Gå til innhold

Nye Lilleby - Smelteverket 1

, TRONDHEIM

Nye Lilleby - Smelteverket 1

, TRONDHEIM

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 7/9/2022 07:35

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

NYE LILLEBY- SMELTEVERKET 1 i salg nå! Her kommer 41 moderne selveierleiligheter. 49 - 89 kvm

Område

Adresse: Nye Lilleby - Smelteverket 1

Poststed: TRONDHEIM

Kommune: Trondheim

Kommunenummer: 5001

Prosjektnavn: Nye Lilleby - Smelteverket 1

Beliggenhet og adkomst

GRØNT BYLIV NÅR DU VIL Lilleby er friheten til å gjøre det man vil, når man vil. Du kan utnytte byen til det fulle, være impulsiv på shopping eller sløve i parken så lenge man ønsker. Kubb og grilling i parken, konsert eller kino? Utbyggingen på Lilleby gir byen en utvidelse av sentrumsbebyggelsen. Det planlegges i alt 1100 boenheter på tomta som har gangavstand til shopping, dagligvare, skoler, treningssenter, bussholdeplasser og andre viktige servicefunksjoner. På over 100 mål skal det bygges både rekkehus og leiligheter. Boligene vil være omgitt av 38 mål med grønt areal, noe som gjør Lilleby til byens grønne oase med felles utearealer. Lev et urbant byliv - bo skjermet og tilbaketrukket i et bilfritt område. Å bo på Lilleby er å bo i en av byens mest spennende og nyskapende bydeler. Her skjer det stadig nye og spennende ting som trekker det urbane bylivet nærmere, og vekker det gamle industriområdet til live. Rett borti gata fra Lilleby har E.C. Dahls Bryggeri åpnet dørene til sin splitter nye pub og restaurant, samt konsertområde. Noen av ølsortene du får smake her, vil du ikke kunne få tak i andre steder. Her får du førsteklasses mat og lokalbrygget drikke, et perfekt sted å møte gamle venner eller nye naboer. Bare et par minutter unna med sykkel langs Ladestien, med nydelig utsikt ut over fjorden, finner du den nye Ladekaia. Kafeen har sesongåpent fra mai til oktober, og har allerede blitt en folkefavoritt. Hiv deg på sykkelen og gled deg til å nyte solnedgangen over Trondheimsfjorden med en varm kaffe og nybakt kanelbolle. Når man først skal åpne en av Nordens beste restauranter, må man gjøre det skikkelig. Nye Credo og Jossa har åpnet dørene på Lilleby i Maskinhallen beliggende midt på tomta. VGs restaurantannmelder gav terningkast 6, og det er ikke uten grunn at Credo Restaurant fikk sin første stjerne – og den første bærekraftsprisen noensinne – i Michelinguiden i 2019. Adkomst: Du kommer enklest til Lilleby ved å kjøre fra sentrum over Nyhavna og forbi E.C. Dahls Bryggeri, ta til venstre i krysset og videre til høyre inn mot Stjørdalsvegen. Lilleby kommer da på venstre side.

