledning, samt synlig betongoverflate på deler av parkeringskjeller. Tre kledning leveres fra fabrikk som grunnet med ett strøk maling, samt det tas et toppstrøk maling på plassen

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Prosjektet skal oppføres på eiendommen gnr 45, bnr 655 i Sandnes kommune. Eiendommen kan bli grensejustert og eiendomsgrensene og arealet er ikke nødvendigvis endelig avklart på salgstidspunktet. Eiendommens tomteareal er ved salgsstart registrert i matrikkelen å være 1621,1 m2. Eiendommen vil bli seksjonert og hver seksjon i eierseksjonssameiet vil bestå av en sameieandel i henhold til tinglyst seksjoneringsbegjæring som blir tinglyst. Hver seksjonseier vil bli sameier med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet, samt rett til bruk av sameiets fellesarealer. Fellesarealer, herunder felles trappeganger, ganger, heis, rømningsveier, parkeringskjeller, samt fasader, herunder balkonger og terrasser mv. ferdigstilles samtidig med boligene. Utomhusarealene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av bygget eller så snart årstiden tillater det. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av uteareal utenfor boliger i 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). På eiendommen vil det bli etablert diverse ledningsnett for vann, avløp, overvann, elektrisitet, data/tv/telefon og eventuelle andre ledninger. Disse ledningene som går over eiendommen vil også være i sameie med andre tilliggende eiendommer. Kjøper er kjent med og aksepterer ovennevnte og at tilliggende eiendommer kan få tinglyst nødvendige rettigheter til å legge, vedlikeholde og skifte ut ledninger ved behov. Kjøper plikter å medvirke til dette i årsmøter dersom slike avtaler skal inngås og tinglyses etter at overskjøting har funnet sted. Endelig adresse for den enkelte bolig foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt av kommunen før overtagelse.

Tomtestørrelse

1621

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Kjøkkeninnredning leveres med fronter i hvit slett, men med flere valgmuligheter innen samme prisgruppe. Benkeplate leveres i laminert utførelse, valgfri utførelse i henhold til leverandørs standard alternativer. Dette er en basismodell der det mot endring i prisen er mulighet til å gjøre endringer. Kjøkken har en høyde på ca 210 cm, tekniske føringer kasses inn over kjøkken. Det leveres hvitevarer som standard.

Bad

Baderomsinnredning i hvit utførelse, benkeplate med nedfelt vask, speil med belysning.

Sanitær

Det leveres dusjvegger i herdet glass, med termostatstyrt dusjbatteri, og geberit monolit WC med soft close sete. Det leveres kran og avløp for vaskemaskin på bad, vaskerom eller bod. Vaskekum på vaskerom. Oppvarming av stue/ kjøkken lev med vannbåren varme i gulv i hver leilighet. El gulvvarme i gulv på våtrom. Varmtvann fra felles berederanlegg m/varmepumpe. På kjøkken monteres kran og tilkopling klar for montering av oppvaskmaskin. Boligsprinkling i alle leiligheter, og evt alle fellesarealer i henhold til krav.

Andre oppholdsrom

I alle rom i leiligheter legges 1 stavs prosjekts parkett unntatt i våtrom. I våtrom legges det fliser på gulv. Gulvlister vil være klassisk hvitmalte i alle rom med parkett. Innvendige betong- og gipsvegger sparkles, og males med klassisk hvit standardfarge. Andre farger som tilvalgs muligheter. Vegger i baderom leveres med flis. Her vil det bli valgmuligheter innen samme type prosjektflis uten tillegg i pris. Vegger vask/bod malt miljøstrie, og sokkelflis mot gulv. Dør og vinduslister leveres ferdig malt i klassisk hvit utførelse. Vegger og tak i parkering støv bindes hvit, også på betongvegg i sportsbod.Betong søyler i garasje annlegg leveres i kontrast farge. Himling/tak består av betong eller gipsplater, sparkles og males. Nedforinger og innkassinger kles med gips og sparkles og males. Prosjektet leveres uten lister i tak. Overgang mellom tak/vegg fuges. Innvendige dører leveres i slett hvit utførelse. Inngangsdører leveres ferdig malt, farge etter arkitektens valg.

