Gå til innhold

Riskollen II borettslag

, HALDEN

Riskollen II borettslag

, HALDEN

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 22/9/2022 06:13

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

6 moderne boliger i rekke over 2 plan med carport som skal oppføres på Riskollen - 3 soverom - solrikt og barnevennlig område med gangavstand til sentrum.

Område

Adresse: Riskollen II borettslag

Poststed: HALDEN

Kommune: Halden

Kommunenummer: 3001

Prosjektnavn: Riskollen II borettslag

Beliggenhet og adkomst

Solrikt og landlig beliggende i rolige omgivelser på Riskollen, Hov med skogen tett på og flott turterreng ligger rett utenfor døren. Kort vei er det også til barnehage, barneskole og ungdomsskole og med bil er det kort kjørevei til blant annet Kiwi og Rema matbutikk på Risum, golfbane og Fredriksten festning med flotte rekreasjonsmuligheter. Fra boligen er det ca. 2 km. ned til sydsiden av Halden sentrum med alle fasiliteter. Her finner du blant annet byens havneområde og gjestehavn med diverse restauranter, puber, butikker, hoteller, kultursal, handletorg, jernbanestasjon, kjøpesenter og mye mer.

Prosjektet

Om prosjektet

DNB Eiendom Halden har gleden av å presentere et nytt, spennende prosjekt - 6 boliger i rekke på et helt nytt boligfelt. I dette prosjektet tilbys moderne boliger som er utformet med arealeffektive planløsninger og med god standard og plass for familieliv. Boligene vil bli organisert som borettslag tilknyttet HABO. Boligene er over 2 plan og adskilt med carport mellom hver bolig. 1. etg: entré, gang, 3 soverom, bad og vaskerom (utgang til carport- fra carport er det adkomst til utvendig sportsbod). 2. etg.: toalettrom, teknisk rom og stor stue m/åpen kjøkkenløsning og utgang til solrik veranda. Her kan du sikret deg drømmeboligen med kort vei til skog og mark med flotte tur, trenings- og rekreasjonsområder via stier og veier gjennom skogen. Velkommen til Riskollen II borettslag!

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Fra igangsetting er det beregnet byggetid på ca. 8-10 måneder. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse. Det er en forutsetning at krav til forhåndssalg og nødvendige godkjenninger samt nødvendige godkjenninger i selgers styre foreligger før byggestart. Prosjektet er planlagt med oppstart 2. kvartal 2022.

Forbehold fra utbygger

Det er en forutsetning om 60% forhåndssalg før det besluttes igangsetting. Det er videre en forutsetning for at nødvendige godkjenninger og nødvendige godkjennelser i selgers styre foreligger. Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Kjøper aksepterer uten prisjusteringer at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal e.l. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Utomhusplanen i prospektet er av en slik karakter at den ikke anses som en arbeidstegning, men som en illustrasjonsskisse fra arkitekten. Utomhusplan er utarbeidet for å illustrere tomtens planlagte opparbeidelse, men er ikke endelig fastsatt og kan endres i forbindelse med detaljprosjekteringen. Selger må rette seg etter eventuelle offentlige pålegg i byggesaken. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/ innredninger leveres ikke. Plantegninger og illustrasjoner som viser ulike innredningsløsninger er ment som illustrasjoner for mulige løsninger. Disse løsningene inngår ikke i standardleveransen. Tegningene i prospektet bør ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelstilling, da målestokkavik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Det tas forbehold om at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner kan bli endret. Entreprenøren har ansvaret for oppfølging av gjeldende krav, lover og forskrifter. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Dersom det er avvik mellom prospekt og leveranse-beskrivelse, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Omfanget av leveransen er begrenset til dette. Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger, er kun ment for å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen/innredningen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. I nye bygg vil det normalt oppstå sprekker ifm. tørk må påregnes, det gjelder overgangslister tak/vegg, gerikter, plateskjøter, hjørner osv. Dette gjelder også knirk i gulv/trapp. Det gir ingen reklamasjonsrett, så lenge tørken er naturlig og innenfor god håndverksmessig standard. Alle overflater skal monteres og håndteres av håndverkere. Det understrekes at det må aksepteres bittesmå merker/riper i noen av overflatene ved overtagelse. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Salg av kontraktposisjoner er kun tillatt etter godkjenning fra selger. Selger kan uten nærmere begrunnelse nekte slik godkjenning og overskjøte eiendommen til opprinnelig kjøper. Om slikt samtykke gis, vil selger normalt kreve at opprinnelig kjøper er solidarisk ansvarlig inntil ny kjøper har gjort opp kjøpesummen i sin helhet i forbindelse med endelig overtakelse/ferdigstillelse av boligen. Selger vil fastsette et transportgebyr i de tilfeller hvor samtykke gis. Transportgebyr vil normalt utgjøre kr 25 000,- for dette prosjektet. Utbygger står fritt til å fastsette dette i det enkelte tilfellet. Eventuelle tillatelser til salg av kontraktposisjon vil kun bli gitt for en begrenset periode. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Generell beskrivelse av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leilighetene. Interessenter oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende bygningsmasse mm.) før budgivning.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Konstruksjon