Prosjektet

Om prosjektet

Helt innerst på Nye Lilleby, skjermet og omringet av grønne parker, kommer Smelteverket 1. TAG arkitekter har jobbet godt for å skape et bredt utvalg av smarte hjem med varierte planløsninger, på alt fra 33 til 89 kvm. Skal du kjøpe din aller første leilighet, eller oppgradere til et ekstra rom, har du mye å velge i. Nye Lilleby er drømmen om det gode og behagelige liv. Her får du mer tid til det du har lyst til. Vi har forvandlet et gammelt industriområde til et frodig, luftig og grønt bomiljø omkranset av nye spennende bygg. Leilighetene i Smelteverket 1 får et elegant kjøkken med integrerte hvitevarer fra JKE og lekkert bad med 60x60 flis på gulv og vegger. Vannbåren gulvvarme i gang, stue, kjøkken, og bad sørger for jevn temperatur. Hvitlasert eikeparkett i entrè, stue, kjøkken og soverom. Alle leilighetene har sportsbod i kjeller. Å kjøpe nybygg er ikke det samme som å kjøpe en brukt bolig. Utviklingen av Lilleby, fra gammelt industriområde til et bilfritt nabolag med energieffektive nybygg, er en del av den grønne bytransformasjonen. Når du kjøper bolig på Lilleby, kan DNB derfor tilby Grønt boliglån. Du får: • Rask avklaring på finansiering, slik at du får akkurat den leiligheten du ønsker • En spesialisert nybyggrådgiver som finner løsningen som passer for deg • Gyldig finansieringsbevis fram til ferdigstillelse, så du slipper å søke igjen ved overtagelse Når lånet utbetales får du bankens beste rente, også på mellomfinansiering og forskudd. Skal du selge dagens bolig, ordner DNB Eiendom gratis verdivurdering. Ta kontakt med megler så hjelper vi deg!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Beregnet ferdigstillelse er 18 mnd. etter at selgers forbehold er erklært frafalt, uavhengig av om forbehold faktisk er innfridd eller ikke. Dersom det oppstår forsinkelse som berettiger dagmulkt, så skal dette beregnes fra 19. mnd. etter sletting av selgers forbehold. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Krigen i Ukraina og handelssanksjonene som er iverksatt, påvirker også byggebransjen i Norge i betydelig grad. Selger varsler at de får meldinger fra entreprenører om usikkerhet knyttet til tilgangen på byggematerialer, både når det gjelder leveringstider, priser og produkter som er vanskelige å skaffe. Tilgang på arbeidskraft kan også bli påvirket av konflikten. Det er for tidlig å si i hvilken grad situasjonen vil påvirke prosjektet Smelteverket 1. Kontrakten er regulert av bustadoppføringlova. Det følger av § 11 i denne loven at selger må varsle en fristforlengelse «uten ugrunnet opphold». Da fremdriften i prosjektet kan bli påvirket, vil selger derfor allerede nå formelt varsle om en mulig fristforlengelse. Fristforlengelse betyr at boligen kan bli ferdigstilt senere enn utløpet av den tremånedersperioden selger har opplyst, og at overtakelse derfor i tilfelle må utsettes. Utsatt ferdigstillelse etter en fristforlengelse gir ikke boligkjøper krav på dagmulkt eller annen erstatning Fristene i første avsnitt over er bindende og utløser dagmulkt med mindre overskridelsen skyldes forhold angitt i ovenstående avsnitt eller Selger har krav på fristforlengelse etter buofl. §11. Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger ferdigattest/midlertidig brukstillatelse, samt overtagelsesprotokoll signert av begge parter som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En forutsetning for at overtagelse skal kunne finne sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er bekreftet mottatt på meglers klientkonto.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Utomhus og fellesareal vil være gnr 415 bnr 178. Alle eiendommer innenfor reguleringsplanen B4 vil eie ideell andel i eiendommen(e) for områdets fellesareal. Fellesarealer blir derigjennom organisert som et realsameie, som har til formål å drifte og vedlikeholde felles grøntarealer/veier/lekeplasser. Fellesarealer overskjøtes med ideell andel til alle eiendommer innenfor reguleringsplanen. Dette gjøres helt til slutt når hele feltet er ferdigstilt. Gjennom «Sameiet Nye Lilleby Fellesareal 2» er man pliktig til å vedstå seg og respektere realsameiets rettigheter og plikter. Sameiet vil ha eget budsjett og vedtekter. Fellesarealer skal være åpne for ferdsel til fots, med sykkel og lignende, og for maskinelt vedlikehold, snøbrøyting, nødtrafikk og nødvendig tilbringertjeneste. Kostnadene ved forvaltning av «Sameiet Nye Lilleby Fellesareal 2» vil bli belastet via boligsameiets felleskostnader.

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Til enkelte av leilighetene tilhører det parkeringsplass i parkeringskjelleren. Det fremkommer av prislisten hvilke leiligheter som har parkeringsplass inkludert. Kjøp av parkeringsplass for de som ikke har dette tildelt i prisliste vil være mulig, hvis det er plasser tilgjengelig.

Sameiet

Organisasjonsform

Eiendommen vil ved ferdigstillelse bli organisert som et eierseksjonssameie som består av 41 boligseksjoner. Antall seksjoner kan bli justert i forbindelse med utbyggingen. Selger har på vegne av eierseksjonssameiet, inngått bindende forretningsføreravtale med 6 måneders oppsigelsestid vedrørende løpende forvaltning, stifting, utarbeidelse av budsjett og vedtekter med Obos Eiendomsforvaltning AS.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert av forretningsfører og gjelder for første driftsår. Se prisliste for stipulerte månedlige felleskostnader. Dette omfatter kostnader knyttet til drift og vedlikehold av fellesareal/utomhusareal, fjernvarme fellesareal, kabel-tv/internett, forsikring på bygget, styrehonorar, forretningsførerhonorar, og andel drift og vedlikehold av garasjeanlegg. Endelig budsjett fastsettes på årsmøtet. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall, og priser innhentet i 2022. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører for sameiet for de to første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader parkeringskjeller er stipulert til kr 350,- pr. plass pr. måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i parkeringskjelleren.