Heiser

Prosjektet er prosjektert med eget heis-hus. Alle leiligheter har tilkomst via trapp og heis, som går ned til parkeringskjeller. Leilighetene leveres med nøkkelsystem, med nøkkel til leilighet, postkasse og sportsbod. Det er porttelefon til alle leiligheter med automatisk åpning av hovedinngangs dør. Panel for porttelefon monteres utvendig ved hovedinngangsdør til trappehus. Postkassene plasseres utvendig på eget stativ. Trapper / trapperom leveres det råbetong.

Ventilasjon

Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning i leiligheter. Kjøkkenhette med kullfilter,type slimline for innfelling i overskap.

Dører og vinduer

Vinduer leveres ferdig behandlet fra fabrikk, med aluminiumsbeslag på utsiden, og med listefritt inv. Innvendige dører leveres i slett hvit utførelse. Inngangsdører leveres ferdig malt, farge etter arkitektens valg.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper vil bli invitert av entreprenør til eget tilvalgsmøte. Det utarbeides en tilvalgsmeny som angir muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Priser kan inneholde påslag til selger/entreprenør for merarbeid knyttet til administrering av tilvalg og endringer fra underleverandører. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger.

Oppvarming

Info energiklasse

Energimerking vil bli utført av selger og skal foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Hver bolig får 1 parkeringsplass i parkeringskjeller med automatisk portåpner. Det etableres 1 HC-plass i parkeringskjelleren som står disponibel for sameiet. Har en seksjonseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve å få byttet sin parkeringsplass til HC-plassen. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Det er felles gjesteparkering på områdene merket f_P1 og f_P2 i reguleringsplankart. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige organisering av garasjeanlegget med tilhørende parkeringsplasser og boder vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Det vil bli tilrettelagt for el-bil ladning ved alle parkeringsplassene. Det leveres ikke ladestasjon, men dette kan bestilles som tilvalg. Det vil kunne være begrensninger på antall ladepunkter og kapasitet som kan leveres. Det tas forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert som et fleksibelt ladesystem som fordeler tilgjengelig effekt mellom flere brukere. Strømforbruk og kostnader for ladning av el-bil betales av den enkelte seksjonseier. Selger tar forbehold om at ladning av el-bil kan bli levert og administrert av ekstern leverandør og at kjøper betaler leie for bruk til dette selskapet. Kostnader for bruk er ikke fastsatt på salgstidspunkt. Selger tar forbehold om å fordele parkeringsplasser og boder. Gjesteparkering kan bli tidsbegrenset og/eller avgiftsbelagt.

Boder

Det medfølger en sportsbod i parkeringskjeller til hver bolig. Eventuelle innvendige boder er vist på plantegning.

Sameiet

Organisasjonsform

Eiendommen er planlagt å bestå av ett boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 20 boligseksjoner (antallet seksjoner kan ev. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon vil utgjøre en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører og styret med opplysning om hvem som er leietager.

Velforening

Det er pliktig medlemskap i velforeningen “Sørbøhagane Velforening Felt B01-B03". Velforeningen sitt formål er å ivareta felles interesser ved å stå for organisering av tiltak til bevaring og bedring av bomiljøet. De delene i detaljreguleringsplan som er regulert til private fellesarealer, lekeplasser, private veier, gågate, mur og felles biloppstillingsplasser, bestyres og forvaltes av velforeningen. Det samme gjelder all felles beplanting utenfor de respektive tomtegrenser, som ikke overdras og vedlikeholdes av kommunen. Alle seksjonseierne plikter å være medlem og betale sin andel av kontingent som til enhver tid vedtas på årsmøtet. Medlemskontingent kr 50,- per boenhet per måned er inkludert i estimerte fellesutgifter. Pliktig medlemskap i velforeningen er tinglyst som en heftelse på eiendommen. Det er utarbeidet egne vedtekter for velforeningen som følger vedlagt.

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet utkast til vedtekter for sameiet og disse følger vedlagt. Det er inntatt bestemmelse om at dyrehold er tillatt så lenge dette ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se prisliste, som fås ved henvendelse til megler. Det gjøres oppmerksom på at papirutgaver av salgsoppgaven kan være redigert etter utskrift, og det oppfordres derfor til å alltid ta utgangspunkt i den digitale utgaven av både salgsoppgave og prisliste som finnes på dnbeiendom.no.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 25,- per kvm BRA per måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at bl.a. kommunale avgifter, forsikring av bygningsmassen, drift og vedlikeholdskostnader, strøm i fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking, plenklipping, forretningsførsel og renhold er inkludert. I tillegg er TV/internett tilkobling budsjettert til kr 99,- per måned og velforeningskontingent kr 50,- per måned, og er inkludert i estimerte felleskostnader i prislisten. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger kan engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Info kommunale avgifter

Kommunale avgifter er inkludert i estimerte fellesutgifter.