Bygningene blir oppført med støpt plate på mark, såle og ringmur av Jackon. Boligene blir oppført i trebindingsverk med 20-25 cm isolasjon. Utvendig kledning i Møre Royal. Vinduer m/ 3-lags glass fra Natre. Utvendig rekkverk med glass på terrasse.Tak blir tekket med betongtakstein. Alle opplysninger i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, eksempelvis offentlige pålegg, uten at den generelle standarden forringes. Prosjektet er planlagt å bestå av totalt 6 boliger fordelt på 2 bygg (antallet boliger kan evt. bli justert i forbindelse med utbyggingen).

Balkonger/Terrasser/uteplasser

Terrassebord på gulv. Rekkverk med stolper og glass mellom. Underpaneling.

Tomt

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Tomten vil være felles eiet for borettslaget og vil utgjøre ca. 2 083 kvm. Tomten blir opparbeidet med singel på gårdsplass og parkeringsplass. Ferdiggress. Illustrasjonstegninger viser beplantning på utearealer. Dette leveres ikke i prosjektet, men viser en mulighet for opparbeidelse for kjøper/borettslaget i etterkant til å bekoste selv. Det gjøres oppmerksom på at hver andel har en disposisjonsrett og vedlikeholdsplikt for tilhørende areal, se utomhusplan (s. 12 i prospekt).

Tomtestørrelse

2083

Tomtetype

Eiet

Standard

Kjøkken

Kjøkkeninnredning i hvit utførelse fra Mesterkjøkken eller tilsvarende leverandør. Hvitevarer av merke Whirlpool eller tilsvarende. (Komfyr, plate- topp, oppvaskmaskin, avtrekksvifte og kjøleskap/frys). Eventuelt fliser over benkeplate er tilvalg. Ved tilvalg-endringer er det ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner samt avløp og vanntilførsel. Det kan ikke velges kjøkken fra en annen leverandør enn den som velges i prosjektet.

Bad

På bad leveres det som standard hvit baderomsinnredning med skuffer og heldekkende servant. Speilskap, vegghengt toalett og dusjvegger i glass.

Andre oppholdsrom

VASKEROM: Flislagt gulv med varmekabler. Malte slette flater i gips på vegger og himling. Varmtvannstank, sikringsskap, rørskap og opplegg for vaskemaskin. TEKNISK ROM/VENTILASJONSROM: Laminat på gulv. Malte slette flater i gips på vegger og himling. Ventilasjonsanlegg

Garderobe - fasiliteter

Garderobeskap leveres ikke som standard. Garderobe kan leveres som tilvalg.

El-anlegg

Iht. gjeldende NEK. Det leveres tomrør for El-bil lader (ladestasjon med trekking er tilvalg, borettslaget har valgt fast leverandør av ladestasjon). Der det ikke er mulig å trekke skjult anlegg slik som i brann- og lydvegger. I så tilfelle vil det bli brukt synlig anlegg.

Trapper

Type Fauna fra stryntrappa. Hvit med lyse eikefargede trinn.

Ventilasjon

Boligene leveres med balansert ventilasjon.

