Boligkjøperforsikring

Hva er det, og trenger jeg det?

En boligkjøperforsikring er kort sagt en rettshjelpsforsikring som sikrer juridisk hjelp og dekning av saksomkostninger ved en eventuell klagesak mot boligselger.

Hva dekkes av en boligkjøperforsikring?

Se for deg at du har "kjøpt katta i sekken" den dagen du begynner å pusse opp. Det kan være du finner en skjult fuktskade, en setningsskade du ikke har sett, en muggskade bak panelet i kjelleren. Kanskje badet var ikke profesjonelt pusset opp likevel. Den parkeringsplassen du ble lovet viste seg å tilhøre en annen. Du ønsker å klage. Problemet da for mange boligkjøpere er at det er hardt å nå gjennom med mulige krav i en klageprosess uten profesjonell hjelp. 90 % av boligselgerne har normalt profesjonelle juridiske medhjelpere gjennom sin eierskifteforsikring. Har du en boligkjøperforsikring gir den deg både hjelp fra forsikringsselskapets saksbehandlere og jurister, og du får dekket saksomkostninger.

Når trenger jeg boligkjøperforsikring?

Om du kjøper nyere eller eldre bolig er sannsynligheten like stor for at du kan ha bruk for en boligkjøperforsikring. Dine forventninger til en nyere bolig er høyere, og som kjøper skal du forvente mindre avvik enn i enn eldre bolig. Du kan også være delvis dekket over den vanlige innbo-/fullverdiboligforsikringen din om du har det. Slike forsikringer har gjerne en rettshjelpsdekning som vil kunne gi dekning for en del av kostnadene.
Skal du kjøpe en eldre bolig der det kan dukke opp ting, bør du vurdere boligkjøperforsikring. En eventuell klagesak kan bli lang og kostbar og da kan dekningen gjennom andre forsikringer vise seg utilstrekkelig.

Hvor får du kjøpt forsikringen?

Boligkjøperforsikringene formidles via eiendomsmeglere. Undersøk forsikringsvilkårene før du bestemmer deg.

Vi tilrettelegger for en trygg og smittefri bolighandel. Les mer om våre tiltak her.