Info Eiendomsskatt

Det er ikke eiendomsskatt på boligen per 2022, men selger tar forbehold om at kommunen kan innføre dette før overtagelsesdato.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Sameiets forsikringsselskap

Bygningsmassen vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra overtagelsesdagen vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må tegne egen innboforsikring.

Utleie

Adgang til utleie

Boligen kan leies ut i henhold til bestemmelsene i eierseksjonsloven og eventuelt vedtektene, dvs. utleie med varighet på over 30 sammenhengende dager. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Bolig H0301 leveres med hybel, se plantegning.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag er avtalt til 1,125% av kjøpesummen per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3500,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Selger

Ida's Allè AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Stavanger Sentrum

Bronsekarveien

Postboks 198 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende: 1) Prisliste datert 19.08.22 (fås ved henvendelse til megler) 2) Leveransebeskrivelse 3) Salgstegning 4) Fasadetegninger 5) Utomhusplan 6) Utkast sameievedtekter 7) Utkast budsjett 8) Vedtekter for velforening 9) Standard kjøpekontrakt for prosjektet 10) Reguleringsplan m/bestemmelser 11) Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev) 12) Grunnboksutskrift og kopi av tinglyste heftelser 13) For Bustadoppføringslova, se lovtekst på lovdata.no Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle ovennevnte dokumenter/vedlegg. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Ifølge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal. Egne regler for inngivelse av kjøpetilbud, blant annet med andre frister, kan gjelde ved salgsstart. Kontakt megler for nærmere info.

Betalingsbetingelser

Kr 100 000,- av kjøpesummen forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47. Kjøpere er ansvarlig for å formidle avtalens forutsetninger som har betydning for overtagelse og oppgjør til sin bankforbindelse, og påse at banken tilrettelegger sine forutsetninger til dette.

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Kontakt megler for nærmere informasjon dersom avbestilling vurderes. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Salg av kontraktsposisjoner

Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Videre forutsetter selger at skjøte tinglyses på den/de kjøper(e) som har fått aksept på sitt bud. Kjøper har anledning til å be om samtykke til transport eller direkteoverskjøting, men selger står helt fritt til å avslå eller akseptere en slik forespørsel. Et eventuelt samtykke vil medføre gebyr til selger etter nærmere avtale. Kjøpere som ikke regnes som forbrukere iht. loven vil ikke ha anledning til å transportere kontrakten, og vil kun ha anledning til å videreselge iht. bustadoppføringslova.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag er avtalt til 1,125% av kjøpesummen per enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 3500,- i oppgjørstjenester og kr 6250,- for rådgivning, fag og analyse per enhet. Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, ev. forretningsfører mv.: ca. kr 3000,-. Selgers tinglysingskostnader: Kr 585,-. Grunnboksutskrift kr 172,- per utskrift og firmaattest kr 77,- per utskrift.

Oppdragsnummer

703225102

Salgsoppgavedato: 9/29/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av detaljregulering for gnr 45 bnr 285, felt B01 og B03, Sørbø, planid2015211, vedtatt 18.09.2017. Eiendommen er benevnt BKS8 i detaljreguleringen og er avsatt til Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og kjøreveg. Reguleringsplanen inneholder rekkefølgebestemmelser før det kan gis brukstillatelse. Eiendommen ligger innenfor kommuneplan for Sandnes 2019-2035 og er avsatt til boligbebyggelse, nåværende. Kommuneplanen ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, men kan også fås ved henvendelse til megler. Byggetillatelse i ett trinn er mottatt 27.05.2022. Kopi av byggetillatelsen kan fås ved henvendelse til megler.