Brannsikring

Hver bolig utstyres med brannvarslere og brannslokningsapparat.

Dører og vinduer

Vinduer blir i farge mørk grå (NCS 8000-S) både utvendig og innvendig.

Tilvalg og endringer

Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og / eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova § 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova § 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygge/ selger Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle tilpasninger innenfor følgende kategorier: - Laminat - Fliser baderom/vaskerom og gang. - Maling - Dører (innvendig) - Kjøkkenarmaturer - Sanitær baderom og WC - Kjøkken og hvitevarer - Garderober - Solskjerming - Ventilatorhette - Elektro - El bil lader - Trapp Det gjøres oppmerksom på at det i underveis i byggeprosessen etterhvert vil begrense mulighet for tilvalg. Det vil ikke være anledning til å foreta tilvalg fra andre enn valgte leverandører i prosjektet.

Generell orientering

Prosjektet vil bestå av 6 boliger i rekke fordelt på 2 bygg. Boligene er delt med carport imellom. Boligene vil ha en praktisk løsning med god og moderne standard. Boligene går over 2 plan og inneholder 1. etg.: Entré, gang, 3 soverom (hvorav ett har utgang til uteplass), bad, vaskerom med adkomst til integrert carport og sportsbod. 2. etg.: gang, toalettrom, teknisk rom og stor stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til stor, solrik terrasse. P-rom 1. etg.: 63 kvm P-rom 2. etg.: 63 kvm P-rom totalt: 126 kvm. BRA 1. etg.: 71 kvm BRA 2. etg.: 64 kvm BRA totalt: 135 kvm.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming. Varmekabler i gulv i entré, gang, bad, vaskerom og toalettrom. Panelovner medfølger ikke. Boligene leveres med pipegjennomføring (vedovn er tilvalg).

Info energiklasse

Energimerking vil foreligge før overtagelse.

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Det medfølger carport med tilknyttet sportsbod til hver bolig. Det vil bli tilrettelagt for EL-bil lading.

Borettslaget

Organisasjonsform

Med en leilighet i Riskollen II Borettslag går du en enklere og tryggere hverdag i møte - både med tanke på vedlikehold og økonomi. Når du kjøper bolig i et borettslag som her, blir du andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg eksklusiv bruks - og disposisjonsrett til din egen bolig med tilhørende uteareal. Borettslagsmodellen gir deg handlingsrom når det gjelder finansiering av ditt boligkjøp. Som det fremkommer av prislisten vedlagt prospektet består kjøpesummen av 50% innskudd og 50% andel fellesgjeld. Dette betyr at borettslaget allerede har fremskaffet en felles finansiering for 50 % av kjøpesummen. Denne felles finansieringen kalles fellesgjeld. Fellesgjelden er med andre ord et felles lån som Riskollen II Borettslag har forhandlet frem med banken. Lånet betjenes av andelseierne. I borettslaget sin låneavtale for fellesgjelden er det sikret en avdragsfri periode på 10 år. I den avdragsfrie perioden betaler andelseierne ikke avdrag på lånet, kun renter. Etter 10 års avdragsfrihet på fellesgjeld vil det tilkomme avdrag. Se prisliste for estimert avdrag for leilighetene. Estimatet er beregnet ut fra rente på 3% samt dagens nedbetalingsplan. Avvik kan forekomme. Renteutgiftene betaler du gjennom den månedlige fellesutgiften. (Borettslaget styre står senere fritt til å fremforhandle andre løsninger for fellesgjelden.) Når du kjøper en andel i et borettslag, må du selv sørge for å kunne betjene både eventuell gjeld på ditt innskudd og den månedlige fellesutgift som betales til borettslaget. Finansieringsbeviset ditt må derfor være pålydende totalprisen + omk. Riskollen II borettslag vil få en ordning med individuell nedbetaling av fellesgjeld; IN -ordning. Det betyr at du kan velge om din fellesgjeld skal være 50 % av kjøpesummen eller lavere, ned til 0 %. Jo lavere andel fellesgjeld du har, desto lavere blir også din månedlige felleskostnad, da renter og eventuelle avdrag på fellesgjelden da blir mindre. Kjøper/eier må være/bli medlem i Halden boligbyggelag (HABO). Borettslaget er tilknyttet Halden boligbyggelag med forretningsføreravtale med en varighet på 10 år (uoppsigelig).

