Gå til innhold

Tordenskiolds Hage bygg C og D

, TRONDHEIM

Tordenskiolds Hage bygg C og D

, TRONDHEIM

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 20/11/2022 08:06

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

LADE - TORDENSKIOLDS HAGE Bygg C & D. Stilfulle, innflyttingsklare leiligheter. Fra 41 til 118 BRA. P-kjeller – Heis – Balkong/terrasse.

Område

Adresse: Tordenskiolds Hage bygg C og D

Poststed: TRONDHEIM

Kommune: Trondheim

Kommunenummer: 5001

Prosjektnavn: Tordenskiolds Hage bygg C og D

Beliggenhet og adkomst

Umiddelbar nærhet til kollektivtrafikk, shopping og naturstier. Attraktiv beliggenhet på Lade, sentrumsnært med kort vei til alle servicefunksjoner i området. Her finner du kanskje byens beste shoppingmuligheter. Lade er kjent for tidlig vår, vakre naturopplevelser, sjø- og badeliv, flotte turmuligheter som Ladestien og Ringve botaniske hage. Sponhuset og Ringebukta er et flott utgangspunkt for en tur i nærområdet. Godt kollektivtilbud med flere avganger i timen. Adkomst: Følg Innherredsveien fra Sentrum og ta til venstre inn på Mellomveien. Fortsett så rett fram inn på Jarleveien og deretter andre avkjørsel i første rundkjøring. Du kommer da inn på Lade Allè. Tordenskiolds hage finner du på høyre side. Alternativ adkomst fra sentrum via Strindheimtunellen. Ta til venstre i rundkjøringen merket Lade, og fortsett rett frem over broen. I rundkjøring tar du andre avkjøring. Du er da i Lade Allè, og finner tomten på venstre side etter Lade Arena.

Prosjektet

Om prosjektet

Det første salgstrinnet består av 35 nye hjem. Her finner du leiligheter fra 31 til 117 kvadratmeter, som passer både studenter, voksne eller barnefamilier som ønsker noe helt unikt i grønne omgivelser. De fleste leilighetene i Tordenskiolds hage har egen terrasse, og beliggenheten gjør at det er gode solforhold året rundt. Toppleilighetene har store takterrasser som gir deg en unik utsikt over fjorden hvor du kan nyte late sommerdager. Parkeringsplass finner du i prosjektets egen parkeringskjeller, og alle leilighetene kommer med en romslig bod i kjelleranlegget. Tordenskiolds Hage har en arkitektonisk utforming som skiller seg ut fra andre nybygg, med en buet bygningsmasse og bruk av tegl og brytningsfarger på fasaden. Derfor kan du være sikker på at leilighetene her ikke er som de fleste andre. Registrer deg i dag på tordenskioldshage.no, så holder vi deg oppdatert om prosjektet!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt 2.kvartal 2021 under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 31.10.19. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Bebyggelsen

Boligtype

Leilighet

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles forsamlingslokale med kjøkkenfasiliteter, fellesrom og WC er plassert på sameiets fellesareal og kan benyttes til sammenkomster av samtlige seksjonseiere/beboere.

Tomtetype

Eiet

Oppvarming

Det leveres følgende energikilde for oppvarming: • Vannbåren gulvvarme fra fjernvarmeanlegg i kjøkken, gang og stue. • Elektriske varmekabler på bad og bad/vaskerom.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det følger av prisliste hvilke leiligheter som har parkeringsplass i felles p-kjeller. Det finnes noen ekstra p- plasser hvor det er mulighet til å kjøpe slike og det gjelder først til mølla prinsippet. Når det er utsolgt for ekstra p- plasser så bortfaller denne muligheten. Ladestasjon for el-bil kan bestilles som tilvalg. Evt senere installering av ladepunkt for elbil vil kreve skriftlig søknad til og godkjenning fra styret.