Vei, vann og avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig ledningsnett for vei, vann og avløp. Vann og avløp tilknyttes ledningsnettet via private stikkledninger som vedlikeholdes for eier/sameiets regning frem til påkoblingspunkt. Særskilt avtale/erklæring er/vil kunne bli tinglyst på eiendommen. Eiendommen har direkte adkomst til offentlig vei.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Eiendommen selges fri for panteheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Tinglyste heftelser og forpliktelser som vil følge eiendommen er: 14.10.1936 - Dokumentnr: 3130 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:125 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 21.07.1936 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 125 gis rett til den vei som går langs Stokkelandsvatnet frem til Kvernelandsveien og ned til vei ned til vannet. 12.07.1938 - Dokumentnr: 2384 - Bestemmelse om vannrett Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:134 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 18.05.1938 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 134 gis veirett fra parsellen og ned langs østre grense til bnr 125 og videre langs Stokkalandsvatnet frem til Bygdeveien. Videre er det bestemmelse om gjerdeplikt og rett til å anlegge brønn. 09.08.1940 - Dokumentnr: 1706 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:153 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 25.07.1940 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 153 gis til den vei fra parsellen og ned langs østre grense av bnr 134 og 125 og videre frem langs Stokkalandsvatnet frem til Bygdeveien. Videre er det bestemmelse om gjerdeplikt og rett til å anlegge brønn. 24.06.1941 - Dokumentnr: 2218 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:156 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 19.03.1941 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 156 gis rett til hovedbrukets veier frem til offentlig vei. Videre er det bestemmelse om gjerdeplikt. 11.11.1942 - Dokumentnr: 3353 - Skjønn Ekspropriasjoner til Jæderbanen. Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentet refererer til ekspropriasjon til Jæderbanen. 22.06.1948 - Dokumentnr: 3037 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:193 og 194 Grunnavståelse til gate/vei m.v. Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 21.06.1948 med beskrivelse av grensene for den fraskilte parsellen som fikk gnr 2 bnr 122. 30.10.1948 - Dokumentnr: 4606 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:200, 201, 202 og 204 Grunnavståelse til gate/vei m.v. Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 23.07.1948. Den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 79 skulle avgi jordstripe til felles vei med hovedbruket. Videre gir hovedbruket parsellen veirett frem til offentlig vei. Videre har parsellen gjerdeplikt. 11.07.1949 - Dokumentnr: 3538 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:214 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 10.06.1949 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 214 ga hovedbruket gnr 47 bnr 79 veirett til en 5m vred vei langs strandlinjen. Parsellen fikk vegrett frem til offentlig vei på utlagt vei langs Stokkelandsvatnet. Videre har parsellen gjerdeplikt. 05.04.1952 - Dokumentnr: 1025 - Bestemmelse om veg Rettighetshaver: Knr:1108 Gnr:47 Bnr:234 og 345 Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 11.12.1951 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 79 gis veirett over hovedbruket frem til offentlig vei. Parsellen må avstå nødvendig vegrunn iht reguleringsplanen. Videre har parsellen gjerdeplikt. 11.02.1958 - Dokumentnr: 409 - Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Gjelder denne registerenheten med flere Skylddelingsforretning avholdt 19.03.1941 05.04.1956 hvor den fraskilte parsellen gnr 47 bnr 369 fikk gjerdeplikt. 18.04.2011 - Dokumentnr: 303785 - Bestemmelser om vann/kloakkledning, Erklæring/Avtale og Pliktig medlemskap i velforening. Overført fra: Knr:1108 Gnr:45 Bnr:285 Servitutten omhandler: 1) Sandnes Kommune Org.nr: 964 965 137, Sørbø Hove AS Org.nr: 991 160 434, Lyse Dialog AS Org.nr: 980 335 178 og Telenor Asa Org.nr: 982 463 718, har vederlagsfri og varig rett til å legge, ha liggende og vedlikeholde og betjene ledninger og andre installasjoner for vann og avløp, samt kabler for telefoni, strøm, kabel-tv, gatelys, master og kabelskap på/over eiendommen. 2) Sandnes kommune har rett til å ha liggende og skifte ut kanstein på eiendommen, samt ha stående, vedlikeholde og skifte trafikkskilt og gatenavnskilt på eiendommen. 3) Eiendommer med felles private vann- og avløpsledninger har plikt til å solidarisk dekke utgifter til vedlikehold. 4) Den som til enhver tid er eier av eiendommen plikt til å delta i felles vedlikehold og drift av alle private fellesanlegg, samt har pliktig medlemskap i felles velforening.

Legalpant

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 1108

Sameiets Gårdsnummer: 45

Sameiets Bruksnummer: 655

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

Informasjon om hjemmelsforhold: HJemmelshaver er: Sørbø Hove AS Org.nr.: 991 160 434 Selger/utbygger råder over eiendommen gjennom en ugjenkallelig generalfullmakt. Entreprenør: Navn: Vision Bygg AS Org.nr.: 991 938 028

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Arealberegninger

Arealer per bolig fremkommer i prislisten. Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive eventuelle boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktet art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handel.