Vedtekter/Husordensregler

Borettslagets vedtekter og budsjett ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at borettslaget kan vedta endringer av vedtekter. Kjøper skal godkjennes av styret i borettslaget. Dette kan ikke nektes uten saklig grunn. Kjøper er forpliktet til å gjennomføre handelen avhengig av om kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. borettslagslovens § 4 -5 (2). Blir kjøper ikke godkjent som ny eier må kjøper besørge videresalg av andelen. Hjemmel overføres til kjøper og oppgjør utbetales til selger.

Postkasser

Det plasseres postkasseanlegg på borettslagets tomt i tilstrekkelig antall etter postvesenets krav/retningslinjer.

KabelTV/Bredbånd/telefoni

Tv og internett leveres klart for tilkobling av kjøper i leilighet.

Økonomi

Prisinformasjon

Boligene selges til fastpris etter førstemann til mølla-prinsippet. Se vedlagte prisliste.

Felleskostnader avdragsfri periode

Se prisliste for estimert avdrag for leilighetene. Estimatet er beregnet ut fra rente på 3% samt dagens nedbetalingsplan. Avvik kan forekomme.

Info formuesverdi

Eiendommens formuesverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig bestemmes av Statistisk Sentralbyrå. Formuesverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert per 1. januar) og sekundærboliger (alle andre boliger man måtte eie) fastsettes etter forskjellige brøker. Se nærmere info på www.skatteetaten.no.

Lånebetingelser fellesgjeld

Følgende er lagt til grunn for fellesgjelden. DNB Bank AS Annuitetslån. Flytende rente. Nedbetalingstid: 10 års avdragsfrihet + 30 år. (totalt 40 år) Estimert rentesats: 3%.

Sikringsordning fellesgjeld

Når alle andeler er solgt og overdratt til nye eiere vil borettslaget søke om opptak til sikringsordning. En slik sikringsordning gir en sikkerhet for manglende innbetaling av felleskostnader. Borettslag som har tegnet forsikring kan si opp avtalen innen 1. desember med virkning fra kommende årsskifte. Etter borettslagslovens bestemmelser skal vedtak om oppsigelse av forsikringen gjøres av borettslagets generalforsamling. Forsikringsselskapet kan til enhver tid si opp en avtale med forsikringstaker dersom forsikrede ikke oppfyller de krav som er lagt til grunn ved første gangs forsikring. For øvrig gjelder forsikringsavtalelovens regler.

Utleie

Adgang til utleie

Det vises til borettslagslovens § 5-3 hvor det fremgår at andelseier ikke uten samtykke fra styret i borettslaget kan overlate bruken av boligen til andre utover det som følger av borettslagsloven § 5-4 til § 5-6. Andelseiere i borettslag kan leie ut hele sin enhet i opptil 30 døgn i løpet av året. Dette er en utvidelse av tidligere lov.

Finansiering

Tilbud på lånefinansiering

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til kr 45.000,- inkl. mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 5.000,- inkl mva pr. enhet i tilretteleggingsgebyr og oppgjørsgebyr kr 10.000 pr. enhet.

