Gå til innhold

Storgata 3-5

, SANDEFJORD

Storgata 3-5

, SANDEFJORD

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 16/9/2022 16:56

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

DOKKENKVARTALET - 6 LEDIGE: Moderne 3-roms selveierleiligheter med garasjeplass og heis. Vannbåren gulvvarme sparer strømkostnader.

Område

Adresse: Storgata 3-5

Poststed: SANDEFJORD

Kommune: Sandefjord

Kommunenummer: 3804

Prosjektnavn: Dokkenkvartalet

Beliggenhet og adkomst

Adressen i brosteinsbelagte Storgata levner lite rom for tvil – i Dokkenkvartalet bor du så sentralt som det er mulig å komme i herlige Sandefjord. En rusletur til butikken, en kaffe med en kompis, en bedre middag med den du er aller mest glad i eller en konsert på Hjertnes kulturhus – her er alt sammen innenfor fem minutters gangavstand. Her kan du selge bilen - i det minste la den stå. Du kan skritte over torget til Badeparken, med store grøntområder, stier, benker og lekeapparater. En åpen lunge midt i byen. Vinmonopolet og Hvaltorvet, med sine 50-60 butikker og serveringssteder, er praktisk talt som naboer å regne. Til brygga, bølgeskvulp, måkeskrik og en rekke av byens restauranter er avstanden 500 meter. Kort vei til alt betyr like kort vei hjem. I Storgata kan du nyte at alt er nært, inkludert toget som tar deg til Torp på et blunk. Vips, så er du ute i den store verden.

Prosjektet

Om prosjektet

Nå kan du overta splitter ny leilighet i sentrum, med garasjeplass i kjelleren - enklere blir det ikke! SE: www.dokkenkvartalet.no Et enkelt valg : Blant grunnene til at svært mange velger å flytte i leilighet, er én veldig enkel: Man ønsker at selve livet skal være enkelt. Enkelt er å bo i en stilfull leilighet med moderne kvaliteter og materialer, smarte planløsninger og alt på ett plan. Kvalitetskjøkken, lys eikeparkett, vannbåren gulvvarme og store fliser på badet. Deilige balkonger som åpner sansene for byens lyder og lukter. Enkelt er å pakke bagen, låse døra bak seg, ta heisen ned i p-kjelleren og sette kursen mot hytta, vel vitende om at hagestell og vedlikehold hører fortiden til. I Dokkenkvartalet er alt lagt til rette for en enklere hverdag, som gir rom for et rikere liv. VANNBÅREN GULVVARME: Med vannbåren gulvvarme får du en svært behagelig varmeløsning; Gulvene varmes opp med varmt vann og har lav overflatetemperatur. Denne type gulvvarme består av et varmefordelingssystem av rør som legges ned i gulvet hvor det oppvarmede vannet sirkulerer. Innetemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten, samt at systemet er skjult. Dette gir stor frihet med tanke på innredning og møblering. Vannbåren gulvvarme trenger mye mindre strøm for å fungere, reduserer varmetapet og gir et lavere energiforbruk - DU sparer strømutgifter!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Siste frist for ferdigstillelse av boligen er: 30.09.2022. Dette er å regne som en frist iht. bustadoppføringslova.  Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Fellesareal i bygg

Felles takterrasse i 7 etasje for beboerne.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Sandefjord kommune gnr. 173 bnr. 127 og bnr. 128. Eiendommen kan sammenslås/grensejusteres, og eiendomsgrensene er derfor ikke endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca. 1.211 kvm. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel ihht. oppdelingsbegjæringen. Adressen er antatt å bli Storgata 3-5, men det tas forbehold om endelig adresse som vil foreligge før overtagelse. Næringsareal i 1.etg. mot Storgata og Torggangen. Varelevering kan skje inne i kvartalet, i Torggangen, med innkjøring fra Storgata og utkjøring i Peter Grøns gate. Parkeringskjeller vil ligge under nybygg samt under Torggangen, med midlertidig innkjøring fra Torggangen. Kjøper gjøres oppmerksom på at Storgata 1, «Norske Liv-bygget» har stort behov for oppgradering og restrukturering. Smuget mellom Storgata 1 og Storgata 3 blir bygget ut og nåværende tekniske 6. etasje blir utvidet ut til fasadelivet. Alle fasader blir nye, også baksiden slik at denne vil fremstå helhetlig og tilføre kvalitet til omgivelsene. Eier av Storgata 1 er i dialog med Sandefjord kommune om å flytte byens bibliotek inn i Storgata 1. Beslutningen antas å bli tatt i løpet av 2020. Bygget vil uansett oppgraderes og vil kunne inneholde kulturtilbud, butikker, undervisningsfunksjoner eller kontor.