Boder

Det medfølger èn bod til hver leilighet, beliggende i parkeringskjeller. Disse planlegges å organiseres som tilleggsdel til seksjonen.

Sameiet

Organisasjonsform

Seksjonssameie. Eiendommen er planlagt å bestå av ett eierseksjonssameie (antallet kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 117 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen), og et p.t. ukjent antall næringsseksjoner til parkeringsplasser. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven.

Forretningsfører

Bonitas Eiendomsforvaltning AS

Økonomi

Prisinformasjon

Se prisliste.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 16,- pr. BRA pr. måned for første driftsår, hvor man har lagt til grunn at styrehonorar, forretningsførerhonorar, serviceavtale heis, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vaktmestertjenester som snømåking og renhold av fellesarealer, avsetning vedlikehold er inkludert. I tillegg kommer fjernvarme hvor det er beregnet iht. Statskrafts satser et forbruk på 115 kW pr kvm, til 90 øre pr kW. Månedlig kostnad i forbindelse med grunnbakke kabel-tv/internett er kr 339,- pr seksjon. Se prisliste for totale fellesutgifter. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert Bonitas som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Det er inngått kollektiv avtale med GET AS for kabel-TV/internett for 5 år. Videre er det inngått avtale med Eco Entreprenør for vaktmestertjenester for fellesareal for 5 år Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 185,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Info Eiendomsskatt

Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen.

Info formuesverdi

Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Utleie

Adgang til utleie

Boligene har ikke egne utleieenheter. Boligene kan fritt leies ut.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Selger

Lade Alle 73 AS

Lade Alle 73 AS

Lade Alle 73 AS

Lade Alle 73 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Trøndelag

Tordenskiolds Hage bygg C og D

Beddingen 16

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Salg av kontraktsposisjoner

Omsetning av avtaledokumentet forutsetter samtykke fra utbygger. Transport før selgers forbehold er avklart vil ikke bli akseptert. Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner. Ved videresalg eller transport kan kjøper få tillatelse til å benytte selgers prosjektillustrasjoner mot et honorar på kr 5 000. Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt med henblikk på å ikke overta eller bebo denne, herunder som et videresalgsobjekt vil videresalget reguleres av bustadoppføringslova. Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i bustadoppføringslova ved evt. videresalg som også medfører garantistillelse.

Finasieringskontroll

Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel.\r\n DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter.