Selger

Ø-Bo Prosjekt AS

Megler

Avdeling

Halden Boligsenter AS

Riskollen II borettslag

Niels Stubsgate 6

Org nummer: 9 9 0 4 5 1 6 1 3

Kjøps- og salgsbetingelser

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Alle kjøpetilbud og relatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om kjøpetilbud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig. Gi kun skriftlige kjøpetibud, og sett en tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett bør ikke kjøpetilbudet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter fra det inngis. Kjøpetilbudet skal inngis på DNB Eiendom sitt kjøpetilbudskjema påført din signatur. Samtidig må du legitimere deg. Det kan gjøres ved at du laster opp kopi av legitimasjon eller bruker bankID når du legger inn elektronisk kjøpetilbud på dnbeiendom.no, eller du kan vise legitimasjon direkte/personlig til megler som sørger for kopi. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Dersom dere er to eller flere som skal kjøpe sammen, må samtlige budgivere undertegne kjøpetilbudet og legitimere seg. Du kan velge mellom følgende når du skal sende kjøpetilbud; levere direkte/personlig til megler eller benytte budknappen til DNB Eiendom som du finner i annonsen på finn.no eller på prosjektets side på dnbeiendom.no. Annen oversendelse, eks. sms eller epost, er forbundet med en viss risiko for at opplysningene kommer på avveie. Kjøpetilbud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag. Du har selv risikoen for at ditt kjøpetilbud kommer frem til megler. Megler vil straks kjøpetilbudet er mottatt bekrefte dette skriftlig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megler for å sjekke om kjøpetilbudet er mottatt. Kjøpetilbudet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger vil gi sin aksept av kjøpetilbud skriftlig til megler, som så videreformidler aksepten til den som får aksept. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. Informasjon om mottatte bud formidles til evt. andre budgivere og interessenter. I følge forskrift om eiendomsmegling § 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter aksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør kjøpetilbudet fremmes gjennom fullmektig. Andre som har levert inn kjøpetilbud på samme bolig kan få utlevert anonymisert budjournal.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen + omkostninger betales ved inn til meglers klientkonto til overtagelse. Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen

Avbestilling

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i slike tilfeller i sin helhet.

Finasieringskontroll

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til kr 45.000,- inkl. mva. pr. enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr. 5.000,- inkl mva pr. enhet i tilretteleggingsgebyr og oppgjørsgebyr kr 10.000 pr. enhet.

Oppdragsnummer

290225009

Salgsoppgavedato: 9/22/2022

Eiendommen

Eieform

andel

Reguleringsplan og rammetillatelse

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse/småhusbebyggelsee iht. reguleringsbestemmelser ved-tatt 21.06.2018 «Rishaughøgda» (G-695). Feltet er under utvikling og er regulert til bolig/ blokk og småhusbebyggelse. På feltet er det også avsatt grøntområder og lekeområder. Området for øvrig består hovedsakelig av småhusbebyggelse og bolig.

Vei, vann og avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vei vann og avløp.

Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar.

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

Følgende erklæringer ligger på tomtefeltet borettslagets eiendom: Bestemmelse om veg, tinglyst 04.10.1899. Dagboknr. 900061. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Det ble i 1899 tinglyst en avtale om bl.a. vei som fremstår som svært uklar for megler. Ta kontakt med megler for å få oversendt erklæringen. Bestemmelse om veg iflg. Skylddeling, tinglyst 05.12.1900. Dagboknr. 900058. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Det ble i 1900 tinglyst en avtale om bl.a. vei på som fremstår som svært uklar for megler. Ta kontakt med megler for å få oversendt erklæringen. Elektriske kraftlinjer, tinglyst 30.03.1921.. Dagboknr. 900098. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. Det ble i 1921 tinglyst en avtale om bl.a. elektriske kraftlinjeri på som fremstår som svært uklar for megler. Ta kontakt med megler for å få oversendt erklæringen. Elektriske kraftlinjer, tinglyst 10.10.1934. Dagboknr. 900096. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. Det ble i 1934 tinglyst en avtale om bl.a. elektriske kraftlinjeri på som fremstår som svært uklar for megler. Ta kontakt med megler for å få oversendt erklæringen. Erklæring/avtale, tinglyst 07.11.1938. Dagboknr. 1328. Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/ grøfter m.v. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. Rettighetshaver: Televerket. - Det ble i 1938 tinglyst en avtale om bl.a. televerkslinjer på hovedbølet som omfatter rett til merking av liggende kabel. Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 09.12.1950. Dagboknr. 2611. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Rett for til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om kloakkledn, tinglyst 01.10.1968. Dagbokn.r 2886. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Rett for til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om bebyggelse, tinglyst 26.07.1978. Dagboknr. 3076. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Tinglyst erklæring som gir gnr. 166, bnr. 26 rett til å oppføre tilbygg nærmere enn 0 meter frå felles tomtegrense med 166/1 og 11. Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 10.10.1984. Dagboknr. 4771. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om kloakkledn.,tinglyst 07.04.1994. Dagboknr. 1239. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om vann/kloakkledn., tinglyst 24.3.1998. Dagboknr. 1187. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. Rettighetshaver Halden kommune. - Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Bestemmelse om kloakkledn., tinglyst 14.02.2006. Dagboknr. 790. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Best. om vann/kloakkledn., tinglyst 13.12.2012. Dagboknr. 1063444. Overført frå gnr. 166, bnr. 107. Rettighetshaver: Solid Prosjekt AS (Org. nr: 886700962). -- Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Best. Om vann/kloakkledn. Tinglyst 18.03.2013. Dagboknr.223689.overført fra 166. bnr. 107. - Rett til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m. Best. om adkomstrett, tinglyst 29.04.2014. Dagboknr. 339512. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. Gnr. 166, bnr. 1 gir adkomstrett til gnr. 166, bnr. 80 over hans eigedom iht. Vedlagt kart i erklæringen. Best. om adkomstrett, tinglyst 29.04.2014. Dagboknr. 339528. Overført fra gnr. 166, bnr. 107. - Gnr. 166, bnr. 1 gir adkomstrett til gnr. 166, bnr. 78 over hans eigedom iht. Vedlagt kart i erklæringen. De fleste av disse tinglyste erklæringene er overført fra hovedbølet (gnr.16, bnr.1) ved utskillelse av tomtefelt og er ikke relevant for dette prosjektet. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører borettslaget, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene

Legalpant

Borettslaget har legalpant for forfalte felleskostnader. Pantet er begrenset oppad til 2G (G er Folketrygdens Grunnbeløp).

Matrikkel

Kommunenummer: 3001

Borettslagets Gårdsnummer: 166

Borettslagets Bruksnummer: 119

Vilkår og bestemmelser

Viktig informasjon

GARANTISTILLELSE Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt i forbindelse med avtaleinngåelse. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker 31 32 utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger. Det er tre forbehold som utsetter selgers plikt til å stille garanti. 1. At prosjektet har oppnådd 50% solgte leiligheter iht. totalverdien i prislisten. 2. At det er gitt igangsettingstillatelse og andre nødvendige godkjenninger fra offentlige myndigheter. 3. Byggelån er åpnet. Garanti skal uansett stilles før fysisk oppstart av byggearbeider. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/ transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

Arealberegninger

Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er bruksareal (BRA) fratrukket inn- vendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregnin- gene er foretatt på tegninger.

Hvitvaskingsreglene Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven§§ 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

Diverse

Moderne og stilfulle boliger med god planløsning med mulighet for tilvalg og individuell tilpasning. Det er lagt vekt på kvalitet og funksjonelle løsninger. GULV: Gulvoverflater i entré, på bad, vaskerom og toalett rom med fliser. 3 valgfrie farger (Antrasitt, lys grå og brun) på flisvalg i standardleveranse. Gulvoverflater i gang, teknisk rom, soverom, kjøkken og stue med lys eikefarget laminat eller lignende av typen Opus. Betonggulv i sportsbod og carport. Varmekabler i gulv i entré, bad, vaskerom og toalettrom. INNVENDIGE VEGGER I tørre rom leveres det gips sparklet og malt. Fliser på bad. Det kan velges 2 valgfrie fargevalg (ytterligere farge- valg er ekstrakostnad). HIMLINGER Gipshimling leveres sparklet og malt i alle boligrom. Det leveres våtromsmaling der dette er påkrevd. Rørføringer vil i all hovedsak bli skjult bak nedforet himling. Detaljprosjektering vil avdekke om det kan bli behov for noen innkassinger av rørføringer. GULV- OG TAKLISTER Enkle gulvlister i samme utførelse som gulv. Listefritt mot himling og rundt vinduer. LYS/LAMPER Downlights i tak i entré, gang og bad i 1. etasje. Lampe i tak i resterende rom. INNVENDIGE DØRER: Hvite dører med ett speil. Dempelist AUTOMATSIKRINGER Hovedsikring og målere i eget sikringsskap