Tomtestørrelse

1211

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Prosjektet kombinerer bevaring og nyskapning med kvaliteter som vil appellere til alle generasjoner. Prosjektet består av 36 moderne, 1-5 roms leiligheter fra 32 til 120 kvadratmeter i Storgata, med næringslokaler på gateplan og leiligheter i syv etasjer over. Mange av leilighetene blir gjennomgående, alle får privat balkong/ev. takterrasse. De fleste leilighetene har egen garasjeplass i garasjekjeller under prosjektet. Frodige fellesarealer er godt ivaretatt for at beboerne skal kunne trekke seg tilbake i attraktive omgivelser. I Dokkenkvartalets egen hage vil det bli gangstier, sittebenker og vegetasjonsøyer – med busker, prydgress og mindre trær. Enklere og mer lettstelt enn dette blir det ikke. Les mer : WWW.DOKKENKVARTALET.NO

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjekjelleren vil bli plassert under prosjektet samt under Torggangen, med midlertidig innkjøring fra Torggangen. Det medfølger en stk. bod og en stk. parkeringsplass i garasjekjeller til de fleste leiligheter. Se prisliste/plantegning for hvilke leiligheter dette gjelder. De minste leilighetene har ikke krav til bod. Det kan også bli mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass i garasjekjeller evt. leie. Kontakt megler for informasjon vedr. dette. El-bil parkering/ladestasjon vil ikke leveres av selger men kan bestilles som tilvalg. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkeringsanlegget, uteareal utenfor boliger i 1. etasje og bodene vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Selger tar forbehold om at det kan praktiseres utleie av parkeringsplasser.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet er planlagt å bestå av totalt 36 stk. boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er fra 01.01.2020 forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utomhusarealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Økonomi

Prisinformasjon

Se egen prisliste. Boligene selges til faste priser etter førstemann-til-mølla-prinsippet, med unntak av 7.- og 8. etg. hvor det kan bli budrunde dersom det kommer inn mer enn ett bud pr. leilighet.

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Stipulerte månedlige felleskostnader for første driftsår fremgår av prislisten, hvor man har lagt til grunn at kommunale avgifter, forsikring på bygget, strøm på fellesarealer, vedlikehold, forvaltningshonorarer, org. messige kostnader m.m. er inkludert. A-konto fjernvarme/oppvarming er ikke inkludert og kommer i tillegg. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert USBL som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader. Driftskostnader garasjeanlegg er stipulert til kr 200,- pr måned for første driftsår, og skal betales av de som disponerer plass i garasjeanlegget.

Utleie

Adgang til utleie

Selveier leiligheter med adgang til utleie. Vedr. kortidsutleie: Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Merk imidlertid at begrensningen ikke gjelder for sameier hvor alle bruksenhetene brukes som fritidsboliger.

Selger

Storgata 3-5 AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Vestfold/Telemark

Storgata 3-5

2193 Postterminalen

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Kjøps- og salgsbetingelser

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova § 12. 20 % dersom kjøper er å regne som profesjonell. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen + omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova § 47.

Oppdragsnummer

941195020

Salgsoppgavedato: 9/16/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Matrikkel

Kommunenummer: 3804

Sameiets Gårdsnummer: 173

Sameiets Bruksnummer: 127