Gå til innhold

Meierikvartalet Salgstrinn 2

, LILLESTRØM

Meierikvartalet Salgstrinn 2

, LILLESTRØM

1 /

Interessert i dette prosjektet?

Finn ut mer om pris, størrelse og status for enhetene i dette prosjektet.

Se enheter

Hold meg oppdatert

Jeg er interessert i oppdateringer om denne boligen

Meld interesse

Sist oppdatert: 5/9/2022 12:40

Komplett salgsoppgave

Om Prosjektet

Meierikvartalet - Tårnhus 2 med 19 etasjer - 2 flotte, toppleiligheter ledig - Innflytting november 2022.

Område

Adresse: Meierikvartalet Salgstrinn 2

Poststed: LILLESTRØM

Kommune: Lillestrøm

Kommunenummer: 3030

Prosjektnavn: Meierikvartalet Salgstrinn 2

Beliggenhet og adkomst

Meierikvartalet ligger parallelt med nedre del av Storgata i Lillestrøm. Kvartalet strekker seg fra rundkjøringen ved jernbaneundergangen i sør til Sørumsgata (tidl. Nittedalsgata) i Nord, og ligger langs Solheimsgata i Vest. Mot øst er det jernbanen som avgrenser kvartalet. Kvartalet ligger få minutters gange fra Lillestrøm stasjon (tog) og busstasjonen, som begge er knutepunkt for det aller meste av kollektivtrafikk på Romerike, samt stoppested for Flytoget.

Prosjektet

Om prosjektet

Tårnhus 2, med sine 19 etasjer, utgjør 2 salgstrinn i det populære boligprosjektet Meierikvartalet på Lillestrøm. Meierikvartalet er fullspekket av detaljer. Og i tillegg til fantastiske leiligheter med vannbåren gulvvarme, kjøkkeninnredning fra anerkjent leverandør, enstavs eikeparkett og lavenergi integrerte hvitevarer, er dette bare noe av det kjøperne kan glede seg til: Kvartalet, Takhagen og Tuftepark Som beboer i Meierikvartalet har man "alt" man trenger rett i nærheten. Det skal etableres næringsarealer i alle prosjektets 1. og 2. etasjer som skal fylles med butikker, restauranter, cafeer. I dette kvartalet kan man både bo, handle, spise, oppleve og nyte. At også utearealene vil få lekker finish gjør gleden av å bo i Meierikvartalet om mulig enda større. Her kan man rusle blant koselige gågater, torg og plasser. Den private takhagen, som strekker seg mellom to av tårnhusene (plan 3) vil være eksklusiv for beboere i Meierikvartalet, og vil bli pent opparbeidet og vedlikeholdt slik at det alltid skal være hyggelig å benytte seg av sin egen lille grønne oase midt i byen. Å bruke Tufteparken som skal anlegges øst i kvartalet mot jernbanen vil være en hyggelig aktivitet for både liten og stor. Selve Tufteparken består av ulike fastmonterte utendørselementer som kan benyttes i trim/treningssammenheng. Valgfri stil og tilvalg Interiørarkitekt har satt sammen et mørkt og et lyst konsept på bad, kjøkken og vegger. Velg mellom disse kostnadsfritt. Kjøper du tidlig i byggeprosessen, kan du også sette ditt personlige preg på boligen ved å gjøre andre innrednings-, material- og fargevalg enn det som ligger i konseptene, mot et tillegg i prisen. Bilpool Meierikvartalet ligger få minutters gange fra togstasjonen på Lillestrøm. Hvis man bor her vil behovet for egen bil trolig reduseres kraftig, og hva er bedre da enn å heller leie bil de gangene behovet oppstår? Bilpoolen vil være lokalisert i parkeringsanlegget som ligger under hele kvartalet, og være tilgjengelig for alle beboerne i kvartalet. Smarthus Leilighetene i Tårnhusene er tilrettelagt for fremtidens måte å leve på, der stemmestyring og smarte produkter vil bli stadig viktigere. Allerede når du signerer kontrakt, får du en Google Home Mini, som er en såkalt smart-høyttaler med masse nyttige funksjoner. Fra første dag kan du styre lyset i gangen med din egen stemme og svare på porttelefonen og styre gulvvarmen ved hjelp av mobilen. Selskapslokaler og leilighet Skal man feire jubileum, arrangere selskap til barnedåp, eller be alle vennene til hyggelig lag har man som beboer i Meierikvartalet en eierandel i, og mulighet til å leie, selskapslokalet med tilhørende kjøkken og garderobefasiliteter som ligger i kvartalet. Og for de som av og til har mye besøk vil man etter samme opplegg som for selskapslokalene ha mulighet til å bestille og leie en ekstra leilighet. BREEAM-NOR sertifisert og grønt boliglån BREEAM-NOR er en forholdsvis ny måte å miljøsertifisere bygg på og handler om å tenke miljø gjennom absolutt hele byggeprosessen - helt fra planleggingen starter og frem til innflytting. Med dette som bakgrunn har DNB Bank besluttet at beboerne i Meierikvartalet som benytter lånetilbud fra banken skal tilbys bankens beste rente - gjennom et såkalt grønt boliglån. Megler vil henvise interessenter som er interessert i å benytte seg av denne muligheten. Se www.meierikvartalet.no for mer informasjon og boligvelger.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Overtakelse i løpet av november 2022.

