Gå til innhold

Kvernhusveien 16

, SOLBERGELVA

Kvernhusveien 16

, SOLBERGELVA

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 19/10/2022 12:56

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Liebakk Panorama trinn 2 - 10 lekre selveierrekkehus ved marka i Solbergelva - kun ett rekkehus igjen!

Område

Adresse: Kvernhusveien 16

Poststed: SOLBERGELVA

Kommune: Drammen

Kommunenummer: 3005

Prosjektnavn: Liebakk panorama trinn 2 rekkehus

Beliggenhet og adkomst

Landlig og fin beliggenhet ved marka i Solbergelva like ved Drammen sentrum. Boligprosjektet vil ligge på solsiden med vidt utsyn i et svært attraktivt, rolig og barnevennlig område. Gangavstand til idrettsanlegg, barne- og ungdomsskole, samt umiddelbar nærhet til flott turterreng med turstier og lysløype, sommer som vinter. Solbergelva er et tettsted med ca. 5.500 innbyggere beliggende ca. 6 km fra Drammen sentrum nord for Drammenselva. Solbergelva har en rekke fine turstier, der de mest kjente er diverse ruter opp til ”Knabben”, der man kan oppleve en flott utsikt over Drammen. I Drammen finner man rikelig med shoppingmuligheter, samt restauranter, kaféer, kulturliv m.m. Det er over 100 forretninger, 70 spisesteder og mye som foregår i Drammen - se www.drammen.no for oppdatert informasjon. Det går buss regelmessig fra Solbergelva til Drammen, og du er på Strømsø Torg på 25 minutter. Fra Drammen sentrum: Følg hovedvei Hauges gate/Rosenkrantzgata retning solbergelva/Mjøndalen/Hokksund. Etter ca. 10 min på Hauges gate/Rosenkrantzgata, ta av inn til høyre til Tollefshagan, deretter til kvernhusveien. Det vil bli skiltet ved byggeplass/tomtevisning.

Prosjektet

Om prosjektet

Kort om Liebakk Panorama - 10 flotte selveierrekkehus med attraktiv beliggenhet ved marka, gode sol- og utsiktsforhold - Rekkehusene får 3 og 4 soverom, blir på 133 eller 167 kvm inkludert garasje og bod, flere rekkehus har garasje med plass til 2 biler. - Store terrasser/balkonger! - Delikat kjøkkeninnredning fra Sigdal type Uno eller tilsvarende kvalitet. - Integrerte hvitevarer på kjøkken medfølger - Gulv i leilighetene blir levert som lys matt 1-stavs eikeparkett - Husene blir oppvarmet med panelovner og vedfyring. Det leveres peisovn med stålpipe til hver bolig. Prosjektet vil bestå av totalt 46 boliger, hvor salgstrinn 1 med 23 leiligheter er utsolgt og under bygging. Salgstrinn 2 består av 13 lekre selveierleiligheter fra 69 til 115 kvm BRA og 10 flotte rekkehus. Alle boligene får romslige sydvendte private uteplasser. Byggene får et moderne uttrykk med trekledning i varierte farger for å bryte opp fasaden. Visninger på tomten: Etter avtale. Salgsstarten er gjennomført(var den 16 nov). Boligene selges nå til faste priser og "første mann til mølla" prinsippet gjelder. Boligprosjektet Liebakk panorama har en egen hjemmeside: www.liebakkpanorama.no Her finner du alt av relevant informasjon, spesielt under fanen som heter dokumenter. Det er laget en interaktiv "boligvelger" hvor du enkelt kan finne frem hvor boligene ligger i området/bygget.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 2. kvartal 2023 til 3. kvartal år 2023, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.04.2022. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle Kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å regne som en frist iht. bustadoppføringslova. Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt. Selger tar forbehold om at endelig varslet innflyttingsdato kan endres som følge av manglende arbeidskraft, forsinket levering av nødvendige leveranser til prosjektet og lignende som følge av sykdomsfravær ved f.eks. større virusutbrudd.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Foreløpige utomhusplaner, som viser utenomhusarealene for rekkehusboligene er inntatt i salgsprospektet. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan den endelige utformingen av utenomhusarealene vil bli og hvordan organisering av uteareal utenfor 1. etasje vil bli. Dette kan bli søkt organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med tidsbegrenset vedtektsfestet bruksrett (30 år). Utenomhusarealene tilhørende rekkehusboligene ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte bygg eller så snart årstiden tillater det. Tomtearalet til det enkelte sameiet er ikke fradelt på salgstidspunktet.