Utleie

Adgang til utleie

Ingen av boligene har utleieenheter, men alle boligene kan fritt leies ut, ref. informasjon fra vedtektene. Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjennomføre visning/befaring for potensielle leietaker før overtagelse.

Selger

Lilleby Eiendom AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Trøndelag

Nye Lilleby - Smelteverket 1

Beddingen 16

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

814225006

Salgsoppgavedato: 9/7/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5001/415/178: 25.07.1907 - Dokumentnr: 900153 - Erklæring/avtale Avtale om grensen mellom "Nordvang" og Ulsataddale. Gjelder denne registerenheten med flere 05.09.1907 - Dokumentnr: 900154 - Erklæring/avtale Forpl. til å bygge bro over Ladebekken m.v. Gjelder denne registerenheten med flere 02.07.1912 - Dokumentnr: 900365 - Bestemmelse om bebyggelse Gjelder å legge bro fra Ringve til Ulstaddalen Gjelder denne registerenheten med flere 09.03.1917 - Dokumentnr: 900382 - Erklæring/avtale Best. om anlegg av jernbanespor Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 09.03.1917 - Dokumentnr: 900384 - Erklæring/avtale Best. om jernbanespor Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om adkomstrett Bestemmelse om gjerde Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 11.02.1919 - Dokumentnr: 900440 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:25 Gjelder denne registerenheten med flere 11.02.1919 - Dokumentnr: 900442 - Erklæring/avtale Bestemmelse om kloakkledning Best. om vedlikehold m.v. Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 05.08.1919 - Dokumentnr: 900443 - Bestemmelse om bebyggelse Forpl. til å bortta eller forandre et midlertidig oppført vedskur av træ når bygn.rådet forl. det Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 25.01.1921 - Dokumentnr: 900327 - Erklæring/avtale Bestemmelse om vannledning Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 10.01.1922 - Dokumentnr: 900471 - Erklæring/avtale Best. om å legge jernbanespor Bestemmelse om vann/kloakkledning Bestemmelse om benyttelse av disse anlegg mdot tilsv. refusjon. Bestemmelse om gjerde Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:54 Gjelder denne registerenheten med flere 14.02.1969 - Dokumentnr: 302128 - Bestemmelse om bebyggelse Klausul med hensyn til tillatt byggearbeide vedk. d6 anleggsbrakker Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:54 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1976 - Dokumentnr: 7785 - Erklæring/avtale Vedtagelse av div. forpliktelser i anl. av å ha fått till. til å krysse jernbanelinjen Stavne-Leangen med vannledning. Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1976 - Dokumentnr: 7786 - Erklæring/avtale Erkl. vedr. till. til å krysse jernbanelinjen Nordlandsbanen med vannledning Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 31.05.1976 - Dokumentnr: 7787 - Erklæring/avtale Till. til å krysse jernbanelinjen Nordlandsbanen med vannledning. Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Gjelder denne registerenheten med flere 01.02.2001 - Dokumentnr: 2015 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:19 Gjelder denne registerenheten med flere 19.02.2002 - Dokumentnr: 3339 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Trondheim Energiverk om rett til bygging, drift og vedlikehold av nettstasjon m.m. Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:54 Gjelder denne registerenheten med flere 28.08.2002 - Dokumentnr: 16977 - Erklæring/avtale Div. bestemmelser vedr.kjøp av spillvarme, tildeling av tomt ca 5 mål m.v. Klausul utgår etter 311209 Rettighetshaver Trondheim Energiverk Fjernvarme AS Gjelder denne registerenheten med flere 28.08.2003 - Dokumentnr: 17627 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:26 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 18.02.2004 - Dokumentnr: 3525 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Med flere bestemmelser Gjelder denne registerenheten med flere 20.07.2004 - Dokumentnr: 15093 - Erklæring/avtale Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse Fornyelse og separering av vann- og avløpsledninger Med flere bestemmelser Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:177 Gjelder denne registerenheten med flere 24.08.2005 - Dokumentnr: 17808 - Erklæring/avtale Bestemmelse om turveg Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:53 Gjelder denne registerenheten med flere 24.08.2005 - Dokumentnr: 17808 - Erklæring/avtale Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:414 Bnr:405 Bestemmelse om adkomstrett Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:53 Gjelder denne registerenheten med flere 08.12.2005 - Dokumentnr: 27588 - Erklæring/avtale Bestemmelse om rett til opparbeidelse av turvegtrasè og grøntdrag Rettighetshaver KLP EIENDOM TRONDHEIM AS Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:19 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 08.12.2005 - Dokumentnr: 27588 - Erklæring/avtale Bestemmelse om rett til å benytte turvegtrasè og grøntdrag Rettighetshaver TRONDHEIM KOMMUNE Allmenheten Overført fra: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:19 m.fl. Gjelder denne registerenheten med flere 05.06.2019 - Dokumentnr: 640135 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717458 - Bestemmelse om vann/kloakk Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjensidig rett Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717458 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjensidig rett Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717458 - Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjensidig rett Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717458 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:270 Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:271 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjelder denne registerenheten med flere 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717458 