Bebyggelsen

Boligtype

- Ukjent -

Tomt

Tomtetype

Eiet

Parkering og garasje

Garasje/Parkering

Garasjekjeller vil bli etablert som et felles anlegg for boliger, handel og kontorer i kvartalet. Boligparkeringen vil bli adskilt med egen bom. Det vil være mulighet for å kjøpe p-plass for noen av boligene i kvartalet. Se nærmere informasjon om dette i prisliste. P-plassene blir i parkeringssystem. Minimumsmålene pr plass er opplyst å bli: Vekt: 2300 kg Minste høyde: 185 cm Minste lysåpning ved gjennomkjøringen: 230 cm / plattformbredde: 250 cm Minste billengde: 500 cm Selger forbeholder seg retten til å eie og fritt disponere usolgte p-plasser etter ferdigstillelse av leilighetene. P-plasser kan fritt leies ut eller selges. Garasjeanlegget vil bli utbygget i flere etapper, og det gjøres oppmerksom på at kjøper av parkeringsplass må påregne at det tilbys midlertidig parkeringsplass inntil garasjeanlegget er ferdigstilt. Denne plassen kan være utvendig. El-bil parkering/ladestasjon kan bestilles som tilvalg.

Boder

Det medfølger en sportsbod til hver bolig i underjordisk garasjekjeller.

Sameiet

Organisasjonsform

Området er planlagt å bestå av flere eierseksjonssameier eller borettslag. Sameiet Tårnhus 2 (salgstrinn 2) er planlagt å bestå av totalt 72 boligseksjoner (antallet seksjoner kan evt. bli justert gjennom salgsprosessen), og kan også inneholde et mindre antall næringsseksjoner. Boligblokken er på 19 etasjer, hvorav 3.-19. etasje består av boliger. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn to seksjoner i sameiet. Sameiet er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet. Ferdigstillelse av takhagen mellom Tårnhus 1 og Tårnhus 2 og utomhusarealene på Meierikvartalet avhenger av utbyggingstakten på Meierikvartalet.

Velforening

Meierikvartalet Utvikling AS ønsker å etablere en god standard på uteområdene, både sameiets eget utendørs fellesareal og uteområder som er felles for alle eiendommene i Meierikvartalet. Sameiet har ansvaret for drift og vedlikehold av egne fellesarealer innenfor eget (eksklusivt) utbyggingsområde. Selger vil på vegne av sameiene/borettslagene i Meierikvatalet inngå avtale med driftsselskap vedrørende levering av teknisk drift og forvaltning. Det planlegges en felles driftsordning knyttet til fellesarealer som alle er forpliktet til å delta i, og som skal ha ansvar for drift og vedlikehold av de felles uteområdene. Dette gjelder bl.a. fellestorg, gågater, takhage, parkanlegg mot jernbane mm. Kostnadene forbundet med driften inngår som en del av felleskostnadene. For å sikre dette vil Meierikvartalet Utvikling AS tinglyse en erklæring hvor hjemmelshavere innenfor området er pliktige medlemmer i Meierikvartalets driftsordning. Selger står fritt til å utarbeide vedtekter for driftsordningen for Meierikvartalet. Kjøper vil bli forelagt utkast til vedtekter når selger har hevet forbeholdene, ref. punkt om selgers forbehold.

Økonomi

Utleie

Adgang til utleie

Boligen har ingen egen utleieenhet, men kan fritt leies ut.

Selger

Meierikvartalet Utvikling AS

Megler

Avdeling

DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Oslo

Meierikvartalet Salgstrinn 2

Postboks 1600 Sentrum

Org nummer: 9 1 0 9 6 8 9 5 5

Oppdragsnummer

912195004

Salgsoppgavedato: 9/5/2022

Eiendommen

Eieform

eierseksjon

Tinglyste bestemmelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver: 05.01.1961 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver: Knr:0231 Gnr:81 Bnr:1804 Gjelder denne registerenheten med flere 27.09.1961 - Bestemmelse om bebyggelse Rettighetshaver:bnr 947,1327 og 1444 Gjelder denne registerenheten med flere 09.11.1961 - Best om garasje/parkering Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom 02.11.1970 - Best om garasje/parkering Rettighetshaver: Knr:0231 Gnr:81 Bnr:1444 Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse av denne eiendom Gjelder denne registerenheten med flere 13.02.2019 21.00.00 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver Rettighetshaver: Dnb Bank Asa Org.nr: 984 851 006 Gjelder denne registerenheten med flere 25.07.1951 - Registrering av grunn Denne matrikkelenhet opprettet fra: Knr:0231 Gnr:81 Bnr:1147 08.09.1975 - Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr 81 bnr 1327

Matrikkel

Kommunenummer: 3030

Sameiets Gårdsnummer: 81

Sameiets Bruksnummer: 2710

Vilkår og bestemmelser

Lovanvendelse

Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova § 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.