Oppdragsnummer

814185002

Salgsoppgavedato: 11/20/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan r20140047 og er regulert til boligbebyggelse og samferdselsanlegg. Rammetillatelse for prosjektet er mottatt 20.12.18.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 5001/412/243: Dokumentnr: 3095 - Dokumentnr: 2563 - Dokumentnr: 16997 - Dokumentnr: 752964 - 24.02.1970 - Dokumentnr: 2811 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5001 Gnr:412 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 125898 - Omnummerering ved kommuneendring 01/01-2018 tidligere: Knr:1601 Gnr:412 Bnr:243 07.02.2019 - Dokumentnr: 166740 - Bestemmelse om adkomstrett Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:412 Bnr:232 07.02.2019 - Dokumentnr: 166740 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:412 Bnr:232 Gjelder område for miljøstasjon og spesialavfall 07.02.2019 - Dokumentnr: 166826 - Bruksrett Rettighet hefter i: Knr:5001 Gnr:412 Bnr:232 Gjelder nærmiljøanlegg 04.02.2019 - Dokumentnr: 144539 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2019/1055255-1/200 ---------- Prioritetsbestemmelse Veket for: Pantedokument 2019/1056116-1/200 24.02.1970 - Dokumentnr: 2811 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:5001 Gnr:412 Bnr:1 01.01.2018 - Dokumentnr: 125898 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:1601 Gnr:412 Bnr:243 30.04.2021 - Dokumentnr: 507671 - Seksjonering Opprettet seksjoner: Snr: 1 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 26/8082 Snr: 2 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 3 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 45/8082 Snr: 4 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 43/8082 Snr: 5 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 25/8082 Snr: 6 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 62/8082 Snr: 7 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 61/8082 Snr: 8 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 9 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 10 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 67/8082 Snr: 11 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 63/8082 Snr: 12 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 13 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 66/8082 Snr: 14 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 83/8082 Snr: 15 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 16 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 67/8082 Snr: 17 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 63/8082 Snr: 18 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 19 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 66/8082 Snr: 20 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 90/8082 Snr: 21 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 95/8082 Snr: 22 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 99/8082 Snr: 23 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 73/8082 Snr: 24 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 56/8082 Snr: 25 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 33/8082 Snr: 26 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 59/8082 Snr: 27 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 49/8082 Snr: 28 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 19/8082 Snr: 29 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 80/8082 Snr: 30 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 23/8082 Snr: 31 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 32 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 63/8082 Snr: 33 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 77/8082 Snr: 34 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 80/8082 Snr: 35 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 23/8082 Snr: 36 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 37 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 63/8082 Snr: 38 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 81/8082 Snr: 39 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 84/8082 Snr: 40 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 69/8082 Snr: 41 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 78/8082 Snr: 42 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 44/8082 Snr: 43 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 47/8082 Snr: 44 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 46/8082 Snr: 45 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 43/8082 Snr: 46 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 67/8082 Snr: 47 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 91/8082 Snr: 48 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 95/8082 Snr: 49 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 50 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 71/8082 Snr: 51 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 69/8082 Snr: 52 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 85/8082 Snr: 53 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 117/8082 Snr: 54 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 31/8082 Snr: 55 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 71/8082 Snr: 56 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 69/8082 Snr: 57 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 85/8082 Snr: 58 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 62/8082 Snr: 59 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 90/8082 Snr: 60 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 104/8082 Snr: 61 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 62 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 61/8082 Snr: 63 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 61/8082 Snr: 64 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 65 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 66 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 54/8082 Snr: 67 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 105/8082 Snr: 68 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 57/8082 Snr: 69 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 56/8082 Snr: 70 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/8082 Snr: 71 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 105/8082 Snr: 72 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 57/8082 Snr: 73 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 56/8082 Snr: 74 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 106/8082 Snr: 75 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 107/8082 Snr: 76 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 80/8082 Snr: 77 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 78 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 120/8082 Snr: 79 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 63/8082 Snr: 80 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 111/8082 Snr: 81 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 82 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 83 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 52/8082 Snr: 84 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 92/8082 Snr: 85 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 65/8082 Snr: 86 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 73/8082 Snr: 87 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 82/8082 Snr: 88 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 86/8082 Snr: 89 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 64/8082 Snr: 90 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 107/8082 Snr: 91 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 92 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/8082 Snr: 93 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/8082 Snr: 94 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 95 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 96 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 59/8082 Snr: 97 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 107/8082 Snr: 98 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 99 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/8082 Snr: 100 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/8082 Snr: 101 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 102 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 103 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 59/8082 Snr: 104 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 107/8082 Snr: 105 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 106 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/8082 Snr: 107 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/8082 Snr: 108 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 109 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 110 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 59/8082 Snr: 111 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 107/8082 Snr: 112 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 55/8082 Snr: 113 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 88/8082 Snr: 114 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 89/8082 Snr: 115 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 116 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 41/8082 Snr: 117 Formål: Bolig Tilleggsdel: Bygning Sameiebrøk: 59/8082 Snr: 118 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 119 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 120 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 121 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 122 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 123 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 124 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 125 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 126 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 127 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 128 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 129 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 130 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 131 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 132 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 133 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 134 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 135 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 136 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 137 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 138 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 139 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 140 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Snr: 141 Formål: Næring Sameiebrøk: 12/8082 Gjelder denne registerenheten med flere

Legalpant

Vi gjør oppmerksom på at sameiet har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 5001

Sameiets Gårdsnummer: 412

Sameiets Bruksnummer: 243

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.