Tomtetype

Eiet

Standard

Generell orientering

Alle de 10 rekkehusene får god standard med bl.a. kjøkkeninnredning fra Sigdal Uno eller tilsvarende På kjøkkenet blir det godt med skapplass og tak fores ned til overskap så man slipper ekstra rengjøring, samtidig som det gir et mer helhetlig inntrykk. Integrerte hvitevarer av god kvalitet medfølger kjøpet! Alle oppholdsrom får rikelig med lysinnslipp og det blir romslige åpne stue/kjøkkenløsninger. Her blir det hverken vanskelig å ha selskap eller kose seg alene med en bok i godstolen, eller nyte et godt glass på terrassen mens man skuer utover dalen. Husene blir oppvarmet med panelovner og vedfyring, og det leveres peisovn med stålpipe til hver bolig. Det blir balansert ventilasjonsanlegg med eget aggregat i hver leilighet for å sikre best mulig inneklima. Badene blir gode med innredning med slette fronter fra anerkjent produsent. Gulvene får moderne fliser i 30x30 cm (nedsenket i dusjsone) og veggene får fliser i 30x60 cm. Her kan du nyte solrike dager med flott utsyn!

Oppvarming

Husene varmes opp med panelovner og vedovn. Vedovn leveres som peisovn med glass i ovnsdør, type Curve 100 eller tilsvarende

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Rekkehus over tre plan leveres med garasje for to biler, mens rekkehus over to plan leveres med en car-port. El-bil parkering/ladestasjon inngår ikke i leveransen fra selger, men kan bestilles som tilvalg. Pga strømkapasitet tar selger forbehold om at det kan bli etablert felles punkt for ladestasjoner med strømfordelingssystem som deles mellom flere sameiere. Til alle rekkehusene leveres en utvendig sportsbod, enten med direkte adkomst fra garasje eller som frittstående utvendig bod

Sameiet

Organisasjonsform

Utbyggingsområdet er planlagt å bestå av flere boligselskap (antallet boligselskap kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Sameiet for rekkehusboligene på felt B4 er planlagt å bestå av totalt 4 boligseksjoner og felt B6 er planlagt å bestå av totalt 6 boligseksjoner, (antallet seksjoner kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen). Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 16.06.2017, nr. 65, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er forbudt å erverve mer enn 2 boligseksjoner i samme sameie. Denne begrensningen gjelder også indirekte erverv, herunder kjøp via aksjer eller andeler i et selskap. Erverv er forbudt dersom det medfører at flere enn to av boligseksjonene eies av noen som har «tilknytning til hverandre». Dersom bestemmelsen brytes vil blant annet styret i sameiet uten forutgående varsling, kunne pålegge salg av seksjonene som er ervervet ulovlig. Videre vil man ikke kunne stemme på årsmøtet, og man vil ikke tas med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Utenomhusarealene tilhørende det enkelte sameiet, ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse eller så snart årstiden tillater det.

Økonomi

Felleskostnader inkluderer

Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles iht. vedtektene. Månedlige felleskostnader er stipulert til kr 15 pr. kvm BRA pr. måned for første driftsår. Det er lagt til grunn at drift og vedlikehold, avsetning til beising, vaktmestertjenester med snøbrøyting og plenklipping, konsulenttjenester, andre driftskostnader og forsikring er inkludert. Endelig budsjett fastsettes på årsmøte i sameiet. Det tas forbehold om endringer i de stipulerte felleskostnader, da dette er basert på erfaringstall utarbeidet av forretningsfører. Tv-Internett/Kabel-tv er budsjettert med kr 400 pr. mnd per rekkehus og kommer i tillegg til oppgitte felleskostnader. Det må påregnes bindingstid for avtale som inngås med leverandør. Ved overtagelse innbetaler hver kjøper en oppstartskapital til sameiet slik at det er nødvendig likviditet. Oppstartskapitalen utgjør 3x mnd fellesutgift og innbetales sammen med sluttoppgjøret til megler. Fordelingsnøkkel for fordeling av kostnader reguleres i sameiets vedtekter, og bygger i utgangspunktet hovedsakelig på sameierbrøk. Enkelte elementer i budsjettet kan i vedtektene fastsettes til fordeling likt på alle seksjoner, eller etter forbruk. Selger har engasjert OBOS Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører for sameiet. Kostnader for dette er tatt inn i budsjett for felleskostnader.

Utleie

Adgang til utleie

Den enkelte bolig har ingen egen utleieenhet. Kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn er ikke tillatt. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet. Utleie skal varsles styre og forretningsfører. For eventuell øvrig info om utleie, henvises til vedtektene.

Selger

Liebakk Eiendom AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Drammen

Kvernhusveien 16

Postboks 9751 Bragernes

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

615215009

Salgsoppgavedato: 10/19/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 3005/248/160: 09.08.2021 - Dokumentnr: 965705 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Eiendom AS Org.nr: 910 968 955 Gjelder denne registerenheten med flere Elektronisk innsendt 08.10.2004 - Dokumentnr: 11007 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:3005 Gnr:248 Bnr:47 01.01.2020 - Dokumentnr: 1025559 - Omnummerering ved kommuneendring Tidligere: Knr:0625 Gnr:48 Bnr:160

Matrikkel

Kommunenummer: 3005

Sameiets Gårdsnummer: 248

Sameiets Bruksnummer: 160

Kommunenummer: 3005

Sameiets Gårdsnummer: 248

Sameiets Bruksnummer: 47

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier iht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova eller etter bustadoppføringslova hvor §§12, 18 og 52-54 ikke kommer til anvendelse.