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:272 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.2020 - Dokumentnr: 3122034 - Bestemmelse om vann/kloakk Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Gjelder også tekniske - og elektriske kabler Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjensidig rett Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.2020 - Dokumentnr: 3122034 - Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Bestemmelse om adkomstrett for vedlikehold Bestemmelse om felles vegg Gjensidig rett Gjelder denne registerenheten med flere 05.10.2020 - Dokumentnr: 3122034 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:274 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Byutvikling Org.nr: 969 999 544 Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2021 - Dokumentnr: 378501 - Bestemmelse om vann/kloakk Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Gjensidig rett Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2021 - Dokumentnr: 378501 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Gjensidig rett Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjelder også tekniske kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2021 - Dokumentnr: 378501 - Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Gjensidig rett Bestemmelse om felles vegg Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om adkomstrett Gjelder denne registerenheten med flere 30.03.2021 - Dokumentnr: 378501 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:282 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold Gjelder denne registerenheten med flere 13.07.2021 - Dokumentnr: 862849 - Bestemmelse om vann/kloakk Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:285 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 13.07.2021 - Dokumentnr: 862849 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:285 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger 13.07.2021 - Dokumentnr: 862849 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:285 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 13.07.2021 - Dokumentnr: 862849 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:285 Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold 13.08.2021 - Dokumentnr: 990279 - Bestemmelse om vann/kloakk Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjensidig rett Gjelder denne registerenheten med flere 13.08.2021 - Dokumentnr: 990279 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger Gjensidig rett Bestemmelse om vedlikehold av kabelanlegg Gjelder denne registerenheten med flere 13.08.2021 - Dokumentnr: 990279 - Bestemmelse om bebyggelse Kan ikke slettes uten samtykke fra: Trondheim Kommune Org.nr: 942 110 464 Bestemmelse om vedlikehold Bestemmelse om felles vegg Gjelder denne registerenheten med flere 13.08.2021 - Dokumentnr: 990279 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:286 Gjelder denne registerenheten med flere Dokumentnr: 913032 - Opprettelse av matrikkelenheten OPPRETTELSE - BESTÅENDE EIENDOM EIENDOMMEN ER OPRETTET FØR 1930 09.03.1917 - Dokumentnr: 900019 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:25 HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT 01.10.1918 - Dokumentnr: 900104 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT 19.12.1983 - Dokumentnr: 24185 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:188 Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:189 FRADELT FRA ULSTADDALEN V/MIDL.KARTFORRETNING 01.04.1987 - Dokumentnr: 7804 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:190 01.04.1987 - Dokumentnr: 7805 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:191 05.09.2014 - Dokumentnr: 749121 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:210 08.11.2017 - Dokumentnr: 1244754 - Sammenslåing Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:17 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:18 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:19 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:21 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:23 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:25 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:26 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:51 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:52 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:53 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:54 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:175 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:176 Sammenslått med denne matrikkelenhet: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:177 Elektronisk innsendt 01.01.2018 - Dokumentnr: 221055 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1601 Gnr:415 Bnr:178 15.02.2018 - Dokumentnr: 440825 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:245 Elektronisk innsendt 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717379 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:270 08.07.2020 - Dokumentnr: 2717403 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:271 05.10.2020 - Dokumentnr: 3121983 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:273 05.10.2020 - Dokumentnr: 3122007 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:274 30.03.2021 - Dokumentnr: 378485 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:282 13.07.2021 - Dokumentnr: 862833 - Registrering av grunn Utskilt fra denne matrikkelenhet: Knr:5001 Gnr:415 Bnr:285

Matrikkel

Kommunenummer: 5001

Sameiets Gårdsnummer: 415

Sameiets Bruksnummer: 178

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres, kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom innbetaling likevel må foretas på annen måte, må megler orienteres med begrunnelse og informasjon om innbetalers navn, før innbetaling av oppgjør. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfelle også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.